20 Apr, 2024

AQ Group Q1 2024

Uppdaterad:
23 Apr, 2024

Ett av mina favoritbolag har rapporterat. AQ Group. AQ Group är en underleverantör till industrin med komponenter, system och kablage. Det har visat fin tillväxt, ypperlig lönsamhet och sakta klättrat uppåt på börslistorna. De tre senaste åren har varit väldigt goda. Inte minst 2023.

Årets första tre månader började med en något minskad omsättning på minus 1 %, men man lyckades öka rörelseresultatet med 15 %. Även kassaflödet är fortsatt bra.

Marginalerna är intressanta för bolaget har ett mål om att ligga på 8 %. Man brukar ligga mellan 6-10 och för Q1 ligger den på 9,9 %. Rullande 12-månaders 9,2 %.

AQ Group Q1 2024
Rörelsemarginal, Källa: Börsdata

VD är optimistisk och tror att man kan hålla i, men man inte ändra sitt långsiktiga mål innan man kan se att ett högre mål för rörelsemarginalen är hållbart. 

Kassaflödet fortsatt gott. Ligger i nivå med rörelsevinsten. Gott så. Lageromsättningshastigheten har ökat på senare tid, ca 3, men man har förhoppningar på att kunna effektivisera upp till ca 3,5.   

Den senare tiden starka vinstutveckling har lett till en oerhörd stark balansräkning. Soliditet på 64 % (55). Nettoskuld/ebitda 0,11. Soliditeten är långt utöver målet om <40 %. Utdelningen som avskiljs här nu på 6,66 kr/aktie är med andra ord inga problem.

Inom bolaget pratar man ofta om leveransprecision. Man är inte riktigt nöjd med var man ligger där men fortsätter arbetet. I nuläget redovisar man en leveransprecision på ca 93 % men man har ju målet 98 %. Leveransprecision handlar om att leverera just in time. I tid. Krävande kunder som t.ex. fordonsindustrin nöjer sig naturligtvis inte med 93 %, men det är inte där man har lägre siffror heller. Utan i andra branscher, men man vill naturligtvis ligga i topp ändå. Som ett exempel så har AQ Groups egna underleverantörer en leveransprecision på under 90 %. Det säger något om kraven man ställer på sig själva.

Enligt VD så är det dock sällan just leveransprecisionen som ställer till det då det gäller kundnöjdhet. Främst är det kvaliten på produkterna i så fall. Bolaget förlorade en storkund gentemot sin fabrik i Pernik. Det kommer börjar synas i Q4 och motsvarar ca 2 % av årsomsättningen. Tråkigt naturligtvis, men så är affärsverksamhet. Man kan inte alltid vinna alla kunder. Dock är man övertygad om att fabriken i Pernik kommer kunna fyllas med arbete gentemot andra kunder.

AQ Group brukar då och då göra ett förvärv. Inget av intresse fångades upp förra året, men nu under första kvartalet 2024 så förvärvades JIT Mech. JIT Mech har fabrik i både Örnsköldsvik som Robertsfors. Uppvisar stark tillväxt och har i skrivande stund en omsättning på ca 130 milj kr. D.v.s ca 1,5 % av AQ Groups årsomsättning på totalen. JIT Mech gör bl.a. en hel del saker till skogsmaskiner då det gäller hyttrotation och arm. Även komponenter till undervattenskablage, CV90 och Archer-systemet m.m. Försvarsindustrin är annars en nisch som AQ Group inte haft så mycket leveranser till. Nån enstaka procent av omsättningen, men vi lever nu i tider där man kan tänka sig att dess andel kommer sakta öka.

AQ Group rapport
Komponent till undervattenskablage, Källa: JT Mech

Som bekant är elskåp, plåtdetaljer, kablage m.m. det som utgör grunden för AQ Group. Fysiska prylar som man kan ta på. Stora som små. Man ser gärna krävande kunder. Där man kan samarbeta med kunden. Det är också så man kan bygga långvariga affärsrelationer och en win-win situation. För kunderna är delarna vitala, men kanske inte kostnadsmassan för delarna, i jämförelse med slutprodukten. Det gör att AQ Group kan ta ok betalt också. I det hela finns dock av naturliga skäl en viss konjunkutrkänslighet, men som jag varit inne på tidigare. Trenden med elektrifiering och automatisering är troligen här för att stanna. Där befinner sig AQ Group mitt i.

En aktiesplit om 5:1 är på gång. Ändrar inget i sak, men det blir något fler aktier på kontot.

På min servettkalkyl för 2024 tror jag att vinsten från 2023 kommer kunna försvaras. Man hade ju kunnat tro att 2023 var ett exceptionellt år, men jag ser inte en avmattning framför mig. Inte för AQ Group. Däremot så är tesen inte något jättehopp. Rullande 12-månaders vinst är 36 kr/aktie. 

Värderingsmässigt ett PE på 16, PS 1,2.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.