Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-01-25 15:55:07

LIVIHOP: FÖRLIKNING MED SÄLJARE AV TREA ASSISTANSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Livihop har ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I och med förlikning så är Trea Assistans inte längre en del av Livihopgruppen vilket innebär att koncernen helt har avvecklat engagemanget inom affärsområdet hemtjänst. Hemtjänstverksamheten har utgjort drygt 3 procent av koncernens verksamhet, så avyttringen får en marginell inverkan på koncernen, heter det.