19 Apr, 2024

Nordic Flanges företrädesemission

Uppdaterad:
24 Apr, 2024

TradeVenue bevakar Nordic Flanges Group under deras företrädesemission som löper mellan den 17 april och 2 maj. I samband med det har jag tittat på bolaget. Du kan läsa mer här hos TradeVenue och där kommer det löpande mer info kring emissionen under teckningsperioden.

Om Nordic Flanges Group

Nordic Flanges Group är en koncern bestående av tre bolag, ett i Sverige och två i Finland, verksamma inom smide, tillverkning i rostfritt stål och aluminium och avancerad metallbearbetning. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market

De två finska bolagen i koncernen har under en längre tid gått bra och varit lönsamma, medan den svenska delen haft ett svagare resultat. Under 2023 valde bolaget att ta en stor order till USA där man medvetet accepterade en lägre marginal i syfte att ta sig in och etablera sig som en starkare spelare mot en viktig kund. Det föll sig även så att stålpriserna förändrades väldigt mycket under de månader som det tog att leverera den stora ordern. Detta gjorde att det istället för att bli som planerat, en affär med låg marginal, resulterade affären i en förlust på 6 miljoner.

Under 2023 vek också den generella konjunkturen samt att bolaget tog kostnader för en omstrukturering av verksamheten i slutet av året. Man har lärt sig av USA-affären med råvarupriser och leveranstid och jobbar numera på ett nytt sätt med så väl inköp som offerter. Allt detta gör att bolaget är positiva till 2024 och i rapporten för Q1 som släpptes i förrgår uppvisades ett positivt EBIT-resultat för kvartalet enligt planen.

Nu genomförs alltså en emission där man siktar på att ta in ca 25 miljoner. Den största delen av detta ska användas till att stärka balansräkningen, det vill säga betala av lån med hög ränta. Bolaget vill även öka rörelsekapitalet för att kunna köpa in större volymer med längre ledtid, vilket så klart bör bidra positivt till marginalen.

Bolagets mål är en omsättningstillväxt på 10-15% per år under de kommande 3-5 åren med en EBITA-marginal på 5-12%. 

Jag tycker nedanstående film på ca 15 minuter ger en bra bild av både utmaningarna 2023 och möjligheterna framåt. 

Sammanfattning av företrädesemissionen

  • Villkor: För varje aktie i Nordic Flanges Group som innehölls på avstämningsdagen den 15 april 2024 erhölls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 
  • Teckningsperiod: 17 april - 2 maj 2024
  • Handel med teckningsrätter: 17 april - 26 april 2024
  • Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 27,0 MSEK
  • Kapitaltillskott efter emissionskostnader: ca 24,5 MSEK
  • Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca. 71,7% av företrädesemissionen från bland annat styrelsen, ledningen och större ägare.
  • Antal aktier före emissionen: 84 324 968
  • Antal aktier efter emissionen: maximalt 252 974 904
  • Utspädning: ca 66,7% vid 100% teckning.
  • Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.