Stockholm 14:21
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-03 09:41:44

FASTATOR: OFFENTLIGA HUS I FÖRHANDLINGAR OM MILJARDAFFÄRSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsinvestmentbolaget Fastators intressebolag Offentliga Hus förhandlar om förvärv av fastigheter med underliggande värden om drygt en miljard kronor som förväntas tillträdas innan årets slut.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under oktober kommer bolaget att tillträda tidigare annonserade förvärv av fastigheter med underliggande värden på omkring 700 miljoner kronor.

Vid halvårsskiftet hade Offentliga Hus ett fastighetsbestånd på omkring 3,4 miljarder kronor.

"Offentliga Hus har under året vuxit med mer än en miljard i fastighetsvärden. Med de fastigheter som tillträds i oktober och de ytterligare förväntade förvärven fortsätter de hålla en hög tillväxttakt och har kommit ytterligare en bra bit mot målet om 7 miljarder i fastighetsvärden under 2019 samt en börsnotering", säger Fastators vd Joachim Kuylenstierna i en kommentar.

Fastator äger 50 procent av Offentliga Hus.