Insynshandel och insiderhandel

Senaste insiderhandeln

0 - 0 av 0

Insynshandel och insiderhandel på TradeVenue

Insiderhandel är investeringar i ett företags värdepapper som har motiverats av information som inte gjorts tillgängligt till allmänheten. Insiderhandel är således handel som görs på privat information. Insynshandelsverktyget på TradeVenue är ett verktyg för att se när personer med insyn i bolaget köper eller säljer aktier i bolaget. Exempel på personer med insyn är ledande befattningshavare såsom anställda på ledningsnivå eller styrelseledamöter.

Insynshandel

Vad är insiderhandel?

Insiderhandel uppstår när en investerare sitter på privat information om ett företag och väljer att utnyttja det för att direkt eller indirekt handla i företagets värdepapper. Insiderhandel är förbjudet då det innebär att en investerare drar otillbörlig fördel av sin marknadsställning. I och med att vem som helst kan sitta på privat information innebär det att vem som helst kan begå insiderbrott.

Insynshandel Finansinspektionen

Det är Finansinspektionen som ansvarar för regleringen om hur personer som är klassade som insynspersoner ska gå tillväga för att handla i företagets aktier. För att en insynsklassad person ska få handla aktier i företaget måste bolaget och Finansinspektionen informeras i förväg. Efter att Finansinspektionen har tillhandahållits rapporteringen offentliggörs det i finansinspektionens insynsregister. Ett annat exempel på reglering är den tysta perioden vilket är den period då insynspersoner inte får handla i bolagets aktie. Den tysta perioden råder månaden före rapportdatumet.

fi insynshandel

Insynshandel rapportering

Om du är klassad som en person med insyn i ett företag måste du rapportera in när du investerar i företaget. Rapporteringen måste ske både till finansinspektionen och företaget i fråga. Anmälningen om att man har handlat i bolaget måste göras senast 3 dagar efter det att transaktionen har skett. I samband med att finansinspektionen får in rapporteringen så offentliggörs det automatiskt. Även närstående till personer med insyn måste rapportera in när de gör handel.

Rapporteringen av insynshandel innefattar inte bara vid förvärv eller avyttring av aktier, utan även vid blankning eller flaggningar när innehavet uppgår/passerar fastlagda gränsvärden.

insiderhandel rapportering

Insiderlistan

Insiderlistan är en lista som bevakar hur personer med insyn i bolagets verksamhet handlar i bolaget akties. Insiderlistan innehåller därför transaktionsuppgifter för personer i ledande ställningar och deras närstående. Uppgifterna publiceras automatiskt efter att transaktionerna har rapporterats in till Finansinspektionen.

Många publikt noterade företag i Sverige har en egen insiderlista för att öka transparensen när personer med insyn investerar eller avyttrar. TradeVenues insiderlista kombinerar alla svenska noterade bolags insiderlistor. Genom att söka på ett specifikt bolag i TradeVenues insiderlista eller en specifik person med ledande ställning (i ett noterat bolag) kan du som användare ta del av transaktionshistoriken i bolaget.

Insider Avanza

Avanza har tidigare haft externa analytiker på sitt forum som har analyserat bolag där insynsaffärer och insiderhandel har rapporterats till Finansinspektionen. Insideranalyser innebär att en teknisk analys eller en fundamental analys kompletteras med element om insynshandel. Om en person med mycket insyn i en verksamhet väljer att investera bolaget kan det tolkas som att investeraren vet något som marknaden inte vet vilket antyder att aktien är undervärderad. 

Insiderhandel regler

Det är inte alltid lätt att veta vilka regler som gäller för att undvika att man begår insiderbrott. Vem som helst kan begå insiderhandel. För att veta vilka regler som gäller kan man vända sig till Ekobrottsmyndigheten som jobbar för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet såsom insiderhandel, röjning av insiderinformation, marknadsmanipulation och marknadsmissbruk. Finansinspektionens roll är att övervaka den finansiella marknaden och dess aktörer för att bidra till ett välfungerade finansiellt system med gott konsumentskydd.

Vanliga frågor om insiderhandel

Är insiderhandel olagligt?
När kan insiders köpa aktier?
Får man tipsa om aktier?
Hur får man inte sälja aktier?
Får man köpa aktier i ett bolag man jobbar på?
När är man insider?
När får insynshandel ske?
Vad är tyst period inom insynshandel?
Insiderhandel straff
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.