Press
7 Feb, 2023

Castellum är Europas mest hållbara fastighetsbolag

Castellum är för sjunde året i rad med i The Sustainability Yearbook som rangordnar världens främsta bolag inom hållbarhet. Som fastighetsbolag ligger Castellum på första plats i Norden, på första plats i Europa och på femte plats i världen.

The Sustainability Yearbook produceras av S&P Global som är världsledande på kreditbetyg, benchmarks och analyser på de globala kapital- och råvarumarknaderna och erbjuder djupgående data och insikter om kritiska affärsfaktorer.

I The Sustainability Yearbook presenteras de företag som tillhör de bästa 15 procenten i sin bransch. Målsättningen med indexet är att styra investerare mot mer hållbara investeringar. I årets upplaga granskades 7544 bolag i 61 branscher.

"Det är mycket glädjande att vi får ännu ett kvitto på att vår strategi fungerar och att intresset för hållbara investeringar fortsätter öka ", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum AB.

Filip Elland ger några exempel på aktiviteter som bidrar till Castellums framgångar inom hållbarhetsområdet:

1. Som ett led i att nå nettonoll koldioxidutsläpp år 2030 har Castellum höjt kraven för bolagets projekt. Från 2023 ska alla stora projekt ha en 30 procents besparing i klimatpåverkan, utredas för möjligheten att lagra energi och alltid utrustas med solceller.

2. För att identifiera vilka fastigheter som löper störst risk att påverkas av klimatförändringar har Castellum gjort en klimatriskanalys av hela beståndet för att kunna motverka skador och risker i samband med till exempel översvämningar eller jordskred.

3. Ett av Castellums löpande mål som årligen följs upp är noll arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer.

"Hållbarhet är en integrerad och prioriterad del i Castellums verksamhet och vi kommer fortsätta bidra till den nödvändiga klimatomställningen", säger Joacim Sjöberg, tf vd på Castellum AB.

För mer information vänligen kontakta:

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 031-60 74 26
Joacim Sjöberg, tf vd Castellum AB, 0768-53 98 19

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.