Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-10-25 09:05:41

NC LAHEGA: ÖKAR INTEGRATIONSARBETE, TAR EO -21 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) NC Lahega ökar takten i integrationsarbetet och gör avsättningar och nedskrivningar på 21 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av engångsposterna på 21,0 miljoner kronor, varav 11,2 miljoner är hänförliga till integrationsarbetet och 9,8 miljoner beror på omvärderingar och nedläggning av pulverfabriken i Rörvik.

Kostnaderna för integrationsarbetet uppskattades i andra kvartalet till 10 miljoner. Styrelsens bedömning är nu att de totala integrationskostnaderna uppgår till 16,4 miljoner.

"Kostnadsökningen på 6,4 miljoner kronor är direkt hänförlig till avsättningar och nedskrivningar avseende lokaler och anläggningstillgångar i Rörvik", skriver NC Lahega.