Stockholm 12:15
-0,12% Today
+0,36% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-29 16:10:26

Nyhetsbrev den 29 september 2017

Välkommen till Crowdsoft nyhetsbrev kvartal 3


Marknadsläge

Vår syn på behovet av moderna smarta lösningar för kommunikation, samverkan och stöd till lägesbild i verksam-hetskritiska situationer har inte förändrats, snarare förstärkts under perioden. Behovet är inte begränsat till Sverige eller Norden utan finns snarare på de flesta marknader.

Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra vår webbplats för att vara mer säljstödjande. Det är självklart väsentligt för oss att informationen på hemsidan skall vara tydlig och innehålla information som beskriver nyttan med kommunikationslösningen C-One och tydliggör den operativa nyttan för användaren. Vi fortsätter att arbeta med att dela information om vår kommunikationslösning via marknadsmaterial genom sociala mediekanaler, primärt LinkedIn och Twitter men även Facebook. Vi har efter sommaren intensifierat vårt fokus avseende white papers, för att belysa och påvisa den nytta som C-One gör inom olika verksamheter. Ett exempel på detta är C-One för sjukhus som går att ladda ner på vår hemsida.

Under september månad fick ett glädjande besked och bekräftelse från Security Awards, säkerhetsbranschens stora pris, att vi nominerats som en av tre finalister i kategorin Årets Tekniklösning. Denna nominering gör oss stolta och är en bekräftelse att vår kommunikationslösning är i framkant, är rätt i tiden och bidrar till att höja den operationella effektiviteten och säkerheten hos användarna. Prisutdelningen sker i samband med säkerhetsbranschens Security Awards gala den 26 oktober.

Aktiviteter det gångna kvartalet - Kundprocesser

Vårt arbete med att bearbeta aktörer inom våra fokussegment; offentlig sektor (t ex sjukhus), köpcentrum och industri fortsätter. Vi för även positiva dialoger med aktörer inom event och trafikoperatörer/transporter. Dessutom finns det diskussioner med aktörer där C-One plattformen kan vara del i annan lösning.

Vi annonserade i början av kvartalet att vi tecknat ett utvecklingsavtal med BellPal avseende en trygghetslösning omfattande larm och kommunikation för vårdtagare, vårdgivare och anhöriga främst avsett för äldre som fortfarande bor i hemmet. Samarbetet innebär att Crowdsoft tillgängliggör C-One plattformen för BellPal. Vi är aktiva i projektet genom att ta fram en del av trygghetslösningen enligt BellPals koncept. Detta visar på möjligheten att nyttja C-One som kommunikationsplattform för att stärka andra befintliga affärskoncept.

Utnämningen till Finalist - Årets Tekniklösning - Security Awards, stärker och befäster våra pågående dialoger inom säkerhetssegmentet ytterligare.

Vi har under året haft löpande dialoger med olika aktörer kring cykellopp. Vi har haft flera tester under sommaren i samband med olika cykellopp. Tillsammans med NCC Viasafe© och deras "Saferiders" genomförde vi ett testprojekt under Stockholm Velothon för ökad säkerhet. Testprojektet föll väl ut och vi fortsätter dialogen med NCC Viasafe© och andra aktörer inom cykelvärlden under hösten.

Vi har efter en lång dialog kunnat annonsera att en nordisk kollektivtrafikoperatör nu inleder ett pilottest av C-One, under en utvärderingsperiod om tre månader. Detta visar och bekräftar att vår lösning passar väl in i verksamheter/organisationer med en samhällskritisk funktion med många användare som även inkluderar externa aktörer.

Vi har en fortlöpande dialog med användare och beslutsfattare på Karolinska Universitetssjukhuset om deras användning av C-One. Denna dialog omfattar såväl användares önskemål avseende appen som ökad spridning av C-One till fler användare på KS och även andra aktörer knutna till sjukhuset.

Ett samarbete har inletts med Sveriges Kommunikatörer då kommunikatörer inom såväl offentlig sektor som näringslivet i stort är en viktig målgrupp för C-One. Vi har bjudit in till ett frukostseminarium tillsammans med Sveriges Kommunikatörer där säkerhetsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset kommer tala om hur de använder C-One. Vidare kommer vi finnas med på Publikom - konferens och mötesplats för offentliga kommunikatörer samt på Mötesplats Samhällssäkerhet - en konferens och utställning som påtalar behovet av utökat samarbete mellan det offentliga och näringslivet.

Under sommarens Gothia Cup, världens största ungdomsfotbollsturnering, använde organisationen kommunikations-tjänsten C-One för stödjande aktiviteter runt själva fotbollen såsom transporter, boende, mathantering m.m. I den utvärdering som genomförts konstateras att kommunikationstjänsten har fungerat enligt förväntan. Samarbetet och dialogen fortgår och Gothia Cup kommer bidra till fortsatt utvecklingen av appen.

Under september månad besökte Interportpolice oss och samarbetet kunde ta ett nytt steg framåt. Vi börjar se positiva dialoger som en konsekvens av detta.

Vi har fortsatt flertal pågående utvärderingar av C-One och kvalitativa dialoger med potentiella kunder inom våra huvudområden. Vår bedömning är oförändrad sedan tidigare, dvs att fler kommer gå vidare med sin utvärdering av kommunikationslösningen och förhoppningsvis komma till avtal under hösten.

C-One Produktstatus 

Produktutvecklingen fortsätter enligt vår roadmap. Kommande releaser har två primära fokusområden. Det första är ett uppdaterat användargränssnitt för appen för en förbättrad användarupplevelse anpassad både för Googles och Androids Material Design respektive Apples iOS Human Interface Guidelines.

Det andra fokusområdet är att utöka funktionaliteten för positionsbaserade tjänster. Det innebär att vi kommer att erbjuda tjänster som att centralt söka och kommunicera med användare i "heta" områden via urval direkt på karta samt att användaren kan begära tjänster som "följ mig, jag befinner mig i en utsatt position".

InterportPolice och Project Griffin International

INTERPORTPOLICE har under den senaste veckorna besökt ett antal europeiska flygplatser och deras polis- och säkerhetsledningar för att presenterat Project Griffin International samt kommunikationslösningen Griffin C-One. Besöken har gett positiv feedback från flera parter och nästa steg är att gå vidare med utvärdering och tester av Griffin C-One.

För mer information om Project Griffin se https://www.projectgriffin.net/ 

För mer information om InterportPolice se https://www.interportpolice.org/ 

Avslutningsvis

Vi går in med energi och kraft till årets avslutande månader. De nya dialoger vi öppnat under det tredje kvartalet uppfattar vi som att våra potentiella kunder är mer mottagliga och insatta i nya smarta kommunikationslösningar, vilket förhoppningsvis leder till kortare säljprocesser. De dialoger vi har sedan tidigare fortlöper i positiv anda och tyder på att de kommer att leda till avslut.

Önskar er en härlig höst!

Anders Jönsson

VD, Crowdsoft Technology AB

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF