Läs mer om

TradeVenues fullbevakade börsbolag

Alla svenska börsbolag finns representerade på TradeVenue men redaktionen har lagt sitt huvudfokus på bolag som uppmärksammas på denna sida.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Fullbevakade bolag

Redaktionella nyheter om TradeVenues bevakade bolag

Nyheter om TradeVenues bevakade bolag

Blogginlägg om bevakade bolag

Visar 5 av 48

Börsbolag på TradeVenue

På TradeVenue samlas allt offentligt som skrivs om börsens bolag under respektive bolagsprofil. Vi samlar även in det som aktiebloggarna skriver om börsbolagen, pressmeddelanden, intervjuer och rapportkommentarer. För de fullbevakade bolagen publicerar vi egna analyser och bevakar deras aktie löpande.

Eftersom de flesta stora och medelstora börsbolagen redan har en god analysbevakning från en omfattande analytikerkår kan det som investerare vara svårt att skapa säg en konkurrensfördel gentemot kapitalmarknaden. Det blir svårt att avgöra om en aktie är över- eller undervärderad på börsen. Bland de mindre bolagen som inte är lika kritiskt granskade går det däremot att göra fynd.

Det är inte alltför ovanligt att småbolagsaktier är felvärderade i förhållande till deras verkliga värde och potential. Notera att detta gäller både i termer av över- och undervärdering. Lägg därtill de i regel mer volatila kursreaktionerna på bolagsnyheter vilket adderar till förutsättningarna att göra lönsamma investeringar. 

De flesta av de bolag som TradeVenue bevakar tillhör denna kategori av småbolag. Det är fördelaktigt att läsa TradeVenues initieringsanalyser och rapportkommentarer för att få en inblick i bolagets fundament och investeringsscenario. 

De senast publicerade analyserna går att ta del av nedan.

Börsbolag rapportperiod

Rapportperiod är den tid på året då börsbolagen redovisar siffrorna för verksamheten. Detta sker vanligtvis efter varje avklarat kvartal med en viss förskjutning i tid på grund av den tid det tar att upprätta kvartalsrapporten. Då samtliga börsbolag tenderar att följa kalenderåret innebär detta att en majoritet av börsbolaget rapporterar siffrorna kring samma datum. Nedan har vi listat de vanligt förekommande rapportperioderna under ett kalenderår.

Rapportperioder för börsbolag:

  • Q1 → maj/juni
  • Q2 → augusti/september
  • Q3 → oktober/november
  • Q4 → februari/ mars

* Dessa datum ska inte tas för fakta utan en enklare fingervisning baserad på föregående år. 

Som börsbolag finns det en viss kravbild samt ett visst regelverk som gäller vid kommunikation med kapitalmarknaden. Dessa förhållningsregler skiljer sig åt mellan de listorna som börsbolagen handlas på. Även om alla börsbolag offentliggör en årsredovisning redogör inte alla bolag sina siffror på kvartalsbasis. Detta och exempelvis brutna verksamhets innebär att vissa börsbolags rapportdatum avviker från rapportperioden.  Ett enskilt börsbolag kommunicerar i regel i förväg när de avser att redogöra delårsrapporten och dessa datum går att hitta i respektive börsbolags finansiella kalender.

Kvartalsrapporter börsbolag

Kvartalsrapporter är enklare resultatrapporter som börsbolag upprättar löpande under verksamhetsåret. Vanligtvis publiceras kvartalsrapporten någon månad efter det kvartal rapporten avser. Kvartalsrapporten innehåller vanligtvis en redogörelse för perioden med tillhörande resultaträkning, balansräkning och en kassaflödesanalys. TradeVenues analytiker bevakar samtliga börsbolag som är fullbevakade och skriver därmed rapportkommentarer om samtliga.

Börsbolag nyheter

En viktig del för börsnoterade bolag är att värna om relationen till intressenter såsom investerare och aktieägare. Detta faller inom ramen för investerarrelationer (“IR”) och handlar huvudsakligen om hur börsbolag kommunicerar med kapitalmarknaden. För att inte missa de nyheter som berör dina intressebolag är du välkommen att ta del av aktuella nyheter, aktiespaningar, analyser och rapporter på TradeVenue. 

börsbolag

Vissa mindre bolag på börsen saknar resurser och förutsättningar för att upprätthålla en regelbunden kommunikation utöver de förpliktade delårsrapporterna. I sådana fall går det att ta del an annan trendrapporteringar, analyser, blogginlägg och diskussionstrådar nedan.

Börsbolag information

De lagar och regler som gäller när börsbolag delar med sig av information beror på – utöver de minimikrav som finns i lagboken och upprätthålls av tillsynsorgan såsom Finansinspektion ("FI") – den handelsplats som börsbolaget är listat på. Fundamentalt för de regler som gäller för aktiemarknaden är att säkerställa handel under rättvisa villkor. För att kunna ha en välfungerande kapitalmarknad som kan förse näringslivet med investeringskapital krävs det ett ömsesidigt förtroendet mellan principal och agent. Centralt i denna målbild är att alla aktieägare ska få tillgång till kurspåverkande information vid samma tillfälle, dvs, motverka att investerare agerar på privat information (s.k. “insiders”) i hemlighet. Börsbolag kan därmed inte ge ut information hur som helst.

rapporter börsbolag

På varje fullbevakat bolag på TradeVenue har vi tillgängliggjort all information som finns offentligt tillgängligt för kapitalmarknaden. På varje bolagssida finns dessutom de aktieanalyser och spaningar som publicerats i TradeVenues forum. För dessa publikationer gäller inte samma regler som det för börsbolagens egen kommunikation. Som läsare är det därför viktigt att vara källkritisk till det som skrivs om börsbolaget i fråga samt att ta del av eventuella friskrivningar.

Börsbolag emissioner

Många aktiebolag väljer att noteras för att öka tillgången till kapitalmarknaden. Då statusen som börsbolag kommer med en ökad kravbild jämfört med onoterade bolag minskar ofta risken att investera i sådana bolag från ökad transparens och regler vilket underlättar om bolaget behöver ta in nytt kapital. Detta har inte bara en potential att förbättra lånevillkor från befintliga investerar utan öppnar även upp för nya investerar. Som börsbolag tillkommer det ofta fler och nya aktieägare från noteringen vilka kan tänkas investera i verksamheten och finansiera bolagets tillväxt genom olika emissioner. 

Vanliga frågor om börsbolag

Vad innebär det att ett företag är börsnoterat?

Att ett företag är börsnoterad innebär att de har sina aktier noterade på en marknadsplats (reglerad marknad eller handelsplattform). För att kunna handlas på en marknadsplats behöver företaget uppfylla vissa minimikrav där kraven är högre för en reglerad marknad än för en handelsplattform. 

Vad är ett börsbolag?
Vilka är några exempel på välkända börsbolag?
Hur fungerar börsen och hur påverkar det börsbolagen?
Vilka risker är förknippade med att investera i börsbolag?
Hur mycket ska man investera i ett börsbolag?
Vad är skillnaden mellan att investera i ett privat företag och ett börsbolag?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.