Nyhet
8 Feb, 2024

Fastpartner: Förvaltningsresultatet blev 112 MSEK 4 KV (178) (Ny)

Uppdaterad:
9 Feb, 2024

(Tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar hyresintäkter på 555 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (502).

Driftöverskottet uppgick till 362 miljoner kronor (340) och förvaltningsresultatet blev 112 miljoner kronor (178).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -955 miljoner kronor i kvartalet (-1.760).

Efter skatt blev resultatet -769 miljoner kronor (-1.190).

En utdelning om 1 kronor per stamaktie av serie A och 5:00 kronor per D-aktie föreslås för helåret 2023. Det är oförändrat mot föregående år.

"Det är min uppfattning att kvartal 4 är det kvartal där både förvaltningsresultat och negativa värdeförändringar bottnar ur och vår korta räntebindning kommer att vändas till vår fördel givet en relativt snabb sänkning av styrräntan under 2024", skriver Fastpartners vd Sven-Olof Johansson i rapportens vd-ord.

Vidare lyfter Fastpartner-vd:n att obligationsmarknaden i kronor sakta är på väg att normaliseras med bättre likviditet med något lägre spreadar som följd, något som beskrivs som en "ytterligare positiv faktor ur finansieringssynpunkt".

"Att obligationsmarknaden är på väg tillbaka är viktigt, framför allt för transaktionsmarknaden", skriver vd:n.


 


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.