White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group

WPTG B

Översikt

White Pearl är en mångsidig IT-koncern som verkar inom områden som molnlösningar, artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och mobila lösningar. Koncernen omfattar för närvarande 32 bolag spridda över 30 länder, med en arbetsstyrka bestående av över 650 anställda och konsulter. Företagets nuvarande verksamhet är i huvudsak baserad i tillväxtländer, särskilt i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika.

White Pearl Technology Group aktie

Kalender & Rapporter

30 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Bendflow Pty29.2 % 29.2 %
Webbleton Holdings29.2 % 29.2 %
Fortuner SA Pty6.3 % 6.3 %
Prosol Project Mgmt Services5.8 % 5.8 %
Lista
First North Stockholm
Sektor
Digitala tjänster
VD
Marco Marangoni
Ordförande
Sven Otto Littorin
Noteringsdatum
10 March, 2016

White Pearl Tech analys

Bolagsrapporter White Pearl Tech Group

Insiderhandel White Pearl

0 - 0 av 0

Om White Pearl

White Pearl Technology Group (”White Pearl” eller ”WTPG”) är en internationell IT-koncern som specialiserar sig på att leverera avancerade molnlösningar, AI, IoT och mobila lösningar. Med en stark position på marknaden erbjuder bolagsgruppen innovativa teknologilösningar både genom direktförsäljning och genom strategiska partnerskap med världsledande aktörer som SAP, Oracle, Microsoft och NetSuite.

White Pearls verksamhet är till största del baserad i tillväxtregioner över hela världen, främst i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika. Bolagsgruppen består av ett trettiotal dotterbolag som är närvarande i över trettio länder, vilket ger en bred global räckvidd och en stark närvaro på flera tillväxtmarknader.

För närvarande avser företaget efter att expandera sin närvaro till utvecklade marknader som Europa och USA. Med en strategi att växa både organiskt och genom förvärv är White Pearl välpositionerade för att erbjuda ledande lösningar och driva digital transformation på en global nivå.

Varför ska man investera i White Pearl?

  • Unik IT-portfölj
  • Flexibel intäktsmodell 
  • Väletablerat globalt leveransnätverk

VD-intervju med Marco Maragoni

I nedanstående videointervju delar VD:n för bolaget, Marco Maragoni, med sig av koncernens tillväxtstrategi på tillväxtmarknader samt sina visioner för att etablera sig på mognare marknader i Europa. Under samtalet deltar även styrelseledamot Anna Wiener Jiffer för att ställa de frågor som potentiella investerare kan tänkas ha. Intervju genomfördes i samband med bolagets första handelsdag på First North den 29:e juni 2023.

Missa inte att kolla in TradeVenues skriftliga intervju med Marco Marangoni, tillgänglig både på originalspråk (engelska) och översatt till svenska.

Marknaden för White Pearl

Marknaden för informationsteknik (IT) befinner sig i en ständig utveckling med stöd från globala digitaliseringstrender och teknologins framväxt. White Pearl som är ett internationellt och väldiversifierat IT-företag med kunder inom olika branscher såsom finansiella tjänster, tillverkning, lätt industri och offentlig sektor står därmed med mycket att vinna på rådande makroekonomiska utveckling. Gruppens nuvarande affärsinriktning är på tillväxtmarknader som Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika, men de har också en strategi för att expandera till utvecklade marknader som Europa och USA och erbjuda sina IT-tjänster från kostnadseffektiva nav i Afrika och Asien. White Pearl positionerar sig som en viktig aktör inom digital transformation och systemintegration inom IT-sektorn.

white pearl tech group aktie

White Pearl affärsplan

White Pearl använder genom sina dotterbolag ett flertal olika affärsmodeller. Dessa inkluderar SaaS (Software as a Service) och PaaS (Platform as a Service) i form av abonnemangstjänster, samt intäktsmodeller från licenser som delvis härrör från tredjepartsleverantörer som SAP, Oracle, Infor och Microsoft. Utöver detta genererar företaget intäkter från drifttjänster och återförsäljning av stora leverantörers lösningar genom sitt omfattande globala försäljningsnätverk. Genom sin breda IT-portfölj och de tidigare nämnda intäktsmodellerna har företaget dessutom en unik möjlighet att tillämpa hybridmodeller, erbjuda skräddarsydda värdeerbjudanden samt bygga starka affärsrelationer.

White Pearl aktie

Vid årsskiftet 2022/23 förvärvades White Pearl av DS Plattformen (tidigare Dividend Sweden) genom ett omvänt förvärv. I transaktionen förvärvade DS Plattformen samtliga aktier i White Pearl genom att utfärda nya aktier som betalningsmedel med syftet att White Pearl skulle ta över DS Plattformens plats på börsen. Efter förvärvet ägde DS Plattformen AB:s aktieägare 13 procent av White Pearl, medan White Pearls ägare ägde resterande 87 procent. 

I transaktionen värderades White Pearl till cirka 300 MSEK. Under 2021 omsatte White Pearl ca 17 MUSD varav vinsten uppgick till ungefär 1,4 MUSD, vilket motsvarar en vinstmarginal på cirka 8%. Transaktionen motsvarar därmed en värdering om ca 2x omsättningskronan.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
Marco Marangoni
Marco Marangoni
VD

Med ett ökat fokus på tillväxt och lönsamhet ger listningen på Nasdaq First North i Sverige Whitepearl tillgång till ojämförbara marknader samt en hemmabas i ett land som ses som bland de ledande IT-noterade miljöerna globalt. Med nätverket, dotterbolagen och närvaron i Sverige kommer Whitepearl att ytterligare kunna låsa upp den potential som finns i affärsmodellen men även att öka sina marknadsandelar över de europeiska marknaderna.

Det omvända förvärvet och listningen med DS Plattformen kommer att vara ömsesidigt fördelaktig för båda företagen ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv. Med sin stora bas på cirka 7 000 aktieägare och deras mångsidighet och värdefulla erfarenhet av den svenska kapitalmarknaden kommer ledningen för DS Plattformen, som aktieägare i den nya enheten, att tillföra betydande erfarenhet och know-how som är centralt för Whitepearls fortsatta hållbara framgång.

Kombinationen av de två enheterna och deras olika tillgångar säkerställer en spännande ny satsning att listas på svenska marknaden och något med stor potential av mervärde att tillföras på den nordiska IT-arenan.

White Pearl strategi

White Pearls vision är att möjliggöra framtidens teknikbolag redan idag, och för att uppnå detta har företaget identifierat fyra centrala delar i sin strategi;

Utveckla en innovativ IP-portfölj baserad på den senaste tekniken för att skapa värde för företagets kunder och samhället

Genom att basera verksamheten på i huvudsak egenutvecklad teknologi minskas beroendet av externa parter, samtidigt som bolaget ges förutsättningar att öka marginalerna och ha en större flexibilitet i prissättningen.

Växa genom geografisk, teknologisk, kompetensmässig och personalmässig diversifiering 

Genom att ha sin geografiska närvaro spridd över större tillväxtregioner i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika minskas risken att bolagets intäkter påverkas negativt av ekonomiska cykler, geopolitiska spänningar och kundspecifika risker.

Förvärva de bästa företagen som kan; (1) kompletterar den befintliga verksamheten, (2) möjliggöra tillväxt inom nya teknologier och geografier samt (3) tillföra det bästa humankapitalet

Genom att dra nytta av en diversifierad personal med olika språk och kompetenser kan White Pearl effektivt betjäna en större mängd olika kunder i behov av globala färdigheter. Med sin globala bas kan bolaget erbjuda sina kunder ett heltäckande stöd för internationella verksamheter som sträcker över olika länder, språk och kulturer.

Identifiera lämplig finansiering och kapitalstrukturer för att driva företagets tillväxt

Förvärv har varit en central del av företagets strategi från början och kommer fortsätta vara ett prioriterat område framåt. Med en befäst bas i Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika kommer framtida fokus att riktas mot Europa, särskilt Norden och södra Europa. Vidare investeringar i Latinamerika samt en gradvis expansion mot USA och Asien kommer också vara en del av företagets långsiktiga planer.

White Pearl nyheter

För att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna om White Pearl, rekommenderas det att besöka företagets officiella webbplats (whitepearltech.com) eller följa bolaget på TradeVenue. Där kan du hitta pressmeddelanden, rapporter och andra viktiga uppdateringar. Du kan också följa White Pearls sociala mediekanaler och prenumerera på deras nyhetsbrev (se nedan) för att få regelbunden information om företaget och dess verksamhet.

Vanliga frågor om White Pearl

På vilken börs är White Pearl listad?
Vilken sektor tillhör White Pearl?
Vem är VD på White Pearl?
Var kan man läsa mer om White Pearl?

White Pearl forum

Om du önskar att diskutera White Pearl med andra aktieägare eller individer som visar intresse för företaget, uppmanar vi dig att använda kommentarsfältet nedan för att dela dina åsikter, ställa frågor eller dela med dig av din kunskap. Vi främjar en öppen och konstruktiv dialog om företaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.