Stockholm 16:02
-0,49% Idag
-0,71% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-15 08:09:48

BOTNIA EXPLORATION: VD-BYTE FRÅN FAR TILL SON VID ÅRSSKIFTETSTOCKHOLM (Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Botnia Exploration Botnias grundare och vd sedan starten, Bengt Ljung, har aviserat att han kommer att avgå som vd för Botnia Exploration den 31 december 2017.

Anledningen är att han har uppfyllt de personliga delmål han satt med bolaget och att det är dags för någon annan att leda Botnia in i framtiden, skriver Botnia Exploration i ett pressmeddelande.

Ny vd från och med 1 januari 2018 blir Thomas Ljung, son till Bengt Ljung. Han började arbeta som business controller i Botnia 2010 i samband med att bolaget noterades på Aktietorget och är nu ekonomichef i bolaget. Sedan han tillträdde 2010 har han haft en betydande ledande roll i Botnias strategiska arbete, skriver bolaget.