Stockholm 09:13
0,00% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-09 12:33:24

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12:30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:57 USD 53:20 1,08% 16,49%
Brent, första terminen +0:67 USD 58:91 1,15% 8,79%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar +19 USD 5.695 0,33% -3,68%
Zink -3 USD 2.296 -0,11% -6,46%
Aluminium -13 USD 1.739 -0,71% -6,15%
Nickel +50 USD 17.620 0,28% 65,52%
Bly -11 USD 2.134 -0,51% 6,14%
Tenn +0 USD 16.395 0,00% -15,75%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -3:52 USD 1501:89 -0,23% 17,13%
Silver +0:07 USD 17:76 0,40% 14,93%

Dollarindex +0.00 99.09 0,00% 3,07%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.