Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-15 12:29:12

XBRANE BIOPHARMA: NOLLOMS 3 KV, EBITDA -30 MLN KR (62,1) (OMS)(Omsändning, aktien uppgavs felaktigt handlas på First North i tidigare version)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xbrane Biopharma redovisar en nettoomsättning för det första kvartalet 2019 på 0 miljoner kronor (2,4).

"Den uteblivna försäljningen är en direkt konsekvens av den geopolitiska situationen i Iran", skriver bolaget i rapporten och bolaget har tidigare meddelat ett beslut att tillfälligt stoppa försäljning och leverans av Spherotide till Iran.

Förlusten på ebitda-nivå uppgick till -30 miljoner kronor (62,1).

Kostnaderna för forskning och utveckling ökade till 25,8 miljoner kronor (12,1).

Av de ökade FoU-kostnadens avser 22 miljoner kronor biosimilarer, primärt Xlucane och 3,8 miljoner kronor avser det långtidsverkande injicerbara läkemedlet Spherotide.

Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 162 miljoner kronor (64,3).