Villkor för TradeVenue användare

Följande villkor gäller för din användning av tjänsten som tillhandahålls av TradeVenue AB, 556971-0691. Genom att registrera dig som användare på Tradevenue.se godkänner du dessa villkor som vid godkännandet träder i kraft. Villkoren gäller till dess att antingen vi på TradeVenue eller du som användare säger upp kontot. Vill du säga upp kontot mailar du oss på info@tradevenue.se. Vi förbehåller oss rätten att säga upp ditt konto med omedelbar verkan för det fall att du bryter mot våra villkor eller på grund av ändringar i vår tjänst.

Att registrera ett konto hos Tradevenue kostar ingenting. Däremot förbinder du dig till att följa nedanstående villkor. Notera även att Tradevenue kan komma att uppdatera villkoren. Om så sker kommer du att vid din nästa inloggning bli informerad om de nya villkoren, för det fall att du inte accepterar de nya villkoren kommer du inte att kunna använda ditt konto. Villkoren gäller vid all användning av TradeVenues tjänster (blogginlägg, foruminlägg, kommentarer och andra publiceringar). Tänk på att förvara dina användaruppgifter oåtkomligt för andra personer och underrätta oss om du misstänker att dina uppgifter kommit på villovägar. Om någon obehörig använt dina användaruppgifter svarar du för eventuell uppkommen skada.

Vi på TradeVenue kan i både ursprungligt och i redigerat skick, självklart med profilnamnet som källangivelse, komma att publicera och lagra ditt material.  

Eftersom vi på TradeVenue inte kan övervaka och analysera allting som publiceras kan vi inte heller garantera riktigheten och kvaliteten av dess innehåll. Tänk på att användare kan ha olika motiv till dess rekommendationer. Du som användare bör därför alltid vara källkritisk och tänk på att grunda dina beslut och investeringar på flera parametrar och på tillförlitlig information. Vi på TradeVenue ansvarar inte för dina beslut och därför inte heller konsekvenserna av dessa. TradeVenue friskriver därför sig från allt ansvar som kan uppkomma på grund av att användare agerar på information som lämnats i olika forum, kommentarer eller blogginlägg.

Att vara användare på TradeVenue innebär stor frihet i att skriva, analysera, diskutera etc. men det medför även att det är du som ansvarar för allt du publicerar. Vi på TradeVenue har vissa minimiregler, vi tolererar bland annat inte diskriminerande inlägg. Du får därför inte publicera inlägg med nedsättande innehåll om kön, etniskt ursprung, religion, sexualitet eller annat innehåll som kan anses stötande. Tänk även på att använda dig av ett trevligt språkbruk och på att hålla god ton mot andra människor och användare. Vi på TradeVenue förbehåller oss rätten att radera inlägg som inte följer dessa regler. Användare som upprepade gånger gör övertramp av dessa regler kan komma att bli avstängda. Vi kan även komma att radera inlägg som inte tillför något nytt eller är av rent kommersiell natur.

Du ansvarar själv för att alla dina inlägg är i enlighet med lagar och förordningar. TradeVenue friskriver sig helt från lagbrott, och de konsekvenser som kan anses uppkomma, i forum eller bloggar. TradeVenue kommer dock verka för att sådana incidenter inte ska förekomma. Som användare är du anonym men notera att anonymiteten kan komma att upphävas vid grova övertramp av våra regler, misstanke om brott eller om myndighet eller domstol kräver det. Exempel på en lag som ska följas är lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Du får inte skriva inlägg kan anses utgöra spridande av falsk eller vilseledande information som kan innebära otillbörlig marknadspåverkan eller som avslöjar insiderinformation. Vid citering av t.ex. nyheter, prospekt eller andra texter, var vänlig att alltid ange källan och tänk på att inte lägga ut större avsnitt ur andras texter då dessa kan omfattas av upphovsrätt.

För det fall att du begår ett brott kommer du att polisanmälas. Det är viktigt att om att du lägger märke till att någon annan användare bryter mot dessa villkor eller misstänker att ett lagbrott skett, att du anmäler inlägget via knappen på inlägget eller mailar oss på TradeVenue.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.