Emissioner
17 Apr, 2023
Co-Properties nyemission 2023

Co-Properties nyemission 2023

Uppdaterad:
24 May, 2023

Co-Properties investerar långsiktigt i lönsamma fastigheter, idag äger och förvaltar de över 130 lägenheter. Genom Co-Properties får delägare investera i fastigheter som vanligtvis är otillgängliga för allmänheten. Co-Properties är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av fastigheter med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering. Co-Properties investeringspolicy är opportunistisk, och en utvärdering sker löpande av intressanta finansierings- och investeringsmöjligheter, varvid det huvudsakliga investeringsfokuset ligger på fastigheter.

Bolagsbeskrivning Co-Properties

Co-Properties investerar långsiktigt i lönsamma fastigheter, idag äger och förvaltar de över 130 lägenheter. Co-Properties Nordic Holding AB investerings- och finansieringspolicy är opportunistisk, och en utvärdering  sker löpande av intressanta finansierings- och investeringsmöjligheter, varvid Co-Properties Nordic Holding AB huvudsakliga investeringsfokus ligger på bolag inom sektorn fastigheter, vilket avser bolag inom:

 • Flerbostadsfastigheter
 • Kommersiella fastigheter
 • Logistikfastigheter
 • Anläggningar för grön energi
 • Övrigt

Kriterier

 • Svenska aktiebolag (primärt), sekundärt nordiska aktiebolag från och med våren 2024
 • Överenskommet pris vid de första investeringarna i potentiella portföljbolag bör ej överstiga 50 MSEK
 • Det ”unika” i fastighetsbolaget
 • Värdehöjande åtgärder för fastigheten/portföljbolaget
 • Ägarnivå Co-Properties Nordic Holding ca. 30%
 • En identifierbar exitplan inom 3-5 år

Co-Properties Nordic Holding AB prioriterar portföljbolag vars behov inom finansiering och investering innebär att Co-Properties Nordic Holding AB även kan agera som framtida rådgivare, eller inneha ett rådgivningsuppdrag. Denna affärsmodell innebär att vi använder oss av bland annat ”Sweat-equity”, där vi kan omvandla fakturerade intäkter från rådgivningsuppdrag som helt eller delvis kvittas mot aktier i pågående eller kommande nyemissioner från vår uppdragsgivare.

nyemission 2023 Co-Properties

Investeringsprocess

Co-Properties Nordic Holding AB operativa team arbetar löpande med att träffa, utvärdera och analysera både nya intressanta fastighetsutvecklare/bolag, men även de aktuella portföljbolagen och dess ledningar om uppföljningar av mål. Den operativa ledningen arbetar med både screening av det aktuella bolaget (konkurrensanalys), men även omvärlds-analys om bransch eller sektor och dess trender internationellt.

Förenklat innebär investeringsprocessen följande moment:

 • Screening
 • Förstudie investment case
 • Utvecklingsmöjligheter, förutsättningar för värdehöjning
 • Investeringsbeslut av styrelsen
 • Ägaransvar via antingen styrelseplats eller advisory board 

Ägaransvar

Co-Properties Nordic Holding AB (publ) ägarroll innebär att vi kommer vara en aktiv delägare, och tillsammans med befintliga ägare och nya ägare, medverka till att fastställa och följa upp den strategiska affärsplanen i portföljbolagen och dess utförande, och utvärdera den löpande under vår investeringstid. Co-Properties Nordic Holding AB (publ) personal kan komma att medverka i våra portföljbolags management, styrelser, valberedningar eller andra forum/utskott.

Exit

Varje portföljbolag utvärderas löpande, och investeringshorisonten är minst 3-5 år från anskaffningstidpunkten för strategiska portföljbolag.

För Co-Properties Nordic Holding AB (publ) innebär en exit att exempelvis onoterade portföljbolag noteras på en marknadsplats, samgående med annat bolag (fusion), eller genom uppköp. Noterade portföljbolag kan likt onoterade bolag genomföra samgående, bli mål för uppköp eller uppnå en målkurs för investeringen, vilket leder till försäljning på marknadsplatsen.
 

emission Co-Properties

Analys

Co-Properties ger privatpersoner möjlighet att investera i en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar, vilket kan bidra till att minska riskerna och potentiellt generera stabilare avkastning över tid. Genom att samla investerarnas medel för att köpa en rad olika fastigheter kan Co-Properties erbjuda exponering mot olika typer av fastigheter (t.ex. bostäder, kommersiella fastigheter, industrifastigheter) och på olika geografiska platser.

Co-Properties fokuserar på att förvärva fastighetstillgångar som inte är lättillgängliga för allmänheten. Detta innebär att genom att investera i Co-Properties kan enskilda personer få tillgång till unika investeringsmöjligheter som de annars inte skulle kunna utnyttja på egen hand.

Genom att investera i Co-Properties kan privatpersoner dra nytta av expertisen och erfarenheten hos ett team av fastighetsexperter som ansvarar för förvaltningen av företagets fastigheter. Detta kan ge investerare större sinnesro och kan bidra till att säkerställa att deras investering förvaltas effektivt.

Om Co-Properties kan generera hyresintäkter från sina fastigheter kan investerare ha möjlighet att tjäna passiva inkomster i form av utdelningar. Detta kan vara en särskilt attraktiv egenskap för investerare som söker ett mer handlöst tillvägagångssätt för fastighetsinvesteringar.

Co-Properties emission

Fastighetsportfölj

Småland

 • 17 fastigheter med 81 lägenheter varav 78 % i Älmhult
 • Hyresintäkter om 5 262 000 SEK/år
 • Driftsnetto om 2 994 000 SEK/år
 • Betalnetto om 1 242 000 SEK/år
 • Direktavkastning 6,80 % 2023                                                 
 • Köpeskilling 44 MSEK, marknadsvärde om 50,6 MSEK juni 2022
 • Tomträtt om 4 460 kvm med byggrätt om 3 360 kvm (64 lägenheter) 

Skåne

 • 7 fastigheter med 51 lägenheter varav 83 % i Helsingborg
 • Hyresintäkter om 5 350 000 SEK/år
 • Driftsnetto om 3 649 000 SEK/år
 • Betalnetto om 772 000 SEK/år
 • Direktavkastning 4,09 % 2023                                                 
 • Köpeskilling 95,5 MSEK, marknadsvärde om 107,4 MSEK juni 2022

(Kommande) Solcellspark Vaggeryd 

 • Intäkter om 2 000 00 SEK/år
 • Driftsnetto om 1 900 000 SEK/år                                                     
 • Betalnetto om 1 258 TSEK per år
 • Utdelningar varje år baserat på 70 % av resultat efter skatt ger 705 TSEK/år (13,9 %)
 • Investering 14,5 MSEK
 • Banklån om 65 % (9 425 000 SEK)

Erbjudandet i sammandrag

 • Bolagets namn: Co-Properties Nordic Holding AB
 • Teckningskurs: 0,05 SEK. Aktier tecknas i poster om 10 000 st. (500 SEK)
 • Minsta teckningspost: 6000 SEK
 • Emissionsbelopp: 9 000 000 - 15 000 000 SEK
 • Värdering före emission: 10 000 000 SEK
 • Teckningstid: 2023-04-10 – 2023-05-31. 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.