Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
227
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Rapporter Q2 - Betsson & TeliaSonera

Nu på morgonen kom Betsson och TeliaSonera med sina Q2-rapporter. Betssons rapport var riktigt stark måste jag säga och intäkterna ökade organiskt med 14 % och rörelseresultatet med 12 %. Detta kvartal var också Magnus Silfverbergs sista som VD och man får väl säga att han slutar på topp.


TeliaSonera levererade en helt ok rapport. Nettoomsättningen ökade med 8,5 %, men samtidigt fortsätter den tråkiga trenden med försämrad lönsamhet. Nettoresultatet sjönk med 8,1 % och fortsätter den här trenden ett tag till är vinsten snart inte mycket högre än vad bolaget har utlovat att dela ut, dvs 3 kronor per aktie.


Betssons intäkter ökade alltså med 14 % till 860,6 MSEK (752,3) och även lönsamheten förbättrades där resultatet för Q2 landade på 201,6 MSEK att jämföra med 176,6 MSEK samma period föregående år. Jag kan inte bli annat än imponerad över hur Betsson kvartal efter kvartal lyckas fortsätta växa under fin lönsamhet. Extra imponerande blir siffrorna med hänsyn taget till att Q2 - 2015 ska jämföras med samma period föregående år då fotbolls VM pågick. Jag tror dessutom att trenden kan fortsätta ett tag till då bolaget, förutom att växa organiskt, också fortsätter sin framgångsrika förvärvsstrategi. Nu i slutet av juli förväntas förvärvet av Europe-Bet slutföras, ett förvärv som jag tycker ser mycket förmånligt ut utifrån Betssons perspektiv Jag har tidigare skrivit om den affären i inlägget Betsson förvärvar Europe-Bet.

En förklaring till att Betsson fortsätter sin starka tillväxt är att bruttoomsättningen i Sportbok ökade med 30 % från 4 140,4 MSEK Q2 - 2014 till 5 385,7. Även de mobila intäkterna växer så det knakar. Jämfört med samma period föregående år blev tillväxten 121 % och intäkterna ökade från 129,5 MSEK till 286 MSEK. Värt att nämna är också att kasinodelen av verksamheten fortsätter att växa. Intäkterna uppgick till 617,8 MSEK jämfört med 534,6 MSEK samma period föregående år. Det innebär en tillväxt om 16 %. Kasino-tjänsten representerar 72 % av koncernens intäkter varför utvecklingen här är mycket viktig för Betsson som helhet.

Jag noterar följande för det andra kvartalet jämfört med samma period fg år:

 • Intäkterna ökade med 14 % till 860,6 MSEK (752,3) vilket alltså är den hittills högsta intäkten bolaget nått under ett kvartal. För H1 har intäkterna ökat med hela 19 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 12 % och blev 213,8 MSEK (190,4).
 • Resultatet blev 201,6 MSEK (176,6).
 • Vinsten per aktie uppgick till 1,46kr (1,28). För H1 innebär det att VPA är 3,08 kr/aktie jämfört med 2,47 kr/aktie föregående år.
 • Soliditeten är nu 60 % (55).

Dina tankar om Betssons rapport?


TeliaSoneras nettoomsättning ökade alltså med 8,6 % till 27 115 MSEK jämfört med 24 985 MSEK samma period föregående år vilket så klart är positivt. Dock fortsätter den tråkiga trenden med en fortsatt sjunkande vinst där nettoresultatet blev 8,1 % lägre jämfört med samma period föregående år. Bolaget säger dock att utsikterna för 2015 är oförändrade och att målsättningen är att dela ut 3 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015.

Resultatet per aktie landade på 0,75 kr att jämföra med 0,82 kr samma period föregående år. Rullande 12 månader ger en VPA på 3,23 kr/aktie, men om trenden med fortsatt sjunkande vinst varje kvartal håller i sig är ett mer troligt utfall en vinst per aktie om c:a 3,10 - 3,15 kr. Ska bolaget då dela ut 3 kronor per aktie blir utdelningsandelen c:a 95 % till nästan 97 % vilket inte känns helt sunt tycker jag.

Jag noterar följande av intresse:

 • Nettoomsättningen ökade med 8,6 % till 27 115 MSEK (24 985).
 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk med 7,6 % till 5 862 MSEK (6 347).
 • Resultatet per aktie sjönk med 8,1 % till 0,75 kr/aktie (0,82).
 • Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 11,5 % (13,5).
 • Nettolåneskulden har ökat och uppgick till 68 468 MSEK (67 097).
 • Fritt kassaflöde steg till 6 307 MSEK (2 469) tack vare erhållen utdelning från Turkcell om 4.722 MSEK netto efter skatt.
 • Bolaget säger att utsikterna för 2015 är oförändrade och att målsättningen är att dela ut minst 3 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Det tror jag också att TeliasSonera kommer att göra, men då blir utdelningsandelen osunt hög och långsiktigt ohållbar.

Tankar om Telias rapport?

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar