Ta del av

Aktienyheter & Börsnyheter idag

Läs redaktionens nyheter tillsammans med de senaste börsnyheterna idag.

Senaste nyheterna från redaktionen

Senaste börsnyheterna

Europabörser

Räntor & valutor

Om TradeVenues aktienyheter

Börsnyheter direkt med TradeVenue. För att leverera en heltäckande bild av aktiemarknaden jobbar TradeVenue kontinuerligt med att leverera de senaste aktienyheterna från börsens alla bolag, stora som små. Med ett särskilt öga tillägnat de lite mindre listorna vill TradeVenue förse sina användare med aktienyheter om inte bara de redan mycket omskrivna storbolagen, utan även de lite mindre snabbväxande gasellerna, med målsättningen om att vara en heltäckande plattform för aktienyheter. 

aktienyheter

TradeVenues aktie- och börsnyheter är avsedda för alla börsintresserade och till detta kommer analytikerkommentarer samt eget redaktionellt innehåll från Sveriges ledande aktiebloggare. Om du vill ta del av aktienyheterna om ett specifikt bolag kan du använda vår bolag-undersidan för att hitta just det aktiebolag som du är intresserad av. TradeVenue är idag det bästa alternativet för de som är intresserade av gränssnittet av de senaste aktienyheterna och aktiekommentarerna från de största finansbloggarna.

TradeVenue börsnyheter är gratis att ta del av och levereras i samarbete med Millistream och Nyhetsbyrån Direkt.

Informationskanaler för börsnyheter idag

TradeVenues plattform är inte ensam om att leverera läsvärt innehåll, de senaste börsnyheterna eller analyserande kommentarer på börsnyheter. Det finns flera tidningar och webbplatser som har specialiserat sig på ekonominyheter såsom Dagens industri (DI), SvD Näringsliv, Affärsvärlden, Privata Affärer och Finansportalen.

För de aktieintresserade som vill ta emot börsnyheter och börskommentarer i ljudformat finns det en uppsjö av finanspodcasts som går att ta del av där podcasts finns. Se exempel på bloggplattformar nedan. Dessa podcasts drivs till stor del av privata investerare och är inte alltför ofta något som ledande banker erbjuder allmänheten. Inom samma område för ljud och rörlig bild finns det även ett flertal TV-program som berör finans- och ekonominyheter, däribland Aktuellt, EFN och Börsmorgon. Se en lista på rekommenderade finans- och aktieorienterade podcasts nedan:

 • Investera & Agera från Carnegie Private Banking
 • Makrorådet 
 • Analyspodden 
 • Market Makers 
 • Börspodden 
 • Aktiesnack
 • Fill or Kill 
 • Veckoanalysen 
 • Brobacke Podcast
 • Placerapodden
 • Avanzapodden
 • Penserpodden 
 • Aktiepodden
 • #Sparpodden 
 • EFN Marknad 
 • Affärsvärlden Analys 

Avslutningsvis går det även att ta del av de senaste aktienyheterna från sociala medier såsom Twitter och Linkedin, eller finansappar såsom Avanza, Nordnet, MktBuzz, Axyer eller Yahoo Finance.

Börsnyheter: Så håller du dig uppdaterad idag

Ta dig igenom bruset genom TradeVenue. En stor utmaning för dagens kommunikatörer är att ta sig igenom det stora flödet av information som är avsett att fånga läsarens uppmärksamhet från alla håll. För investerare som vill ta del av de senaste aktienyheterna kan detta ge uttryck i ett hav av digital marknadsföring. Det är inte heller en självklarhet hur de aktienyheter man får ta del av presenteras, om det är baserat på relevans, popularitet eller ekokammare. För en framgångsrik investerare är det därmed viktigt att ta kontroll över sitt nyhetsflöde och sin informationsinhämtning. Detta för att kunna göra väl avvägda investeringar.

börsnyheter

På TradeVenues startsida presenterar vi löpande de senaste aktienyheterna från Stockholmsbörsen. TradeVenues redaktion uppmärksammar även de för dagen mest läsvärda inläggen som har publicerats på plattformen vilket kan inkludera heta emissionsprospekt, intressanta aktieanalyser och nya investeringsidéer. 

En mycket underskattad kanal för att ta del av för- och nackdelarna av intressanta aktiecase är det svenska finanscommunityt samt finans- och aktiebloggare. Dessa digitala identiteter (i många fall anonyma) är ofta mycket generösa med sina egna investeringar vilket kan ge en god insyn i tankegångarna hos professionella investerare. TradeVenues nyhetsflöde jobbar aktivt för att spegla detta flöde av aktiekommentarer genom att knyta till sig de ledande aktiebloggarna. Om man redan prenumererar på affärstidningar i den dagliga nyhetsinhämtningen kan TradeVenue vara ett mycket attraktivt komplement för att på ett ofiltrerat vis ta del av det svenska investeringscommunityts tankar och synpunkter. Detta utan någon kostnad då TradeVenue börsnyheter är gratis.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Vad är viktigt att veta om börsnyheter? 

Aktienyheter påverkar börsen. Börs- eller aktienyheter är en viktig informationskälla för investerare då dessa nyheter kan ge en god insyn på såväl det enskilda bolagets intjäningsförmåga som marknaden välmående i sin helhet. Värderingen av aktier beror på den utestående information och de förväntningar som finns tillgängligt om bolaget. När aktiebolag kommunicerar börsnyheter uppdateras därmed den utestående mängden information och investerarnas förväntningar, vilket därmed reflekteras i aktiekursen hur dessa investerare väljer att handla i dessa aktier. På grund av den nära kopplingen mellan aktiepriset och aktienyheterna kan aktienyheter skapa stora kursreaktioner.

Aktie- och börsnyheter kan påverka marknadsrörelserna beroende på vad som kommuniceras, samt om detta är inprisat i nuvarande aktiekurser eller inte. Om det kommer positiva aktienyheter som överträffar förväntningarna så stiger aktiepriset. Om aktienyheter överraskar på ett negativt sätt så sjunker aktiepriset.

I samband med att nyheten publiceras kan aktiekursen handlas mycket volatilt vilket sker ifall marknaden inte riktigt vet hur de ska tolka nyheten. Exempel på detta är när bolag presenterar sina siffror för kvartalet vilket kan vara en mer eller mindre matig rapport, och då kan det ibland ta ett par dagar innan marknaden hinner förstå, tolka och agera på informationen.

De senaste börsnyheterna och deras påverkan på marknaden

Vad som händer med börsen idag beror på nyheterna för dagen. På TradeVenues landningssida listas bland annat Dagens PM och Veckans PM som adresserar kommande rapporter, nyheter och makrostatistik. Genom att följa makrostatistiken får investerare en god förståelse för de trender som långsiktigt kan tänkas påverka börsen. Därtill kan börsnyheter från bolag i specifika industrier ge goda indikationer om ekonomin i sin helhets välmående.

börs nyheter

Hur går börsen idag i Sverige?

För att få en bild av hur den svenska börsen går idag och hur svenska börsen har reagerat på dagens händelser går det att följa storbolagsindexet OMX30 eller indexet OMXSPI som är viktad mot samtliga bolag på stockholmsbörsen. Dessa två index speglar hur aktierna på Stockholmsbörsen handlas och om det råder en optimism eller pessimism.  

OMXS30 är ett volymviktat index över de 30st mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen och står för OMX Stockholm 30.

OMXSPI är ett volymviktat index för alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. OMXSPI står för OMX Stockholm PI och kallas ibland för Stockholm All-share.

Även den svenska kronan kan vara en god indikator för börsens välmående för närvarande. Detta då en dyr krona påverkar den exporttunga industrin negativt och det motsatta. Vissa väljer även att jämföra ett lands valuta med aktien för landet, även om det av förklarliga skäl är en stor skillnad mellan respektive tillgångsslag.

Vad tror vi om börsen?

I regel ser TradeVenue positivt till investeringar i aktier. I tider av ekonomisk lågkonjunktur är vi negativt inställda till börsen i sin helhet. I tider av ekonomisk högkonjunktur är vi det motsatta och därmed positivt inställda till börsen i sin helhet. Däremot kan en enskild aktie alltid gå mot strömmen och prestera väl oavsett hur omvärlden ser ut. Med det sagt är det enklare sagt än gjort att hitta en köpvärd aktie i svåra tider. 

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Aktieanalyser: Hur tolkar man och drar nytta av börsnyheter?

När man får ta del av börsnyheter är det viktigt att bilda sig en uppfattning om vad börsnyheten innebär för den framtida avkastningen på dina investeringar. Om aktiebolaget kommer med en nyhet som kan tolkas som prognosen för aktiebolagets resultatutveckling förbättras, är detta en bra utgångspunkt för att det kan vara en attraktiv investering. Det kan dock vara så att den positiva nyheten redan är inprisad i aktiens värdering vilket innebär att nyheten inte nödvändigtvis behöver påverkar värderingen. Många menar dock att det långsiktigt är mer betydelsefullt att analysera vad nyheten innebär för bolagets långsiktiga lönsamhet, även om man givetvis måste sätta detta i relation till värderingen i något hänseende. För att förstå hur viktig en börsnyhet är bör man redan ha bildat sig en uppfattning om bolagets verksamhet för att förstå hur börsnyheten påverkar bolagets förutsättningar att skapa aktieägarvärde.

Börsnyheter och investeringsstrategier

Investeringsstrategier som tar vara på börsnyheter. Det finns flera olika typer av strategier som investerare använder sig för att generera en positiv avkastning. Varje investerare bör ha en egen investeringsstrategi för att förstå hur man ska ta vara på börsnyheten. Exempel på investeringsstrategier är värderinvestering, tillväxtinvestering och momentuminvestering och beroende på vilka faktorer som man fäster extra vikt vid, desto mer eller mindre viktig kan en börsnyhet vara.

aktie nyheter

En investeringsstrategi som kanske allra mest tar vara på aktienyheterna är den strategi som kallas “köp på ryktet och sälj på nyheten” som drar nytta av marknadsreaktioner och rörelse om ett företag. Tanken bakom strategi är att aktiepriset ofta sprider på spekulationer och rykten, och att det kan bli en större reaktion när nyheten blir bekräftas. Detta då marknaden börjar att prisa in den positiva händelsen. Det går dock inte att förutsäga hur marknaden kommer att reagera på aktienyheter så det är därför viktigt att göra egen forskning baserad på enskilda investeringsmål och riskaptit.

Fördelar med aktienyheter

Fördelen med att ta del av aktienyheter är att aktienyheter kan ge viktig information om bolaget, och därigenom bolagets värdering och avkastningen på investering i bolaget. När man skriver aktieanalyser så är dessa dessutom baserad på utestående information om bolaget samt förväntningar om bolagets framtidsutsikter. Då aktienyheter kan bekräfta förväntningar, eller ge ny information, så kan aktiekursen reagera positivt på aktienyheter.

Vanliga frågor om aktienyheter

börsen idag
Vart kan jag läsa aktienyheter?
Vad händer på börsen?
Hur går stockholmsbörsen?
Hur går USA börsen idag?
Hur följer man aktiemarknaden just nu?
Vad tror vi om börsen?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.