Press
19 Mar, 2024

Teckningsperioden i LC-Tec:s företrädesemission inleds i dag

Uppdaterad:
20 Mar, 2024

Idag, den 19 mars 2024, inleds teckningsperioden i LC-Tec:s ("LC-Tec" eller "Bolaget") företrädesemission, vilken offentliggjordes den 21 februari 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 19 mars 2024 till och med den 5 april 2024. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 5 april 2024. 

Företrädesemission i sammandrag:

Teckningsperiod: 19 mars - 5 april 2024.

Handel med teckningsrätter: 19 mars - 3 april 2024.

Företrädesrätt: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 15 mars 2024 berättigade till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningskurs: 0,41 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader.
Säkerställandenivå: Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. 

För ytterligare information, besök företagets emissionssida: 

https://www.lc-tec.se/foretradesemission-i-lc-tec-holding-ab-under-mars-2024/

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till LC-Tec i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.