Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-07 08:09:13

DEDICARE: HÖGRE LÖNER, ÖKAD PRISPRESS GAV LÄGRE MARGINAL 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 8,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:96 kronor (1:99).

Intäkterna uppgick till 191 miljoner kronor (189).

Rörelseresultatet blev 11,4 miljoner kronor (22,5) och rörelsemarginalen var 5,9 procent (11,9).

"Den försämrade marginalen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som tvingat upp löner och arvoden till våra bemanningskonsulter", skriver Dedicare i rapporten.

Resultatet före skatt uppgick till 11,4 miljoner kronor (23,2).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (8:00).