Nyhet
17 May, 2024

SILEON: AVSER GÖRA FÖRETRÄDESEMISSION OM 57 MLN KR

Uppdaterad:
17 May, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fintech-bolaget Sileon avser att besluta om en företrädesemission på 57 miljoner kronor med en teckningskurs på 0:50 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolagets vars aktie stängde på 1:03 kronor på fredagen.

Emissionen förväntas beslutas av styrelsen under sommaren, förutsatt att Finansinspektionen har godkänt ägarprövning av Rieber & Søn. Nettolikviden, vilken beräknas bli 55 miljoner kronor, avses användas till att återbetala konvertibla lån om 20 miljoner kronor och resterande 35 miljoner kronor går till "kommersialiseringsaktiviteter".

Bolagets största ägare, Rieber & Søn samt bolagets styrelseordförande, Kent Hansson, har ingått teckningsförbindelser om sammanlagt 16,9 miljoner kronor, motsvarande 29,6 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har Rieber & Søn ingått ett toppgarantiåtagande utan ersättning om 34,9 miljoner kronor, motsvarande 61,2 procent av företrädesemissionen. Således är emissionen säkerställd till 90,8 procent.

Om Rieber & Søn infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk, kan ägarandelen stiga till 60,1 procent av aktierna och rösterna. Ägaren har dock fått dispens från budplikt.

Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av nio nya aktier.

En extra bolagsstämma ska hållas under den 19 juni.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.