Fastpartner

Fastpartner

FPAR A

Översikt

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar en bred portfölj av kommersiella fastigheterna. Fokus ligger på expansiva områden och Sveriges största befolkningscentrum.

Kalender & Rapporter

9 Feb, 2023Årsrapport 2022
20 Apr, 2023Bolagsstämma 2022
20 Apr, 2023Delårsrapport 2023-Q1
4 Jul, 2023Delårsrapport 2023-Q2
19 Oct, 2023Delårsrapport 2023-Q3

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Compactor Fastigehter71.6 % 71.6 %
Länsförsäkringar Fonder5.7 % 5.7 %
Familjen Kamprads Stiftelse3.2 % 3.2 %
Swedbank Robur3.2 % 3.2 %
Ilija Batljan Invest AB2.3 % 2.3 %
Lista
Large Cap Stockholm
Sektor
Commercial Real Estate
VD
Sven-Olof Johansson
Ordförande
Peter Carlsson
Noteringsdatum
6 October, 1998

Om Fastpartner

Fastpartner (tidigare “Fastighetspartner”) är ett svenskt fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter. Hyresgästerna består av allt från nystartade bolag till ledande industribolag och samhällsbolag. Majoriteten av hyresintäkterna kommer från Stockholmsområdet men övrigt fastighetsbestånd är spritt över Sveriges storstadsområden och expansiva orter.  VD och storägare i Fastpartner är Sven-Olof Johansson med lång erfarenhet inom finans- och fastighetsbranschen.

Varför ska man investera i Fastpartner?

  • God finansiell ställning
  • Ökad exponering mot samhällsfastigheter
  • Meriterad företagsledning
fastpartner aktie

Fastpartner affärsmodell

Fastpartners affärsmodell är att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter där det finns goda möjligheter för god värdetillväxt på växande orter. Fastighetsutveckling innefattar bland annat om- och tillbyggnationer vilka ska genomsyras av en nära kunddialog för hållbara och långsiktiga relationer.

Fastpartner analys

Fastpartner marknad

Marknaden för Fastpartner och fastighetsbranschen i sin helhet står inför nya utmaningar med bakgrund av en omvärld i förändring och den ökade kravbilden som har följt på omställningsförmåga och flexibilitet. I relation till detta adresserar Fastpartner övergripande globala trender om hållbarhetsfrågor, digitalisering och urbanisering. För att vara proaktiv och möta dessa utmaningar jobbar Fastpartner med löpande omvärldsanalys och har i ljuset av detta identifierat resurseffektivitet, hållbar energi och moderna samhällssystem som nya affärsmöjligheter. 

fastpartner marknad

Fastpartner aktie

Fastpartners aktie börsnoterades år 1994 under namnet Fastighetspartner NF AB. Efter en sammanslagning med det noterade Fastighetsaktiebolaget Landeriet genomgick det nya företaget ett namnbyte till Fastpartner med bakgrund av en genomgående omstrukturering år 2000. Fastpartners aktie är idag listat på Nasdaq Nordic Large Cap under kortnamnet “FPAR” med utestående stamaktier av serie A- och D- samt preferensaktier.

→ För att följa kursutvecklingen och investera i Fastpartners värdepapper kan du vända dig till digitala plattformar för aktiehandel såsom Avanza och Nordnet.

Fastpartner analys

Läs Fastpartners senaste kvartalsrapport där vi adresserar utvecklingen av fastighetsbeståndets driftkostnader samt de goda förutsättningarna för ökad investeringsaktivitet och stora satsningar.

Fastpartner strategi

För att realisera affärsmodellen att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter verkar Fastpartner för en långsiktig, hållbar och kontinuerlig utveckling av fastigheterna med målsättningen att vara lyhörda mot förändringar och snabbfotade vid nya affärsmöjligheter. Vidare verkar Fastpartner för en bred riskspridning över olika affärssegment och regioner.

Fastpartner riktkurs

Många aktieanalytiker och aktiebloggare uppger en riktkurs på Fastpartner som en följd av de estimat och den prognostisering som aktieanalysen mynnar ut i. Om riktkursen står över den aktuella kursen antyder det att aktien handlas till en premium vilket innebär att marknaden värderar bolag högre än vad analysarbetet föreslår. I det motsatta fallet handlas aktien till en rabatt då analysen antyder att aktien är undervärderad. För fastighetsbolag som Fastpartner väljer många att sätta riktkursen och aktiekursen i relation till bolagets substansvärde.

Fastpartner nyheter

Ta del av Fastpartners senaste nyhetsflöde och vad som skrivs om Fastpartner på TradeVenue vilket innefattar bland annat blogginlägg, rapportkommentarer och kommentarer i veckobrevet. 

Fastpartner forum

Om du är intresserade av att diskutera Fastpartner med andra rekommenderar vi dig att delta i kommentarsfältet nedan. Ställ dina frågor eller dela din kunskap om Fastpartners i vårt forum nedan. 

Forum

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.