Stockholm 09:59
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-31 21:30:00

Pallas Group AB: Publicering av Koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2018

Pallas Group AB (publ) publicerar härmed sin koncernårsredovisning inkl. revisionsberättelse gällande räkenskapsåret 2018.


Koncernredovisningen samt revisionsberättelsen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.

 
Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2019 kl. 2130 CET.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

 
Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF