Stockholm 17:30
+0,41% Idag
+20,62% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-05 08:30:00

MedCaps styrelseordförande Michael Berg avböjer omval inför årsstämman 2019


MedCaps styrelseordförande Michael Berg har meddelat valberedningen att han avböjer omval inför årsstämman 2019.

"MedCap är ett mycket bra bolag och det har varit ett nöje att tillsammans med övriga styrelsen och ledningen bidra till ytterligare förbättringar och ökat aktieägarvärde, vilket bl.a. resulterat i ett fyrdubblat marknadsvärde" säger Michael Berg, avgående ordförande i MedCap.

"Jag vill ta tillfället i akt och tacka Michael för hans förtjänstfulla insatser som ordförande de gångna fyra verksamhetsåren då bolaget genomgått en mycket positiv förändringsresa vilken Michael drivit tillsammans med övriga i styrelsen och ledningen." säger Bengt Julander, valberedningens ordförande i MedCap. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 kl  08:30 CEST.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF