Press
7 Feb, 2024
WPTG ökad tillväxt och vinst

White Pearl Technology Group väntas slå tillväxt- och vinstrekord för 2023 jämfört med 2022

Uppdaterad:
7 Feb, 2024

White Pearl Technology Group (WPTG), en leverantör av ICT-tjänster och IT-lösningar på tillväxtmarknader, presenterar en handelsuppdatering för det finansiella året som avslutades den 31 december 2023. WPTGs styrelse är glada att rapportera en mycket stark tillväxt för företagsgruppen 2023 och förväntar den organiska tillväxten att öka med mer än 20% och vinsten skjuter i höjden med över 40% för helåret, jämfört med 2022.

WPTGs imponerande resultat under 2023 tydliggör styrkan i den varierade affärsmodellen och den globala leveranskapaciteten inför de utmaningar som marknaderna presenterar.

WPTG förväntas rapportera:

  • WPTG's intäkter expanderar organiskt med 20-25% för helåret 2023
  • Bruttovinstmarginalen ökar med över 37%
  • EBITDA ökar med 40-45% jämfört med föregående år
  • Likvida medel och ekvivalenter ökar med cirka 45-50%

Gruppen fortsätter att uppleva en stark efterfrågan på sina lösningar och tjänster globalt med betydande långsiktiga abonnemangskontrakt på plats. Förvärvsaktiviteten förväntas öka framöver med tanke på den starka ställning gruppen befinner sig i och relevansen hos gruppens affärsmodell för kunder och investerare.

WPTG's CEO, Marco Marangoni, kommenterar: "Vår kraftiga organiska tillväxt vittnar om framgångsrikt genomförande av vår strategi tvärs över regioner och affärssegment. Med fortsatt robust efterfrågan och stabil ordermottagning förväntar vi oss snabb tillväxt även nästa år. Det finns många starkt pådrivande krafter som fortsätter att påverka framöver, marknaden kan med andra ord förvänta fler liknande prestationer i framtiden."

WPTG's COO, Ashley de Klerk, kommenterade: "Genom att optimera hur vi allokerar våra resurser på global nivå kan vi hantera inflationstrycket men också förbättra vinstmarginalerna. Vår strama operativa disciplin i kombination med vår ständiga strävan att utmana och förbättra vår effektivitet har positionerat oss för att fortsätta att öka vår vinst."

Med WPTG:s breda affärsmix inom hårdvara, mjukvara, tjänster kombinerat med intäktsströmmar från abonnemang kunde bolaget effektivt, navigera genom makroosäkerhet och gör en stark prestation under sitt första år som ett listat företag på Nasdaq First North Growth Market. Samtidigt stödde optimeringsinsatser kring användning och global resursallokering förbättrad lönsamhet och trenden förväntas fortsätta.

WPTG:s bokslutskommuniké för 2023 kommer att publiceras måndagen den 26 februari 2024, och de granskade resultaten för hela räkenskapsåret 2023 kommer att presenteras fredagen den 22 mars 2024.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2024 klockan 8.00 CET.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.