Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-03-31 08:58:13

NICKEL MOUNTAIN: KÖPER INTERFOX-BOLAG, OBS-NOTERAS PÅ NGMSTOCKHOLM (Direkt) Nickel Mountain Resoureces, NMR, förvärvar Interfox Resources helägda dotterbolag Mezhlisa Resources.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare i NMR kommer att äga 15 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget om transaktionen genomförs i enlighet med de föreslagna villkoren.

NMR har obs-placerat på NGM-börsen med hänvisning till att "bolaget planerar eller har genomgått en väsentlig förändring av verksamheten". Observationsstatusen gäller tills vidare.

Aktien i Interfox handlades tidigare på Aktietorget. Marknadsplatsen har flera gånger kritiserat bolaget och bolagets informationsgivning. Handeln i Interfox-aktien har varit stoppad sedan november i fjol.