Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-16 09:54:17

SBB: SÄLJER DNB-KONTOR FÖR NETTOFASTIGHETSVÄRDE 4,9 MDR KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SBB säljer DNB Banks huvudkontor i Oslo till DNB Liv till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4.897 miljoner kronor, motsvarande cirka 4.488 miljoner norska kronor.

Överenskommet värde överstiger nettofastighetsvärdet i samband med SBB:s förvärv med cirka NOK 473 miljoner kronor beaktat samtliga transaktionskostnader (motsvarande en värdeuppgång på 12 % under innehavstiden sedan mars 2017).

Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med försäljningen löser SBB befintlig senior och junior finansiering kopplat till fastigheten vilket på årsbasis minskar SBB:s finansiella kostnader med cirka 139 miljoner kronor.

"Försäljningen stärker SBB:s redan starka balansräkning ytterligare i vår resa mot en BBB-rating och vi ser fram emot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg", kommenterar vd Ilija Batljan.

Likviden från försäljningen tillsammans med den aviserade hybridobligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera 3,4 miljarder kronor säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter, skolor samt hyresrätter i Sverige.