Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-14 14:00:15

FAST PARTNER: JUSTERAR SIN FINANSPOLICYSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner har uppdaterat sin finanspolicy och fastställt att nettobelåningsgraden över tid skall understiga 50 procent, vilket kan jämföras med tidigare policy om att understiga 60 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med bokslutsrapporten.

Nettobelåningsgraden har i snitt uppgått till 55,6 procent under den senaste femårsperioden och var 49,5 procent vid utgången av 2018.

Vidare behåller Fast Partner som policy att räntetäckningsgraden över tid skall överstiga 2,0 gånger. Räntetäckningsgraden har under den senaste femårsperioden i snitt uppgått till 3,5 gånger. Vid utgången av år 2018 uppgick den till 4,2 gånger.

Fast Partner behåller även policyn att nettoskulden i förhållande till ebitda över tid skall understiga 10 gånger, vilket kan jämföras med 11,8 gånger under den senaste femårsperioden och 11,0 gånger vid utgången av fjolåret.