Stockholm 17:30
0,00% Idag
+7,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-09-17 15:59:56

FASTPARTNER: FASTSTÄLLER NYA MÅL FÖR 2025STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner fastställer nya mål för 2025 där bland annat det rullande årliga förvaltningsresultatet ska uppgå till 1,5 miljarder kronor och där förvaltningsresultatet per stamaktie serie A ska öka med mer än 10 procent per år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastpartners presenterade i början av 2018 mål som sträckte sig till och med 2020 och som bland annat var att förvaltningsresultatet skulle öka med 10 procent per år samt att i slutet av 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner konor.

Bolagets ursprungliga plan var att presentera mål till 2025 i våras men detta sköts upp på grund av coronapandemin och målen släpps alltså i stället nu.