Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,27% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 13:40:18

BULTEN: UPPRAMPNING NYA KONTRAKT LÅNGSAMMARE ÄN TÄNKT - VD (NY)(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nedgången på fordonsmarknaderna har fortsatt under det tredje kvartalet och den svagare efterfrågan har satt avtryck i Bultens volymer.

"Upprampningen av de nya kontrakten sker långsammare än vad som tidigare aviserats, men förväntas successivt att delvis kompensera för den allmänna marknadsnedgången under kommande kvartal", skriver vd Anders Nyström i rapportens vd-ord.

Underabsorptionen har påverkat resultatet negativt med cirka 18 miljoner kronor under kvartalet. Kundernas volymneddragningar med kort varsel har i viss mån motverkat effekterna av initierade åtgärder för lagerreduktion, uppger bolaget vidare.

Det justerat rörelseresultat uppgick till 19 miljoner kronor (38), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,8 procent (5,2). Inklusive kostnader för omlokaliseringskostnader i Kina samt omstrukturering i Tyskland blev rörelseresultat -8 miljoner kronor.

Inför det fjärde kvartalet kostanterar Anders Nyström att orderingången ökat med 7,3 procent. Osäkerheten kring konjunkturläget och brexit ökar dock osäkerheten.

"Detta kan påverka produktionstakten även under det fjärde kvartalet och anpassningar av både inköp och produktion sker löpande", kommenterar vd:n.