Stockholm 17:30
+1,67% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-21 09:13:56

INFREA: NETTORESULTATET 4,8 MLN KR 3 KV, SER INGEN AVMATTNINGSTOCKHOLM (Direkt) Industrigruppen Infrea redovisar ett nettoresultat för moderbolagets aktieägare på 4,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018.

Nettoomsättningen uppgick till 169 miljoner kronor och rörelseresultatet 9,1 miljoner kronor.

Under kvartalet förvärvade Infrea anläggningsentreprenören Tälje Mark som en årsomsättning på 126 miljoner kronor.

"Våra övriga bolag rapporterar en stabil tillströmning av uppdrag utan avmattning på marknaden. Detta stärker oss i våra ambitioner och vi har goda förhoppningar om vår framtida tillväxt", skriver Infreas vd Tony Andersson i delårsrapporten.

Infrea söker aktivt efter lämpliga förvärv som passar in i bolagets strategi och geografi.

"Vi letar efter fler entreprenörer som vill växa tillsammans med oss. Genom förvärvet av Tälje Mark ser vi goda förutsättningar för både affärsområdena VA och Asfaltsgruppen att växa i södra Storstockholm och Mälardalen", uppger bolaget i avsnittet om framtidsutsikter.

"Inom Mark och anläggning är det nu full aktivitet och en god orderbok inför årets avslutning som sker kring jul. Produktionen återupptas normalt vid månadsskiftet mars-april när utomhustemperaturen åter möjliggör asfaltsläggning", uppges det.

"De åtgärder som vidtas i affärsområdet VA bör leda till en förbättring av bolagets resultat. Affärsområde Brandskydd bedöms kunna fortsätta sin goda utveckling inom sprinklerområdet mot bakgrund av bolagets starka offert- och orderläge", heter det vidare.

Infrea listades på First North i april 2018. Inga jämförelsesiffror redovisas med hänvisning till att koncernen

bildades vid årsskiftet.