Stockholm 11:23
-0,58% Idag
-4,74% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-24 09:58:16

MOTION DISPLAY: TILLVÄXT 51% 2 KV, ORDERSTOCK 4,9 MLN KR 30/6STOCKHOLM (Direkt) Motion Display, som handlas på Aktietorget, hade en omsättningstillväxt på 51 procent under andra kvartalet till 6,62 miljoner kronor.

Omsättningen under andra kvartalet utgjordes till stor del av beställning från befintliga och återkommande kunder, skriver bolaget i delårsrapporten.

Av orderstocken om 4,9 miljoner kronor vid halvårsskiftet kommer dock 3,5 miljoner från nya kunder.

Under andra kvartalet hade Motion Display en bruttomarginal för egentillverkade produkter på 50 procent (41 %). Bruttomarginal för försäljning av installationer och övrigt var 36 procent (7 %).

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,07 miljoner kronor (-1,49) och nettoresultatet blev -0,83 miljoner kronor (-2,25).