Ekonomiblogg
Likes
386
Antal inlägg
547
Följare
80
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
19 december 2016

Ett bra och lönsamt ppm år 2016.

En snabb och mer lönsam metod har i Sverige varit att sälja samma sparande till alla kunder. Hårdraget så skulle alla kunder på 1980-talet ha allemansfonder, på 90-talet skulle alla ha, kapitalförsäkringar, därefter skulle alla spara i aktieobligationer och sen kom också ppm starten år 2000 och idag ska alla spara i blandfonder via ISK. 

 

En vanlig fråga är vad som är bäst att göra med fondsparandet vid pensioneringen. Ska risktagandet minskas drastiskt, genom att alla aktiefonder byts till räntefonder.Vad som är bäst är väldigt individuellt, det finns inte ett rätt svar som gäller alla. Därför är det viktigt att försöka få individuell rådgivning med gott om tid att förklara alternativen. Du behöver få detaljerad information, för vad som är lagom risktagande känner du bäst själv.

 

En bra möjlighet är att se PPM-kontot som en del av ditt totala pensionskapital och använda PPM för att justera risktagandet totalt sett i rätt riktning. Har du låg risk i övrigt sparande, så är det mer OK att fortsätta ta risk inom PPM och tvärtom.

 

Ett annat perspektiv är att fokusera på förutsägbarhet och bekvämlighet, vilken ger en önskan att få samma utbetalning av pension varje månad utan påverkan från aktiemarknaden. Detta gör att många väljer att vid pensioneringen flytta sparkapitalet till en traditionell försäkring som ger en förutbestämd utbetalning. Sparandet sker då med lägre risk vilket troligen ger lite lägre avkastning.

 

En faktor som har stor betydelse för valet är hur stor pension du kommer att få. En hög sammanlagd pension som ger marginaler i ekonomin ger mer utrymme för att fortsätta spara en del i aktiefonder. En låg pension där varje krona spelar roll gör att tryggheten är viktigare.

 

Värdeförändring i min ppm: 2016: upp 20 procent som jag är mycket nöjd med.

 

Men nu 2017 blir det 50 / 50 obligationsfond och aktiefonder.

Sedan januari i år har jag inte haft med någon räntefond. Men nu tar jag åter med Folksam LO Obligation.Denna fond har låg avgift,  och ger ungefär samma avkastning 1,5 till 2,5 procent som ett bra bankkonto. 

 

Folksam LO Obligation är en obligationsfond som främst placerar i statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer som har hög kreditvärdighet. Urvalet görs främst bland de mest kreditvärdiga låntagarna som svenska staten, bostadsfinansieringsinstitut och stabila välskötta företag.

 

Tanken med att flytta 50 procent av PPM-sparandet till en fond som liknar ett bankkonto är att ha pengar i kassa för att under nästa år kunna passa på att köpa aktiefonder billigt om det kommer en brant nedgång någon gång under 2017. Jag vet inte om det kommer ett sådant köptillfälle, men vi får se hur det blir med det.

 

 

Slutligen är det viktigt att varna för att ovanstående är mitt högst personliga val av PPM-fonder. Jag har hög exponering mot aktiemarknaden. Så nu 2017 ska jag fokuserar på att hålla ned riskerna. För yngre PPM-sparare som inte har hunnit att få in så mycket på premiepensionskontot är det kanske rimligt att våga spekulera mer och välja smalare fonder, men för mig är det viktigare att försöka begränsa risken.

 

16 december 2016

Pengar som aldrig kommer tillbaka.

40 års arbete räcker knappt för att få en acceptabel pension 

 

Frågan om sänkta ingångslöner engagerar partiledare, facken och forskare. En ingångslön brutto på 15 000 kronor i månaden går inte att leva på menar några, det anses vara en ovärdig inkomstnivå. Snittpensionen i Sverige i dag ligger på strax över 16 000 kronor brutto per månad, och seniorer betalar dessutom högre skatt än löntagare.

 

Med andra ord, nära hälften av landets pensionärer har inkomstnivåer som i andra sammanhang anses ovärdiga. Det är därför anmärkningsvärt att vi varken ser protester eller reformförslag från partiledarna för att förbättra situationen för pensionärerna.

 

Enligt Eurostat, EU-kommissionens officiella statistik, lever i dag 314 000 pensionärer i Sverige under EU:s gräns för risk för fattigdom på ungefär 11 500 kronor netto. Det är en fördubbling i antal de senaste 10 åren, nu handlar det om nästan var sjätte svensk pensionär.

 

Samtidigt som både antalet och andelen 65-plussare i Sverige som hamnar under denna gräns ökar, så är trenden den motsatta i övriga nordiska länder och för genomsnittet i EU:s medlemsstater. Denna negativa utveckling kommer dessvärre att fortsätta i Sverige om inget görs åt nuvarande pensionssystem. 

 

När pensionssystemet reformerades sades att bördorna skulle delas solidariskt över generationerna, att pensionerna skulle följa lönerna, att arbete skulle löna sig i pensionskuvertet och att pensionsnivåerna skulle hamna på ungefär samma nivåer som tidigare.

 

Inga av dessa grundprinciper uppfylls i dag.Bromsen i pensionssystemet har sänkt pensionerna tre gånger. Pensionärerna har på egen hand fått ta hela smällen, bördorna delas således inte särskilt solidariskt. En snittpensionär förlorar totalt cirka 46 000 kronor åren 2010–2017 på grund av bromsen, pengar som aldrig kommer tillbaka.

 

Pensionerna följer inte lönerna. Det har tagit sju långa år för pensionerna att först i år komma ikapp 2009 års pensionsnivå. Pensionerna har de senaste 10 åren stått helt still räknat i dagens penningvärde medan lönerna ökat med 20 procent.

 

40 års arbete räcker knappt för att få en acceptabel pension i dag. Den som arbetat hela livet och haft en lön strax under medel får ofta en pension efter skatt som är några hundralappar högre än den som aldrig jobbat en garantipensionär med fullt bostadstillägg.

 

Pensionsnivåerna sjunker successivt och ligger långt under vad som förväntades. För en person född 1938 ligger den allmänna pensionen som andel av slutlön i snitt på 61 procent. För en person född år 1948 respektive år 1968 ligger prognosen på 51 respektive 46 procent.

 

Pensionssystemet är underfinansierat och i stället för att garantera ekonomisk trygghet på ålderns höst försätter det äldre i ekonomisk utsatthet. Riksdag och regering skulle aldrig besluta om att sänka lönerna, men detta är precis vad som redan skett tre gånger med pensionerna. 

 

Samtidigt anses ingångslöner på nivå med genomsnittspensionen ovärdiga. Men så länge det nuvarande pensionssystemet inte förändras kommer pensionerna fortsätta att halka efter inkomstutvecklingen och ligga på dessa ovärdiga nivåer.

 

13 december 2016

OBS, håll ögonen öppna det kommer ett inlägg som innehåller en aktie-tävling.

Informations inlägg lägger upp det nu så finns det tid att förbereda sig,och alla har samma chans att förbereda sig för aktie-tävling 2017.

 

Vid årsskiftet kommer jag att publicera ett inlägg med en aktie-tävlings.

Det kommer att handla om att hitta det bästa bolaget år 2017 av de tio bolagen Ekonomiblogg valt ut till listan som inte hängt med i årets uppgång för 2016.

 

Det förekommer ett stort antal arrangemang i olika sammanhang som kan betraktas som lotterier eller tävlingar. Lotteriinspektionen är väldigt tydlig i sina regler.Till exempel: traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, samt vadhållning på sportevenemang och hästar.

 

För att ordna ett lotteri behövs ett tillstånd och det är i princip bara ideella föreningar får sådana tillstånd. Den som ordnar ett lotteri utan tillstånd riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader. 

 

Vill man anordna en tävling (för tävlingar krävs inga tillstånd) och för att den ska klassas som en sådan och inte ett lotteri, krävs en prestation. Den som vinner måste ha gjort något aktivt mer än bara gillat ditt konto, Källa: Skatteverket.

 

Ekonomiblogg har pratat med skatteverket och den här tävlingen går under traditionella tävling och är skattefri. Men det är ett gränsfall eftersom första pris är en värdehandling ( värdepapper ). Se länk nedan. 

 

Informera de tävlande om att de kan bli skyldiga att betala vinstskatt. Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1300 kronor (eller har ett värde av högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor). Källa: Skatteverket.

 
8 december 2016

Minns att jag såg en aktie vars namn började på T.

En dröm är en känsla, något starkt! John Blund kom betydligt senare än vanligt igår natt. Dessutom kändes det som om jag sov oroligt, lite som en hund ständigt vakande efter ljud och rörelser. När drömmen till slut knackade på sovrumsdörren och drog med mig till en aktie-portal och jag blicka ut över mitt innehav.

 

Minns att jag såg en aktie vars namn började på T och som var inom IT-sektorn men som jag aldrig hört talas om tidigare. Aktieinnehavet var 2 500 st av den aktien. I drömmen hade den här aktien fått ett rejält skjut uppåt och det här aktieinnehavet stod på plus 111 procent i värdeökning ”intressant att jag kom ihåg summan”. 

 

Då jag redan har rätt mycket inom IT-sektorn tänkte jag att det nog kanske var dags att sälja lite här i IT-sektorn för att vikta om lite, vilket jag också gjorde i drömmen. Vissa drömmar kan kännas mera verkliga än andra. Nu var det inte en mardröm eller ångestladdad och obehaglig dröm indränkt i sorg, oro, skuldkänslor eller ångest. Utan det var en skön och positiv dröm.

 

Egentligen har jag väl inget emot att drömma om tema aktier, men man börjar ju bli snäppet orolig att man skadat sig på något vis. Å andra sidan drömmer jag ofta om annat också, och det är väl kanske inte så mycket hälsosammare. Inser att man tänker på aktier en stor del av dagen och att det på sätt och vis blivit en liten del av ens liv sirca 3-5 timmar varje dag.

 

Men mitt arbete mot ekonomisk frihet stannar inte där som i drömmar.

Samtidigt så är det stora målet med mina investeringar att kunna ha en passiv inkomst från utdelningar och Day traders en vacker dag som täcker upp våra levnadskostnader så att vi med andra ord kan leva det liv vi vill. 

 

Har också kommit in i pensionsålder och behöva inte arbeta 8 timmar per dag för någon annan. Nu har man ett stort mål med livet och ännu en morot att stiga upp åtta på morgonen och invänta börsens öppnande och köra Day trading för att ta de där extra stegen som drar en närmre målen. 

 

Får väl se om det här med att drömma blir ett återkommande tema om aktier blir någon vana. Alla har nog någon gång i livet vanliga drömmar, men vad är vanliga drömmar?. Men vi pratar inte om det, har ni drömmar i så fall vad för drömmar?. Den amerikanske psykologen Deirdre Barrett har skrivit så här om ämnet drömmar är budskap från vårt undermedvetna. Lär dig att tolka deras innebörd och förstå dig själv bättre.  

 

Drömmar ger oss inblick i våra omedvetna behov och innersta tankar. Det är genom drömmarna vi får information om emotionella tillstånd och kroppslig hälsa som annars kan vara svår att komma åt.Om du drömmer om pengar, finns det två sidor av detta mynt som med allt annat. Solsidan är att det står för energi eller personliga/psykiska resurser. 

 

Drömmer du om mycket pengar = Du har mycket energi, stort värde och/eller alla valmöjligheter just nu Skuggsidan (om du upplever brist på pengar i drömmen) betyder det ofta att du är orkeslös, kraftlös eller känner maktlöshet. Att låna pengar kan stå för att du tar/får energi från någon annan i din omgivning. Pengar är ofta en symbol för ”lagrad energi”.

 

5 december 2016

Prylar ger inte lycka!

Ekonomisk stress och oro över pengar och skulder

Med få undantag känner alla en viss latent oro för att pengarna inte ska räcka. De flesta klarar att hantera den oron. De har skaffat sig en fast anställning, försäkringar och har kanske lite pengar undanlagda.

 

Hamnar du i en ekonomisk kris, eller inte kan försörja dig av någon anledning, kan din latenta oro för pengar aktiveras och bli väldigt stark. Känslor av skam och utanförskap är vanliga liksom nedstämdhet och depression. Därför är det särskilt viktigt att du tar hand som din mentala stabilitet under en ekonomisk svacka och aktivt anpassar din livsstil så att du inte tappar kraft. Det kommer hjälpa dig att snabbare komma ur din svacka.

 

Att förlora jobbet påverkar, förutom ekonomin, helt naturligt även din självkänsla. Även hot om uppsägning, omplacering, varsel eller en upphandling som kan leda till övertalighet, kan leda till oro eller ångest. Oavsett hur du hamnat i din situation, om du blivit uppsagd, eller om kämpar mot ett växande skuldberg så är det helt normalt om du känner dig nedstämd eller har ångest.

 

Det är viktigt att vara medveten om att det är normalt att känna oro eller ångest i en situation som påverkar tryggheten i vardagen.Även om du känner dig kraftlös med negativa hopplösa tankar om din framtid, betyder det alltså inte att det är något fel på dig. Tvärtom fungerar du helt normalt. Det betyder dock inte att du bör låta de känslorna ta över.

 

Ett bra sett att minska ekonomisk stress är att börja med att köpa billiga och mindre julklappar.Och glöm inte att det är samvaron som är viktigast i Julfirandet. Jag vet också att det är svårt att stå emot all hysterin vid jul. Många är kanske också så smarta att de dröjer med inköpen till efter jul för att få ett bättre pris än vad som var möjligt innan jul, svenskar handlar oxå mycket på melan-dagsrean.

 

Överallt påminns vi om att det är jul, i vartenda skyltfönster finns det något som säger oss att det snart är dags att fira Jesu födelse, främst märks det på människorna runt omkring oss. Den här tiden på året är alla köpcentrum ständigt fulla, gatorna är proppade med stressade människor som gör allt för att hinna köpa så bra och så många julklappar som möjligt. I varje hushållsfönster hänger en julstjärna som lyser upp tillvaron lite extra.

 

Det är inte bara julklappar hysterin handlar om, granen ska inhandlas, den rätta julmusiken ska spelas, lussebak och pyssel står tydligt i kalendern, samt den kalla och upphetsade diskussionen om den dyra kryddan saffran. Det är julmustens högtid och människornas stressigaste årstid.

 

Vid den här tiden förra året lanserades julklappsundersökning. Den visade, något överraskande, att vi önskade oss ingenting i julklapp. Undersökningen blev uppmärksammad i flera kanaler. Vi har allt vi vill ha, och om vi önskar något så vill vi bestämma vår julklapp själva.

Det är ännu fler i årets undersökning som inte önskar sig något. Vi syns vara nöjda med det vi har, och anser inte att vi behöver något speciellt.

 

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
2 december 2016

Läst in mig på bolaget före köpet.

Började intressera mig av bolaget efter att ha läst om ögonstyrningsbolaget Tobii om bolagets eyetracking teknologi. Och att Tobii AB ska noteras på Stockholmsbörsen  i april 2015.

 

Har du aktier i Tobii grattis! 

Du har fått vara med om en god tillväxt under en lång tid! Tobit är ett bolag som har som målbild att växa. Aktieägare i Tobii har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10. 

 

Och efter att ha följt och läst in mig på bolaget före köpet så känner jag att jag faktiskt vill vara med på företrädesemissionen att teckna fullt ut av min tilldelning i Tobii. Men aktien är inget för utdelningsinvesterare. Aktien är främst intressant för tillväxtinvesterare eller för dig som vill spekulera i en kursuppgång. Jag själv har Tobii som en krydda i min långsiktiga aktieportfölj. 

 

Teckningskursen är 52 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas1).Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som var den 30 november 2016.

Vad händer vid en nyemission här gäller det att läsa på.

En nyemission innebär att ett bolag ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet. Nyemission är när ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. 

 

För att få delta i en nyemission måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Avstämningsdagen anges i kungörelsen av nyemissionen som bolaget gör. Som ägare får du ett prospekt och en redovisning samt en avi som bekräftar att teckningsrätter (TR) har bokats in på ditt VP-konto eller din ISK-depå.

 

Om du vill utnyttja dina teckningsrätter och köpa fler aktier i bolaget ska du betala de nya aktierna. Om du bara vill utnyttja en del av teckningsrätterna kontaktar du någon av de emissionsbanker som anges i prospektet eller det institut där du har depån. Vanligen medföljer en anmälningssedel, där du själv kan fylla i hur många teckningsrätter du vill utnyttja. 

 

Du betalar då bara för de rätter du utnyttjar. Emissionsbanken bokar ut teckningsrätterna från ditt VP-konto eller din ISK-depå och bokar i stället in betalda tecknade aktier (BTA). När emissionen är slutförd bokas de betalda tecknade aktierna ut, och aktierna (AK) bokas in på VP-kontot eller ISK-depån.

 

I stället för att utnyttja dina rätter kan du sälja dem. Vänd dig då till ditt kontoförande institut eller depåförvaltaren för hjälp.Du kan också sälja alla teckningsrätter själv om du vill det. Om du inte utnyttjar dina teckningsrätter under teckningstiden tas teckningsrätterna bort från VP-kontot eller ISK-depån utan att du får någon ersättning alls.

 

Banker brukar inte lämna rekommendationer vid nyemissioner. Huruvida du ska delta eller inte du måste du själv avgöra. Kom därför ihåg att noga läsa igenom prospektet! Här kan du läsa om hur det går till att göra en nyemission.Nyemission – Bolagsverket  Teckna aktierna – nyemission – Bolagsverket

 

29 november 2016

Jobbar vi för mycket eller?

När jag tänker tillbaka på min uppväxt, så är nog mina varmaste minnen stunder som mina föräldrar inte ens kommer ihåg. När jag lekte med mitt teknik-bygg (meccano) och samtidigt med dörren på glänt hörde mamma laga mat i köket, det var härligt! När jag fick följa med pappa och fiska med pappa bara han och jag. Det var lycka! Pengar är inte allt.

 

Jag undrar om mina föräldrar någonsin tänkte i kvalitetstermer när de umgicks med oss barn? Visst, det var en annan tid som vi ofta säger i försvar. Men kanske behöver vi lite oftare rikta fokus på likheter mellan generationer istället för att se skillnader. Vi behöver slappna av i vår ambition att vara perfekta på alla fronter.

 

Det är klart att det inte är något fel med en härlig semesterresa. Men frågan är ibland om den är värt priset vi betalar när barnen om 20 år mest kommer ihåg hur du somnade före barnet vid nattningen eller hur spännande det var när bilen gick sönder på vägen till farmor.

 

Kvalitetstid tillsammans är att skapa en minnesbank som vi kan ta ut från under åren som kommer, ett sparkonto att ta ifrån när livet är svårt. Bestäm en speciell aktivitet under den här perioden som du gör tillsammans med dem du har närmast dig. Ge varandra full upp-märksamhet och total närvaro. Kanske vill ni laga mat tillsammans, göra en utflykt eller bara sitta och prata och njuta av varandras sällskap; ni bestämmer tillsammans vad som passar just er bäst.

 

Ostrukturerad tid är oftast bäst och mest effektiv för frågor, djupa samtal och samvaro. Att bygga vänskap tar tid slötid som används bara för att larva sig. Om du rutinmässigt arbetar 55 eller 60 timmar i veckan inklusive restid så fungerar du inte som pappa eller mamma.Dina barn kommer att få en saknad efter er i livet och det beror på dig. Fäder och mödrar behöver komma hem i tid för att leka, skratta.

 

För pappor innebär det ofta att man måste acceptera en lägre inkomst. Nästa gång du erbjuds en befordran som innebär längre dagar och fler kvällar borta hemifrån, överväg på allvar att säga till din chef: ’Ledsen, men mina barn kommer först. Du vet att han har rätt. Så vad ska du göra åt det? Säg inte att du börjar din nya tjänst nästa vecka.

 
Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
27 november 2016

Julhysterin har kommit igång första advent.

 

I Sverige måste livsmedelstillverkare se till deras varor är märkta med förbrukningsdag och det är jätte bra. Jag var och handla mat i butiker i närheten där jag bor och funderar och tänker ska jag gå härifrån, folk handlar som om det var sista förbrukningsdatum på sitt liv. En kund har två kundvagnar och går på tvären och folk springer runt runt, jag tänker stressa ner stressa ner. Men jag handlar det min sambo har skrivit på den handlings lista jag har med mig. Vi försöker handla en till två gånger i veckan utan stress och det fungerar bra. 

 

Sen kommer också januari som är månaden som vi har allra minst med pengar. Jul och nyårshelgen kan lämna ett hål i plånboken hos många och nu vänds det därför extra noga på de sista slantarna. Närmar du dig minus på kontot, märker ni av det?

 

Men det behöver inte vara så här varje år. De flesta av oss vill vara ekonomisk eftersom det naturligtvis gör livet mycket enklare. Jag säger inte att livet blir bekymmersfritt  men valen blir fler och möjligheterna större för den som har lite pengar ”över” jämfört med den som inte har dem. Det är lätt att deppa ihop i januari. Gör inte det. Sikta framåt och ta kontroll över ekonomin genom att börja spara.De flesta av oss vet allt det där men ändå kan det vara så svårt att börja spara.

 

Du bör inte spara på ditt lönekonto, det kontot ska vara till för transaktioner in och ut varje månad. För att det ska bli enkelt att komma igång med sparandet är ett råd att det dras en summa automatiskt från lönekontot till ett sparkonto. Se till att det sker samma dag som lönen kommer in så märker du knappat att pengarna är borta. 

 

Sparar du en större summa kan du dela upp sparandet i flera delar. En summa till en buffert, en till semestern och storhelger som ofta slukar pengar och en del kanske till ett pensionssparande. Många lägger undan stora summor till barnen men spara hellre till familjens gemensamma budget om du inte har råd med både.

 

Ibland går vi för långt och blir Curlingföräldrar i vår oro över hur barnen ska klara sig i framtiden. Föräldrarna går på knäna för att barnen ska ha fulla bankkonton när de flyttar hemifrån. Återgå hellre till att ge regelbunden fickpeng. Det blir mer struktur och tydligt för barnen med att "här får du och det här får du klara dig med".

 

Nu när man äntligen har lyckats få igång ett sparande, hur låter man bli att nalla på pengarna hela tiden? Det beror på varför man gör det, du kanske måste. Och vem gör inte det, det är bara mänskligt. Fast du kanske ska sänka sparbeloppet mot att du absolut inte rör pengarna. Du ska inte göra det för svårt för dig! Huvudsaken är att du fort-säter fylla på kontot.

 

Vad är då en Curlingföräldrar – Wikipedia  Att vara curlingföräldrar betyder att man gör det mesta för sina barn. Man städar, man lagar mat, man handlar, man ger pengar, man skjutsar och hämtar, man ordnar jobb och jobbintervjuer och i vissa fall är föräldern till och med  är närvarand på jobbintervjun. En curlingförälder vill sitt barns bästa, och är beredd att gå långt för att se till att det blir så. 

 

Vad kan detta leda till. 

Om man gör allt för sina barn kan det leda till att barnen avskärmas från verkligheten. Och det kan sluta med att barnen inte klarar sig den dag då de måste stå på egna ben.

Det sägs också att barnen lätt förlorar respekten för vuxna och tror att de kan styra och ställa.

 

Jag läste en bra lista skriven av David Lynch som är tränare för AIK:s pojkar födda –07. Pojkarna är 8-9 år gamla och tränar två gånger i veckan. Han skrev sin lista och lade ut den på Facebook. Listan blev snabbt delad bland många föräldrar och tränare.

 

Listan gäller inte bara fotbolls-mammor och –pappor utan kan tillämpas på alla sporter som barn utövar. Den består av 24 tips och ledord vilka har som syfte att hjälpa barnen att utvecklas både som fotbollsspelare och individer.

 

24 november 2016

Villkoren i Tobiis företrädesemission

Villkoren i Tobiis företrädesemission är att aktieägare har företrädesrätt att teckna en ny aktie per tio befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10. Teckningskursen är 52 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas. 

 

Tobii informerade den 7 november om att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om cirka 450 miljoner kronor för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 30 november 2016.

 

Sista handelsdag i Tobii-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen ärden 30 november 2016."Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 9 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter"skriver Tobii i pressmeddelandet. 

 

23 november 2016

Digitala plånböcker.

Skulle du lägga dina sparpengar i svenska kronor om ingen riksbank eller regering garanterade att de skulle ha ett värde även i morgon? Bitcoin saknar helt ett centralt maktcentrum. Istället bygger systemet på ett distribuerat peer to peer-nätverk av frivilliga, som med sina datorer verifierar transaktioner och skapar nya pengar på samma gång.

Bitcoin existerar oberoende av en central riksbank, mellanhänder och fysiska kontanter. Istället används avancerad krypteringsteknik, ett nätverk inspirerat av fildelning och digitala plånböcker. Nya pengar kan grävas fram med processorer. Sådana datorer kallas “gruvarbetare” miners eftersom de i allt väsentligt arbetar med att gräva fram digitalt guld.

 

Deras datorer arbetar dygnet runt med att lösa kryptografiska problem, lika tidsödande som komplicerade. När ett sådant krypto har knäckts så uppstår nya Bitcoin. 

Men eftersom en valuta blir värdelös om den finns i oändlig mängd måste processen hållas nere. 

 

Det är löst genom att varje kryptoproblem blir mer komplicerat ju fler som deltar i processen. Dessutom halveras belöningen för ett knäckt krypto med jämna mellanrum, så tillströmningen av nya Bitcoin går långsammare med tiden.

 

En gruvarbetare spelar en dubbel roll. Processen som skapar pengar är densamma som verifierar transaktioner och håller koll på hela utbudet av Bitcoin. Med andra ord: Man tjänar pengar på att bli en del av infrastrukturen som håller systemet flytande.

 

För en vanlig användare spelar det mindre roll hur pengarna skapas. Desto viktigare är var de finns lagrade. Det finns två huvudsakliga alternativ. Antingen behåller man dem på sin egen dator, i ett plånboks program där en fil innehåller ens digitala mynt. Fördelen är att ingen utomstående får insyn i ens Bitcoin-ekonomi. 

 

Nackdelen är att man själv får ta ansvaret att skydda sin plånbok. En lokal Bitcoin-plånbok kan närmast jämföras med att ha sina pengar i madrassen. Om de är säkra eller inte beror på låset på ytterdörren. Att skydda Bitcoin på din egen dator handlar i praktiken om att hålla den fri från intrång.

 

Andra väljer att spara sin plånbok hos en leverantör. Det gör att man själv slipper borga för säkerheten. Å andra sidan måste man bestämma sig för vilken tjänst man ska lita på. Flera har blivit hackade med förödande resultat. Till exempel utsattes plånboks tjänsten Instawallet för ett intrång, så allvarligt att den helt lades ner.

 

När Bitcoin väl har stulits är de i princip omöjliga att spåra. Detta eftersom valutan är utformad för att överföringar ska kunna hållas både anonyma och ospårbara. Det innebär också att man från sin egen plånbok till en användare var som helst i världen. Transaktionen tar inte längre tid än att skicka ett mejl och kräver ingen mellanhand i form av en bank eller liknande.

 

Det finns i dag ett tiotal allmänt accepterade kryptovalutor i världen, varav Bitcoin lyckats bäst. Den omdiskuterade uppföljaren Onecoin.

 

Det finns fördelar med kryptovaluta, exempelvis är transaktioner mellan olika länder betydligt snabbare. Men när det gäller Onecoin är det flera varningsklockor som ringer. försök med digitala valutor, så kallade kryptovalutor. Det har skrivit mycket om problematiken med de virtuella valutorna.

 

Av all information som nått mig hittills är det inget som motsäger att Onecoin kan vara en ren blåsning eller vad är det? Onecoin finns inte ännu, nätverket arbetar fortfarande med att värva investerare för att bygga upp valutan. 

 

Det är därför omöjligt att helt säkert säga att det är en bluff. Onecoin är en släkting till kryptovalutan Bitcoin.  Det främsta värvningsargumentet är att alla har chansen att tjäna stora pengar eftersom valutans värde sannolikt, likt Bitcoin, kommer att stiga skyhögt i värde på kort tid. 

 

Till skillnad från Bitcoins går valutan än så länge inte att handla några varor och tjänster med.

I början på året gick Finlands Bank och den Europeiska Bankmyndigheten EBA ut och varnade för riskerna med kryptovalutor samtidigt som finska public service-bolaget Yle 

uppmärksammade att det fanns antydningar om pyramidspel, vilket innebär att det är de som är först som drar den största ekonomiska vinsten.

 

Jag själv väntar nog på vår Svenska Riksbank som kommer att utvärdera att ge ut så kallade e-kronor. Fler nyheter för riksbanken ny e-krona

 

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (66)
Oct (1)

Taggar