Stockholm 17:30
-1,08% Idag
-0,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-29 10:07:52

SENSODETECT: SAMARBETSAVTAL MED TYSKT SJUKHUSSTOCKHOLM (Direkt) Sensodetect har ingått ett samarbetsavtal med professor doktor Kuhlmann vid Vivantes sjukhus i Berlin, Tyskland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En studie i tre steg kommer att genomföras under samarbetet med fokus på huruvida dialys orsakar förändringar i hjärnan.

Steg ett innefattar ett genomförbarhetstest med Sensodetects Bera-teknik. Nästa steg omfattar en klinisk studie med 20 dialyspatienter. I det avslutande steget kommer, beroende på resultaten i steg två, en större prospektiv studie genomföras över en längre period med mätsystemet Sensodetects auditiv hjärnstammen svar.