Stockholm 17:30
0,00% Idag
+17,82% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-01 13:43:33

NFO Drives: Bokslutskommuniké 2020

➢ Nettoomsättning under 2020 uppgick till 30,6MSEK (31,2MSEK)
➢ Resultat före avskrivningar under perioden uppgick till 1,9MSEK (1,2MSEK)
➢ Resultat före skatt uppgick till 1,3MSEK (0,7MSEK)
Kvartal 4 i korthet
➢ Nettoomsättning under perioden uppgick till 9,2MSEK (6,4MSEK)
➢ Resultat före avskrivningar under perioden uppgick till 0,7MSEK (-0,2MSEK)
➢ Resultat före skatt uppgick till 0,4MSEK (-0,3MSEK)


Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Nästa rapport, Delårsrapport ett 2021, publiceras den 16 april 2021.


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF