21 Apr, 2024

Kinnevik

Uppdaterad:
23 Apr, 2024

Med sin transformation de senare åren, samt pågående, så är det svårt att bilda sig en tydlig tes av hur Kinnevik ser ut om några år.

Tele2 ska säljas för totalt 13 miljarder och en hel del av de pengarna ska skiftas ut till aktieägare. Totalt 6,4 miljarder. Det motsvarar 23 kr/aktie. Årsstämman är i juni och Tele2 förväntas säljas under Q2.

Utdelningen ska ske via aktiesplit och automatiskt inlösensförfarande. När den är gjord räknar man med att ha en nettokassa på 13,9 miljarder.D.v.s. stadd i kassa ska bolaget fortsätta med sina tillväxtsinvesteringar. Befintliga och nya.

En sådan investering, som man dessutom investerade ca 500 milj kr i under Q1, är Mews. 

Mews har ett hotell management system. En molntjänst, som ska underlätta för hotellen. Det handlar om olika moduler som ska göra hotellverksamheten mer lätthanterlig som effektiv. Den stora drivaren ska tydligen vara omställningen globalt från lokala sätt att hantera allt detta till just att fler och fler väljer molnlösningar. Mews säger sig vara ledande. Kinnevik äger 8 % av bolaget och den första investeringen gjordes 2022. Nu i år, när bolaget tog in mer pengar, dubblade man sin investering. På årsbasis omsätter Mews för närvarande strax över 100 miljoner usd. Kinnevik värderar sin ägarandel till strax över 1 miljard kr. D.v.s ca 3 % av substansvärdet. Därav är Mews en ganska typiskt Kinnevik investering.

Kinneviks enskilda positioner i tillväxtsinvesteringar, som det ser ut nu, håller sig på ca 1-5 % av Kinneviks portfölj. Det finns några undantag. Spring Health och Pleo med ca 9-10 % exponering istället.

Kinnevik av i morgon är alltså ca två dussin mindre positioner i potentiellt framgångsrika affärsverksamheter. Diversifieringen på detta sätt är typisk då man har svårt att veta vad som ska bli bra och vad som ska bli dåligt. Hälften kan bli riktigt dåliga, men det kan också vägas upp av att ett fåtal blir riktigt, riktigt bra. Som sagt. Svårt att räkna på.

Innehaven är som en black box för någon som brukar luta sig mot historisk prestation för att bedöma framtiden. Man kan se det som att hålla Kinnevik i dylikt läge blir då som man får en liten korg med jokrar med onoterat. Så behöver man inte själv hålla på och leta efter sådant. Tyvärr så är det inte riktigt tillräckligt för att man ska bli sugen på att köpa mer Kinnevik, men de aktier som finns lär troligen få ligga kvar.

I senaste kvartalsrapporten skriver VD bl.a.:

” Vi har en stark pipeline av potentiella investeringar, främst i våra befintliga kärninnehav, och vårt permanenta kapital är en stor konkurrensfördel som vi kan dra nytta av i en marknad där många tvingas till försäljningar. Med det kapital vi behåller säkerställer vi att vi har styrkan och flexibiliteten att ta vara på dessa möjligheter. Styrelsen har därför beslutat att i dagsläget inte begära ett bemyndigande att återköpa Kinnevikaktier. Styrelsen har i stället valt att förse aktieägarna med en betydande kontantutdelning.”

Jag är inte riktigt med på resonemanget. Utdelningen i sig flyttar pengar från Kinneviks händer till aktieägarna, men om man nu ser framför sig att man vill ta tillvara möjligheter. Varför inte bara behålla allt från försäljningen och över tid investera? Dessutom. Inlösensförfarande är jag lagom road av. Ställer enbart till det i deklaration för någon som hållit Kinnevik över åren och har det mesta i depå. Om jag förstått det rätt så kan inlösensförfarande främst gynna vissa utländska ägare. 

Jag har inte direkt upplevt Kinnevik som aktiespararvänligt på senare år. Det är dessutom svårt att hitta något att direkt räkna på. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.