Fastpartner

Fastpartner

FPAR A

Översikt

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar en bred portfölj av kommersiella fastigheterna. Fokus ligger på expansiva områden och Sveriges största befolkningscentrum.

Fastpartner aktie

Kalender & Rapporter

4 Jul, 2024Delårsrapport 2024-Q2
17 Oct, 2024Delårsrapport 2024-Q3

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Compactor Fastigheter71.7 % 71.7 %
Länsförsäkringar Fonder4.1 % 4.1 %
Familjen Kamprads Stiftelse2.7 % 2.7 %
Swedbank Robur2.6 % 2.6 %
Tredje AP-fonden2.6 % 2.6 %
Lista
Large Cap Stockholm
Sektor
Kommersiella fastigheter
VD
Sven-Olof Johansson
Ordförande
Peter Carlsson
Noteringsdatum
6 October, 1998

Fastpartner analyser

Bolagsrapporter Fastpartner

Insiderhandel Fastpartner

0 - 0 av 0

Om Fastpartner

Fastpartner (tidigare “Fastighetspartner”) är ett svenskt fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter. Hyresgästerna består av allt från nystartade bolag till ledande industribolag och samhällsbolag. Majoriteten av hyresintäkterna kommer från Stockholmsområdet men övrigt fastighetsbestånd är spritt över Sveriges storstadsområden och expansiva orter.  VD och storägare i Fastpartner är Sven-Olof Johansson med lång erfarenhet inom finans- och fastighetsbranschen.

Varför ska man investera i Fastpartner?

  • God finansiell ställning
  • Ökad exponering mot samhällsfastigheter
  • Meriterad företagsledning
fastpartner aktie

Fastpartner affärsmodell

Fastpartners affärsmodell är att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter där det finns goda möjligheter för god värdetillväxt på växande orter. Fastighetsutveckling innefattar bland annat om- och tillbyggnationer vilka ska genomsyras av en nära kunddialog för hållbara och långsiktiga relationer.

Fastpartner analys

Fastpartner marknad

Marknaden för Fastpartner och fastighetsbranschen i sin helhet står inför nya utmaningar med bakgrund av en omvärld i förändring och den ökade kravbilden som har följt på omställningsförmåga och flexibilitet. I relation till detta adresserar Fastpartner övergripande globala trender om hållbarhetsfrågor, digitalisering och urbanisering. För att vara proaktiv och möta dessa utmaningar jobbar Fastpartner med löpande omvärldsanalys och har i ljuset av detta identifierat resurseffektivitet, hållbar energi och moderna samhällssystem som nya affärsmöjligheter. 

fastpartner marknad

Fastpartner aktie

Fastpartners aktie börsnoterades år 1994 under namnet Fastighetspartner NF AB. Efter en sammanslagning med det noterade Fastighetsaktiebolaget Landeriet genomgick det nya företaget ett namnbyte till Fastpartner med bakgrund av en genomgående omstrukturering år 2000. Fastpartners aktie är idag listat på Nasdaq Nordic Large Cap under kortnamnet “FPAR” med utestående stamaktier av serie A- och D- samt preferensaktier.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Fastpartner analys

För att utföra en omfattande analys av ett fastighetsbolag krävs en djupgående undersökning av dess fastighetsportfölj, vilket inkluderar att granska driftkostnader och investeringsmöjligheter. Detta är avgörande eftersom värderingen av ett fastighetsbolag huvudsakligen baseras på värdet av de underliggande fastigheterna. 

En sådan analys av fastighetsbolag inkluderar vanligtvis också en utvärdering av marknadsförutsättningarna, liksom en bedömning av bolagets ekonomiska situation och företagsledningens strategier. Genom att undersöka faktorer som hyresintäkter, eventuella större tillbyggnationer eller renoveringsprojekt kan man skapa en heltäckande bild av fastighetsbolagets potential för god resultatutveckling. 

I TradeVenues senaste analys av Fastpartners kvartalsrapport diskuterar våra analytiker bland annat förutsättningarna för att genomföra nya förvärv av fastigheter och storskaliga projekt. Genom att undersöka dessa faktorer kan man uppskatta bolagets framtida resultatutveckling, vilket är viktigt för investerare och andra intressenter.

Fastpartner strategi

För att realisera affärsmodellen att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter verkar Fastpartner för en långsiktig, hållbar och kontinuerlig utveckling av fastigheterna med målsättningen att vara lyhörda mot förändringar och snabbfotade vid nya affärsmöjligheter. Vidare verkar Fastpartner för en bred riskspridning över olika affärssegment och regioner.

Fastpartner riktkurs

Många aktieanalytiker och aktiebloggare uppger en riktkurs på Fastpartner som en följd av de estimat och den prognostisering som aktieanalysen mynnar ut i. Om riktkursen står över den aktuella kursen antyder det att aktien handlas till en premium vilket innebär att marknaden värderar bolag högre än vad analysarbetet föreslår. I det motsatta fallet handlas aktien till en rabatt då analysen antyder att aktien är undervärderad. För fastighetsbolag som Fastpartner bedöms dessa huvudsakligen i relation till sitt substansvärde.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Viktiga överväganden vid investering i fastighetsbolag

En viktig aspekt som är bra att ha i åtanke när man investerar i fastighetsbolag är att fastighetsmarknaden är cyklisk. Detta innebär att fastighetspriser och hyresnivåer kan variera beroende på vilket läge som konjunkturen befinner sig där ränteläget är en mycket viktig insatsvara. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på det nuvarande marknadsvärdet utan att ta hänsyn till framtida faktorer som kan påverka värderingarna. En följd av detta är att det exempelvis kan vara viktigt att bilda sig en uppfattning om hur man tror att ränteutvecklingen kommer att röra sig innan man väljer att investera i fastighetsbolagen.

Fastpartner nyheter

På TradeVenue samlar vi de senaste pressreleaserna, nyheterna och rapporterna från Fastpartner. Om du vill ta del av dessa direkt till din e-post går detta att få genom att prenumerera på Fastpartners utskick nedan.

Fastpartner forum

Om du är intresserade av att diskutera Fastpartner med andra rekommenderar vi dig att delta i kommentarsfältet nedan. Ställ dina frågor eller dela din kunskap om Fastpartners i vårt forum nedan. Du kan även ta del av diskussioner om Fastpartner på Placera. 

Vanliga frågor om Fastpartner

På vilken börs är Fastpartner listad?
Vilken sektor tillhör Fastpartner
När börsnoterades Fastpartner?
Vem är VD på Fastpartner?
Var kan man läsa mer om Fastpartner?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.