Nyhet
8 Feb, 2024

FINGERPRINT: BÖRJAT SE RESULTAT AV FÖRÄNDRINGSPROGRAM ENL VD

Uppdaterad:
8 Feb, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fingerprint Cards har under fjärde kvartalet påbörjat implementeringen av sin transformationsplan, som omfattar kostnadsoptimering, organisatoriska förändringar och strategiutveckling.

"Vi har börjat se initiala resultat av detta förändringsprogram. Jämfört med motsvarande kvartal förra året noterade vi en svag förbättring av bruttomarginalen, och räknar till fullo med förbättrad lönsamhet framöver när vi nu fokuserar vårt kapital och våra investeringar utanför sensorhårdvara för Mobile, inom våra befintliga verksamhetsområden som levererar högre marginaler, samt till nya diversifieringsområden", skriver Fingerprints vd Adam Philpott i rapporten.

Vidare uppger han att de negativa utsikterna för Mobile ser ut att bestå, och de geopolitiska riskerna är höga, vilket ytterligare förstärker behovet av bolagets transformationsplan.

Implementeringen av kostnadsoptimeringsprogrammet fortskrider enligt plan, och kvartalets resultat belastades med 37,5 miljoner kronor i kostnader hänförliga till omstruktureringsåtgärderna.

Som tidigare meddelats, förväntas omstruktureringsåtgärder ge kostnadsbesparingar på omkring 204 miljoner kronor på årsbasis med full effekt från andra halvåret 2024. Detta leder till en förväntad årlig rörelsekostnadsnivå på omkring 180 miljoner kronor.

Fingerprint fortsatte att minska sitt varulager under det fjärde kvartalet, från 156 miljoner kronor i slutet av september 2023 till 134 miljoner kronor i slutet av december 2023.

"Det innebär att vi nu går in i 2024 med en acceptabel varulagernivå givet den aktuella efterfrågan i branschen. Det finns dock ännu överskottslager på sektornivå och vi fortsatte att se kraftiga lagerminskningsåtgärder av flera leverantörer under kvartalet", skriver Adam Philpott.

Kvartalets intäktsökning om 10 procent hänvisar bolaget till högre försäljning inom produktgrupperna Mobile, PC och Access utanför Asien.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.