Stockholm 12:09
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-12 07:10:28

SBB: KÖPER ÄLDREBOENDEN FÖR 2,5 MDR KR, SÄJER FÖR 1,7 MDR KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB har ingått avtal om förvärv av sex äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och två äldreboenden i Helsingborg till ett värde om cirka 2,5 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärven har ett hyresvärde om cirka 107 miljoner kronor och genererar ett driftnetto om cirka 95 miljoner kronor.

Den genomsnittliga löptiden för äldreboendena ligger på cirka 14,5 år.

SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende till ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 miljoner kronor genererande ett driftnetto om cirka 76 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget har även ingått avtal samt avsiktsförklaringar om försäljning av icke strategiska fastigheter för cirka 1,7 miljarder kronor. Avtal omfattar ett värde av 1,1 miljarder kronor och avsiktsförklaringar cirka 0,6 miljarder kronor.

Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna i slutet på mars 2021 med cirka 13 procent.

Tillträden och frånträden beräknas slutföras under andra kvartalet 2021.