Stockholm 16:58
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-21 09:00:00

Joakim Hansson utsedd till ny VD för LifeAir

LifeAir AB (publ) meddelar idag att Joakim Hansson har utsetts till ny VD. Joakim tillträder senast den 11 december 2017 och ersätter Roger Sogge som valt att gå vidare för att anta nya utmaningar i sin karriär. Joakim Hansson har gedigen erfarenhet av försäljning av elektronikprodukter både inom B2B samt B2C.


Joakim Hansson har utsetts till ny VD för LifeAir AB (publ). Joakim har bland annat varit Sverigechef samt Norgechef för den internationella vitvarukoncernen Whirlpool. Dessförinnan har han haft ett antal ledande befattningar inom General Motors. Joakim är civilekonom från University of North Alabama i USA.

"Jag är mycket glad att kunna utse Joakim Hansson till LifeAirs nye VD. Joakims erfarenheter av att leda försäljningsarbete av elektronikprodukter till både företag och konsumenter kommer att vara väldigt centrala för bolagets fortsatta utveckling. Marknaden för luftrenare växer väldigt snabbt och vi har stora möjligheter att ta marknadsandelar med våra intressanta produkter. Styrelsen ser väldigt mycket fram emot att utveckla bolaget under Joakims ledning", säger Paul Fischbein, styrelseordförande i LifeAir.

"Fokus på behovet av ren och hälsosam luft har aldrig varit större. Det känns otroligt inspirerande att få jobba med LifeAir och produkter i marknadens absoluta framkant", säger Joakim Hansson, tillträdande VD för LifeAir.

"Jag vill även tacka Roger Sogge för hans bidrag till LifeAir. Roger har beslutat sig för att lämna bolaget efter att han under lång tid har varit med och byggt LifeAir. Han har haft en viktig roll i utvecklingen av bolaget under de senaste tio åren och jag önskar Roger lycka till i hans framtida karriär", avslutar Paul Fischbein, styrelseordförande i LifeAir.

Roger Sogge kommer att kvarstå inom bolaget under en övergångsperiod för att säkerställa en ordnad överlämning.


För ytterligare information kontakta:

Paul Fischbein
Styrelseordförande, LifeAir AB (publ)

Joakim Hansson
Tillträdande VD, LifeAir AB (publ)
joakim.hansson@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 09:00 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF