Ekonomiblogg
Likes
386
Antal inlägg
547
Följare
80
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
1 februari

Efter en månad så är Precise Biometrics en vinnare i Aktie tävling.

Bolaget är en aktie-raket i januari, en uppgång med cir 29 %. Men det är 11 månader kvar av 2017 års tävlingen så mycket kan hända.

Precise Biometrics AB  undertecknade det utökade licens- och distributionsavtalet med en befintlig kund "under dagen", säger bolagets vd Håkan Persson till Nyhetsbyrån Direkt på måndagseftermiddagen. Precises aktie rusade vid lunchtid och handelsstoppades strax innan klockan 14. Då var aktien upp hela 16 procent. Klockan 15.50 meddelade Precise marknaden om avtalet, som ger en garanterad licensintäkt om sammanlagt minst 17,5 miljoner kronor under 2017 och 2018.

 

 

"Vi hade för avsikt att släppa ett pressmeddelande om detta. Om då informationen läckt till marknaden i förväg är något börsens övervakning får titta på", säger Håkan Persson. Håkan Persson menar att det inte är relevant för marknaden vilken kund det utökade avtalet tecknats med och vill därför inte kommentera detta vidare. 

 

Pareto Securities inleder bevakning av Precise Biometrics genom att sätta rekommendationen till köp och riktkursen till 4:90 kronor. Precise handlas kring 4:14 kronor på tisdagen efter ha gått upp betydligt under de senaste handelsdagarna.Det framgår av en analys. 

 

30 januari

Osäkerheten kring en oförutsägbar marknad och tillväxt.

Blir det fågel, fisk eller mittemellan? 

 

2016 blev framförallt överraskningarnas år. Det nästan otänkbara hände två gånger. Och när det otänkbara blev verklighet så uteblev dessutom det förväntade kaoset på marknaderna. 

 

Den brittiska folkomröstningen resulterade i en brexit. Den initiala effekten av den oväntade valutgången blev börsfall och en pundförsvagning. Marknaden skakade emellertid ganska raskt av sig oron för konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde. Utträdes- förhandlingarna skulle inte börja förrän till våren 2017 

 

 

Efter överraskningarnas 2016, ett 2017 som på förhand ser ut att kunna bli lika händelserikt och kan- ske lika oförutsägbart. Marknaden har i skrivande stund prisat in mycket positivt i kölvattnet av Trumps installation som USA:s president. Det finns dock fler frågetecken än svar kring effekterna av maktskiftet inte minst avseende USA:s handelspolitik. 

 

Vad blir det av det ? Svårt att  bedöma trots allt att risken för stora inskränkningar i världshandeln är relativt liten. Istället förväntas signifikanta finanspolitiska stimulanser, framförallt satsningar i infrastruktur, ge extra energi till en amerikansk ekonomi som redan har ökat farten. 

 

Det innebär i sin tur att USA:s roll som drag- lok blir ännu tydligare i en global ekonomi som trots alla orosmoln successivt har stärkts. En allt bredare europeisk tillväxt gör den både högre och robustare, samtidigt som den kinesiska ekonomin har stabiliserats. En högre världstillväxt och en fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ skapar en intressant inramning för placeringar i börsen. 

 

Börsen har emellertid gått i förväg och redan prisat in mycket positivt. Det innebär dels en hög bevisbörda för bolagen när de ska redovisa sina vinster det kommande raportåret, och dels att börsens har blivit känsligare för negativa nyheter. 

 

Orosmolnen kommer sannolikt inte heller att bli färre under 2017. Bland annat riskerar det politiska missnöjet fortsätta att manifestera sig i Europa och skapa osäkerhet. Sammantaget har vi en inramning som framför allt är gynnsam för alternativa placeringar placeringar som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering på börsen. Hur ser ni på 2017.

 
18 januari

Forskningsbolaget Bioinvent har samarbetet med Pfizer.

Läkemedelsjätten erbjöd sig att betala 10 miljoner dollar eller drygt 92 miljoner kronor för forskningssamarbetet med tisdagens växelkurs. I det ingår bland annat en riktad emission på närmare 22 miljoner aktier i Bioinvent till teckningskursen 2,56 kronor som genomfördes förra veckan. Pfzizer är nu fjärde största ägare med drygt 7,2 procent av kapitalet.

Bioinvents avtal med Pfizer ger anledning till höjt motiverat värde. I Redeye höjs motiverat värde till 5:60 kronor per aktie, från tidigare 3:50 kronor. Bioinvent har en låg relativvärdering och onsdagens avtal med den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer kring cancerforskning är en synnerligen stark kvalitetsstämpel. Samarbetet med Pfizer rör utvecklingen av antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. 

 

Totalt kan avtalet generera drygt 500 miljoner dollar eller 4,6 miljarder kronor i milstolpeersättningar om fem projekt når marknaden. Därtill kommer också royaltybetalningar för försäljningen, som Redeye spår kan nå 10 procent.

 

Jag menar att bioteknikbolaget har en låg värdering om man tittar på andra bioteknikbolag verksamma inom cancerområdet. Så jag har köpt aktier här, aktierna köptes för kursen 2,95 st. Men det här är min personliga  åsikt om bolaget BioInvent.

 

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. 

 

BioInvent har en preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc.

 

BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas.

 

6 januari

Ytterligare ett gynnsamt år.

Jag tycker det helt otroligt vackert ute nu, men mycket kallt och nya strömavbrott och nytt köldrekord minus 41,3 i norra Sverige. Och elmätaren snurrar på och elräkning lär ruinera många elkunder. El är en stor utgift för de flesta hushåll. Även små skillnader betyder mycket på sikt, och om du har koll på förbrukningen i hemmet är det lättare att påverka elförbrukningen. Om du vill veta hur förbrukningen ser ut innan fakturan kommer, kan du själv gå in och läsa av mätarställningen. 

 

Genom att läsa av mätarställningen med jämna mellanrum får du bra koll på hur mycket ström som verkligen förbrukas. Det här är många gånger ett bättre alternativ än att enbart använda fakturan som underlag, eftersom det då går att reagera direkt om elmätaren snurrar på för snabbt. Kanske är det någon maskin som går oavbrutet (kanske är den defekt?), eller så är radiatorerna påslagna i rum som inte används? Med en kontinuerlig avläsning går det att upptäcka det här i god tid, innan det kostar för mycket pengar. 

 

Sen ska man ha ett elavtal också. En av sex elkunder betalar dyrt för den el de förbrukar, enligt en granskning som Energimarknadsinspektionen (EI) har gjort. EI vill därför ha en skärpning av ellagen som tvingar bolagen att informera sina kunder om att de ska välja avtal. Det är kunder som inte väljer aktivt som får de dyraste, så kallade tillsvidareavtal, och får betala i snitt 30 procent mer än om de hade valt ett rörligt avtal.

 

Flera seriösa elföretag erbjuder också sina kunder en alldeles egen elmätare som kan placeras i hemmet. Den läser av förbrukningen i hemmet varje sekund. Med en sådan mätare går det att upptäcka vilka maskiner som förbrukar den el du betalar för. När du slår på en maskin, ger mätaren utslag. Och du kan se hur stort utslag den ger. Dessutom visar mätaren om förbrukningen just nu är högre eller lägre än normalt i villan eller lägenheten. Mätaren är särskilt användbar för alla som känner att de vill få bukt med alltför höga elräkningar, men som inte riktigt vet vad elen används till.

 

Sedan flera år tillbaka har Sverige byggt upp ett stort överskott med billig förnyelsebar el som pressat elpriset. Det märkte vi inte minst av förra året som blev ovanligt billigt när elen såldes till de lägsta priserna sedan millennieskiftet, och det märktes även under 2016 trots att tillgången på vattenkraft minskade avsevärt under andra halvan av året.

 

För de allra flesta elkunderna blev 2016 ytterligare ett gynnsamt år. Det rörliga elpriset för 2016 blev 27, 8 öre/kWh.  Men det finns fortfarande de som hamnat utanför el-rean.Precis som historien ofta visat blev kunder med rörligt elavtal de största vinnarna. Dessvärre stod fortfarande 13 till 20 procent av kunderna ovetandes på oskäligt dyra anvisningsavtal och betalade 30 - 50 procent mer än alla som gjort ett aktivt val.

 

Prisprognosen för 2017 är fortfarande osäker men terminspriserna på Nasdaq, som ger en indikation på hur elpriset kan utvecklas framöver, pekar på ett fortsatt billigt elpris under 2017.

Marknaden spår att elpriset 2017 år hamnar i nivå med 2016 eller möjligen något högre. 

Men så här tidigt finns det fortfarande flera osäkra faktorer som kan påverka priset i båda riktningarna. En sådan faktor är om 2017 år ger tillräcklig nederbörd för att återställa det tillfälliga underskott som vi idag har i vattenmagasinen. Det här underskott i vattenmagasinen är en mycket viktig faktorer liksom förnyelsebar el som pressar elpriset, 

 

Nätavgifter och skatter är statligt reglerade. Kostnaden för själva elen är däremot den del av konsumentpriset som är konkurrensutsatt. Elhandelsföretagen sätter själva priset. Vanligtvis sker detta med utgångspunkt från marknadspriset på Nord Pool.

 

Nord Pool Spot ägs av systemoperatörerna i Norge (Statnett), Sverige (Svenska kraftnät), Finland (Fingrid) och Danmark (Energinet.dk). Nord Pool Spot organiserar handel med el på en fysisk marknad. Genom Nasdaq OMX Commodities finns möjligheter till finansiell handel samt clearingtjänster.

 

På den finansiella marknaden kan aktörer säkra elpriset för variationer i spotpriset. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. På terminsmarknaden kan aktörerna säkra elpriset med hjälp av så kallade futures och forwards för en tidsperiod på upp till tio år.Eloption är ett finansiellt instrument för riskstyrning och prissäkring av framtida intäkter och kostnader knutna till handel med elkontrakt. På den finansiella marknaden sker även handel med utsläppsrätter.

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
1 januari

Aktie tävling: Vilka av de här tio bolagen blir en vinnare 2017?.

Vilket bolag vinner: 

Ekonomiblogg har tittat på tio bolag som är förlorare 2016 alla de här bolagen har tappat mellan 20 - 30 procent. Men vilka kan överraska alla år 2017?. Min uppfattning är att det kan finnas ett bolags-rally här att vänta år 2017. Vilka bolag ladda för en större uppåtgående rörelse. 

 

Vad har de här bolagen för potentiell år 2017. En del av de här bolagen har oförtjänt låg kurs. börsen har straffat hårt under hösten men kan de stiger igen?. 

 

Aktie tävling: Den som valt det bolag som stigit mest under 2017 är vinnare. Man kan alltså bara räkna ett bolag av de tre man har valt. Ett exempel här:  bolag A upp med 4 procent, bolag B upp 3,9 procent, bolag C ner 1procent, 

bolag A vinnare.  

 

Skriv gärna ett inlägg och ni är med i aktie tävling. Vad ni tror om det här, välj tre av bolagen. OBS: Ditt val ska vara publicerat 2017-01-01 och där efter januari ut sedan är det stopp för att välja bolag. Efter det man har valt tre bolag år 2017 får man inte byta bolag.

 

Första pris blir ett Better Globe träd, som Eb köper till den som är vinnare. Man är berättigad att få en avkastning ifrån varje träd med 15 procent under 20 år. Första avkastningen betalas ut 5 år från det år jag köpte träden och sen i 15 år. 

 

Efter 20 år huggs de ner och den sista delen betalas ut och ägarskapet av träden upphör. Ett träd kostar = 17 €, avkastning 208 € på 20 år Det blir i Svenska kronor i dagens € kurs = cirka 1900-2000 kronor på 20 år. Det enda Eb behöver veta om vinnaren är e-post-adress och namn när Eb ska köpa & registrera ett träd på Better Globe till vinnaren.

 

Det går snabbt, att skapa en egen sida här på TradeVenue.

Lägga upp en egen portfölj här på börsplattformen TradeVenue. Som användare kan man lägga upp en egen investerarprofil och lägga upp en egen portfölj, & inläggs-forum, samt följa flera av Sveriges största finansbloggare, som flyttat till plattformen. Men man kan vara med i tävlingen utan att vara medlem. Skriv ett inlägg och ni är med. OBS: Ditt val ska vara publicerat 2017-01-01 och där efter januari ut sedan  är det stopp att välja bolag.

 

Dela gärna vidare!  ((( Lycka till ))) 

 

Här är de tio bolagen att välja mellan

Sensys Gatso Group AB  slutkurs 2016: 1,41 kr:- Kan de komma tillbaka 2017 år på en kurs på 2 till 3 kronor?.

 

Ericsson Telefonab L M ser  slutkurs 2016: 53,50 kr:- Amerikanska myndigheter har utökat sin granskning av Ericsson till att även omfatta bolagets verksamhet i Turkiet.

 

Mr Green & Co AB slutkurs 2016: 31,20 kr:- Kan det här va ett litet hot?. Det statliga spelföretaget Svenska Spel vill få regeringens tillstånd att betala ut högre vinster och få tillstånd att satsa på nya spelformer. Speljätten vill betala ut högre vinster på nummerspel, till exempel Lotto, Keno, Viking Lotto, från dagens 40 procent till 50 procent.

 

SAS AB  slutkurs 2016: 13,95 kr:- Flygbolaget SAS har ingått avtal om en kreditfacilitet om 75 miljoner dollar med bland annat Standard Chartered Bank och Norddeutsche Landesbank. Kreditfaciliteten förfaller i januari 2023.

 

Betsson AB ser B slutkurs 2016: 89,90 kr:- Kan det här va ett litet hot? Det statliga spelföretaget Svenska Spel vill få regeringens tillstånd att betala ut högre vinster och få tillstånd att satsa på nya spelformer. Speljätten vill betala ut högre vinster på nummerspel, till exempel Lotto, Keno, Viking Lotto, från dagens 40 procent till 50 procent.

 

Swedish Orphan Biovitrum AB  slutkurs 2016:  106,70 kr:- är ett Europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag. Företaget är specialiserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Företagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Europa svarar för 60% och Nordamerika för 29% av intäkterna.

 

Getinge AB ser B  slutkurs 2016: 146,10 kr:-Är ett globalt medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. De största marknaderna är Västeuropa och Nordamerika och den största kundgruppen är sjukhus. Verksamheten är indelad i tre affärsområden.

 

Byggmax Group AB  slutkurs 2016: 63,00 kr:- kundstock bestående till ungefär 80 procent av hemmafixare blir sommaren och semestertiderna den absoluta höjdpunkten på året för Byggmax. Andra och tredje kvartalet står normalt sett för runt två tredjedelar av årsomsättningen.

 

Itab Shop Concept AB ser B  slutkurs 2016: 81,25 kr:- Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln i 21 länder. I helhetserbjudandet ingår konceptinredningar, lösningar för kassalinjen och belysningssystem.

 

Precise Biometrics AB slutkurs 2016: 3,20 kr:- Algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning, Precise Biomatch Mobile, är via bolagets samarbete med Fingerprint Cards integrerad i den kinesiska smarta telefonen Oneplus 3T.

 

Tack alla vänner och följare och även dig som Eb inte känner för ett trevligt 2016 och god fortsättning år 2017.  Eb hoppas att ni ska få ett bra 2017 och ett vinstgivande börsår 2017 med övervägande positiva överraskningar!. OBS: Ditt val ska vara publicerat 2017-01-01 och där efter januari ut sedan är det stopp för att välja bolag.

Dela gärna vidare.

 

30 december 2016

Aktierna med stor kurspotential.

De närmaste åren kommer flera länder uppleva en revolution på elmarknaden när solcellerna tar över en stor del av energiförsörjningen, det förutspår ett av världens största finansbolag UBS. Och det kommer att ske även om staten inte skjuter till några pengar.

 

Redan 2020 skulle 18 % av elkonsumtionen i de här länderna kunna komma från solkraft, och de företag och hushåll som då väljer att investera i solceller på sina tak kommer få sin el 30 % billigare, siffror som är beräknade utifrån ett scenario utan subventioner.  Prisskillnaden mellan el från elnätet och från solkraft kommer bli extra tydlig om ett par år när priset på batterier har sjunkit, menar UBS. 

 

Då kan konsumter välja att spara energi och använda sin egenproducerade el under de perioder då priset från elnätet är som högst, något som kommer leda till kraftigt minskade vinstmarginaler för elbolagen, men en stor vinst för miljön och de människor som valde att satsa på förnybart.

 

Nyinstallationerna av småskaliga solelsanläggningar har fördubblats i Sverige de senaste två åren. Sett på drygt fem år, från 2010 till nu, har priserna sjunkit med 75 procent. Då kostade ett villasystem kanske 60 kronor per watt exklusive moms, nu ligger priset runt 15 kronor per watt, 

 

Utbyggnaden av solenergi skiljer sig åt bland kommunerna, visar en kartläggning som Svensk solenergi har gjort utifrån Energimyndighetens elcertifikatsstatistik. Linköping är den kommun som har i särklass högst effekt installerad inom elcertifikatssystemet, drygt 3 000 kilowatt, mer än dubbelt så mycket som Stockholm som med drygt 1 500 kilowatt ligger på tredje plats. 

 

På andra plats ligger Västerås med knappt 2000 kilowatt.Samtidigt ska man vara medveten om att det är många solcellsägare som i dagsläget inte har sökt elcertifikat. Så statistiken är inte heltäckande.Att Linköping toppar solenergilistan är ingen tillfällighet.

 

 En rad medvetna satsningar har gjorts på senare år, en av de första var att vi avgiftsbefriade bygglov för solcellsinstallationer, Bygglov krävs för att få sätta upp solceller, i exempelvis Stockholm kostar ett sådant drygt 4 000 kronor. Det här är jätte bra, nya jobb ska växa fram i solens sken.

 

Det här är mycket intressant att aktier i solenergibranschen på lång sikt, vilket bör locka till sig långsiktiga investerare som blir långsiktig vinnare. Det blir en intressant framtid i solenergibranschen.

 

28 december 2016

Gig-ekonomin blir att räkna med i framtiden.

Vad kan gig-ekonomin få för långsiktiga konsekvenser för dig som gigar?

 

Nyligen läste jag om så kallad gig-ekonomi. Den nya arbetsmarknaden har fått namnet gigekonomi, Arbetsmarknaden håller på att förändras och allt fler frilansjobbar eller arbetar med tillfälliga uppdrag. möjligheterna med den snabbväxande så kallade gigekonomin. I en värld där allt fler väljer att arbeta med tillfälliga ”gig” istället för heltidsanställningar. 

 

En del som arbetar så och tycker det är helt okej. Men en del har det här arbetssättet tills de hittar en fast anställning. Men ändå tycks mycket av samhället fortfarande vara uppbyggt kring fasta anställningar. Bostadslån är ett exempel.  Bankerna som inte ger bolån till dem som saknar fast jobb. Vissa bostadsköpare söker därför lån hos andra låneinstitut, där räntan ofta ligger betydligt högre. 

 

Utvecklingen drivs på av digitala plattformar som exempelvis taxitjänsten Uber, som kopplar ihop arbetstagare med uppdrag. "Gig-ekonomi" kallas det och enligt en forskningsrapport från i våras handlar det om över 15 procent av arbetskraften i USA. Även i Sverige är gig-ekonomin på frammarsch. 

 

Ordet Gig-ekonomi är sprunget ur musikbranschen, där många musiker spelar gig och betalning sker här och nu. Som musiker kan det, precis som en frilansare, vara svårt att ha ett jämt inkomstflöde, vilket ställer höga krav på dig som individ då du måste planera så att din ekonomi går ihop.

 

Vad kan gig-ekonomin få för långsiktiga konsekvenser för dig som gigar?

Då gigekonomin inte ger dig samma trygga inkomst eller villkor som en fast anställning så ger även detta långsiktiga konsekvenser på din framtida lön, pensionen. Förutsatt att du bedriver din verksamhet i Sverige och sköter det skattemässiga korrekt så kommer du självfallet få allmän pension, från staten. 

 

Men den delen av pensionen (tjänstepension) som din arbetsgivare i de flesta fall sätter av till dig om du är anställd den går du med största sannolikhet miste om som “gigare”. När du är egen, frilansare eller liknande behöver du själv se till att teckna en tjänstepension och betala in till den från dina intäkter.

 

Vilka nya krav ställer detta på arbetsgivaren och pensionsbolagen?

Det är inte bara individen som måste ta ansvar. Både arbetsgivare och pensionsbolagen måste också jobba för att hitta moderna och flexibla lösningar som fungerar i den nya ekonomin.

 

Redan i dag sker företags verksamhet allt oftare i projektform. Det gäller att skapa tillfälliga team med experter från olika delar av företaget och utifrån. Begreppet som växt fram här är matchning. Det handlar inte bara om att locka kompetens utifrån på ett smart sätt utan även om att ha bättre koll på den kompetens och potential som finns internt. HR-rollen liknar i mer och mer castingen inom filmindustrin, vem borde ha vilken roll.

 

Du kan kika på Upwork/Elance och Freelancer, den sistnämnda är störst med över 17 miljoner frilansare globalt. Svenska Okelii har cirka 10 000 anslutna uppdragstagare. Ytterligare två tips är Upcounsel.com för jurister och Healthtap. com för läkare. 

 

26 december 2016

Potential för kraftig värdetillväxt?.

Yield Life Science bildades som ett investmentbolag år 2005 och förvaltade från början en portfölj utav olika bolag. Under åren har portföljen reducerats till endast innehavet i Isofol Medical. Det är enligt Yield Life Science en medveten strategi då det var i Isofol Medical som man såg störst potential. Läs mer om Yield Life Science  

 

Isofol Medical är ett forskningsföretag som har valt att fokusera på att utveckla en ny behandling av cancer och då särskilt tjocktarmscancer. Det är en cancerform som varje år drabbar mer än en miljon människor världen över.

 

Idag består den normala behandlingsformen för tjocktarmscancer av cellgifter i kombination med folater. Folaterna som patienten behandlas med omvandlas i kroppen till sin slutgiltiga och aktiva form. Utmaningen är att inte alla patienter kan omvandla folaterna lika effektivt och att vissa patienter därför inte svarar lika bra på en folatbehandling.

 

Detta försöker Isofol Medical lösa genom sin produkt, Modufolin, som fortfarande befinner sig i klinisk fas. Modufolin består utav slutprodukten i folatbehandingen. Genom att behandla patienten med den aktiva slutprodukten så blir behandlingen effektiv trots brister i patientens förmåga att omvandla folaterna, vilket gör att behandlingen blir effektiv för fler patienter än idag. 

 

Jag Följer utvecklingen i Isofol Medical! Jag har inte köpt aktier i Yield men är mycket nyfiken på detta bolaget. Verkar ju vara ett framtidsbolag vad tror ni? Se filmad presentation av Isofol Medical i Stockholm, oktober 2016. Klicka här!

 

Dramatisk ökning av cancer till 2040. Varje år ökar antalet personer som får cancer. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. 2014 var första året som fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked i Sverige. Det visar en prognos som Folkhälsomyndigheten har tagit fram tillsammans med Cancerfonden.

 

Forskningen leder till att vi vet mer och mer om varje tumörform, behandlingar skräddarsys och blir allt effektivare. För många cancerdiagnoser kommer detta att innebära att fler blir botade eller lever länge med en kronisk cancer. Det ger hopp,

 

23 december 2016

Skattesystem uppmuntrar till skuldsättning

Fångar i skuldberget: 

I dag lånar bankerna ut pengar som aldrig förr till bostadsköp. Svenska hushålls skulder är nu över 90 procent av BNP. Men vad händer då om bostadsbubblan spricker och priserna rasar? 

 

På ett decennium har hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten ökat med 40 procent. Till det ska läggas att Riksbankens prognos är att skulderna kommer att öka i nästan samma takt under de kommande tio åren. Skuldsättningen blir särskilt oroväckande mot bakgrund av att villa- och bostadsrättspriserna i hela landet på ett år har stigit med cirka 5 till 15 procent.

 

Mot den bakgrunden behöver politiken nu vidta flera åtgärder. Amorteringskravet är nu infört, men det kommer inte att räcka. Vi behöver dessutom genomföra en nedtrappning  av ränteavdragen.

 

Det är många som pekar på att dagens privata skuldsättning innebär stora risker. Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken anser alla att trenden är oroande. Den sistnämnda myndigheten menar att vi inom två år kommer nå en nivå på den privata skuldsättningen som medför förhöjda risker för samhällsekonomin som helhet. Den höga skuldsättningen är ett hot mot den svenska ekonomin.

 

I grunden finns ett principiellt argument för att fasa ut ränteavdragen. Ett skattesystem ska premiera arbete, och utbildning det är i grunden fel tänkt att ett skattesystem uppmuntrar till skuldsättning. I flera av våra konkurrentländer som Storbritannien, Tyskland och Österrike saknas också ränteavdrag eller motsvarande. I de länder vi ofta jämför oss med är alltså det normala att inte ha avdragsrätt för kostnadsräntor.

 

Utöver det principiella argumentet att det är fel att subventionera. Det finns mycket stora risker för ekonomin om skuldsättningen blir alltför hög. Trenden i Europa är därför att de länder som har olika typer av ränteavdrag justerar eller avskaffar dem.

 

Polen, Irland och Spanien har slutat ge subventioner för nya lån, medan Luxemburg, Tjeckien och Estland har eller är på väg att sänka de tak för ränteavdragen som där finns. I Norge och Danmark, med ränteavdrag mycket liknande våra egna, fasas de nu delvis ut. I Norge sänks de från 27 till 22 procent fram till 2018 och i Danmark från 33 till 25 procent fram till 2019.

 

Även Sverige bör följa omvärldens exempel och fasa ut ränteavdragen. Det för närvarande mycket låga ränteläget gör att det är en bra tid att börja avtrappningen. Avdragen bör fasas ut för att minska riskerna i vår ekonomi, men det ska genomföras på ett sätt som minimerar riskera för en större nedgång av bostadspriserna. Samarbete över blockgränsen Kan vara en bra lösning.

 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (66)
Oct (1)

Taggar