28 Dec, 2022

Alla säger Q2-Q3 + nytt innehav

Makro och prognoser

I olika medier har jag fått höra hur många bedömer kommande börsår bestå av två delar. Den ena är våren, där börsen kommer vara extra mycket volatil fram till augusti/september, det vill säga mellan Q2-Q3. Denna kommer sedan följas av en mer mindre betungande börs där mycket(?) av alla de utmaningar som nu föreligger har nått sin topp. Dels bör det ha blivit mer översiktligt om energi och kvarstående flaskhalsar (de som redan nu tycks vara näst intill ett minne blott), dels bedömer dessa ”många” att det här bör ha kommit till en slutgiltig topp kring inflation och räntor. Vissa länder kommer vara före, men som grupp och som en helhet bedömer flera att det kring sensommaren bör vara mer översiktligt.

Om detta kommer att realiseras vet inget om och jag kan enbart läsa, konstatera vad som kommuniceras och därefter välja hur jag förhåller mig till det. På ett sätt spelar det mig föga roll om trendskiftet kommer månad Y eller månad X, då jag mer fokuserar på bolagen och deras utveckling, kommunikation et cetera. Absolut tar jag hänsyn till makro, men jag grundar icke investeringsbeslut på det.

En tanke som slår mig med ovan prognoser är att om ”alla” tycker och tänker samma torde detta redan vara inprisat? Om ”alla” ”vet” att Sandvik kommer leverera en omsättnings- och vinstutveckling om femtioelva hundra procent kommande kvartal och där marginalerna är +70 % väntar väl inte ”alla” tills rapporten kommer? Kanske en dålig liknelse, men jag hoppas poängen framkommer.

Portföljsinköp
Sedan mitt senaste inlägg har ett nytt innehav tagits in, nämligen amerikanska Medifast. Jag ämnar inte här skriva en längre text om dem, då jag alltid vill råda till egen läsning samt implicit ”tvingar” dig att själv läsa på genom att enbart erbjuda några få kaksmulor av den, enligt mig och av allt jag läst och räknat på, välsmakade kakan.

Bolaget är ledande i USA med att producera, distribuera och sälja viktminsknings- och hälsorelaterade produkter via webbplatser. Utöver det har de egna kliniker, avtal via sjukförsäkringssystem/företagshälsovård för att hjälpa och stötta anställda, egen service via telefon, webb samt via sina mentorer och coacher.

Först såg jag inte riktigt vad bolagets vallgrav var, men efter mer läsning samt diskussion med en djävulsadvokat blev det något klarare. Ömsom erbjuder deras storlek och kontaktnät, med allt från redan ingående avtal och kommande sådana med stora bolag, dels via ”mun till mun”-metoden, då bolagets klienter och kunder ofta övergår till att bli personliga mentorer/coacher för nya kunder/klienter. Vidare har man en stark, i brist på bättre ord, plattform/infrastruktur.  

USA är ett av världens fetaste, med en hedrande 18:e plats, länder på jorden. Detta har vi kunnat läsa såväl i den ena som andra dagsblaskan samt sett i flera tv-program. Novo Nordisk bedöms vara en ”vinnare” av detta med bolagets nya fetmaläkemedel (som även fått konkurrens från Amgen, vars preparat hittills visat sig vara minst lika effektivt, men snabbare att verka samt billigare) och jag håller inte det som osant. Dock kan eller vill inte alla ta läkemedel. Många(?) är de som inser att det inte bara handlar om kost och att ett piller kan bota destruktiva beteenden (jag bortser från de som pga. medicinska skäl är/blir överviktiga, ty det är en helt annan sak), utan även om att ställa om livet – träning, sömn, kost, träning et cetera. Här finns Medifast!

Om intresse väcks rekommenderar jag att läsa vidare på bolagets hemsida och bland deras rapporter. Beträffande finanserna finner jag dem starka. Bolaget är skuldfria och har en kassa om $69 miljoner samt en soliditet om 46,1 %. Att de ännu inte fullt ut lyckats föra över alla ökande kostnader till slutkund var de tydliga med i den senaste rapporten och således har den annars stabila brutto- och rörelsemarginalen tagit lite stryk. Dock är den fortfarande på höga nivåer. Beträffande förstnämnda är den 72,3 % och beträffande sistnämnda ligger den på 12,1 %. Vidare har man ett stabilt kassaflöde, om än att det var en svacka tidigare i år vilket förklarades i en för året tidigare rapport.

Bolaget är också ett tacksamt utdelningsbolag. Man delar ut ca 62 % av det fria kassaflödet och gällande utdelning/vinst är andelen 47,6 %.  De senaste åren har man klarat av att höja utdelning med inte så svaga tag. Jag förväntar mig inte att denna kraftiga tillväxt fortsätter, men ser det inte som osannolikt att de som ett snitt kommande år snittar ca 5–6 % per år.

Nedan bilder är från tacksamma Börsdata och dessa kan kanske bidra med mer nyanser av ovan korta text.

Jag har tagit in en liten position i syfte att ”buy and build” så länge jag bedömer bolaget utvecklas som jag beräknat. Absolut kommer de ta stryk kommande år (2023-2024), men mindre konsumtionsutrymme och så vidare, men kommer de gå under? Enligt mig: Nej!

Gott avslut och Gott Nytt År
Detta är det sista inlägget jag kommer ta mig tid att skriva 2022. Således vill jag önska dig ett gott avslut och ett gott nytt år. Själv kommer jag ha ett litet ”mini-nyår” redan ikväll med två mycket kära vänner, för att sedan ha en mer regelrätt firande på lördag. Tack för detta år och med hopp om fortsättning 2023!

OBS: som alltid är ovan korta pitch av bolag inte någon sorts rekommendation. Viktigt är att alltid utgå från sig själv och sin egen ekonomi. Vidare är det lika viktigt att själv läsa på. Detta innehav bör på intet sätt ses som riskfritt – tvärtom!

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.