Attana

Attana

ATANA

Översikt

Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Attana grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Attana aktie

Kalender & Rapporter

3 May, 2024Bolagsstämma 2023
3 May, 2024Delårsrapport 2024-Q1
16 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2
22 Nov, 2024Delårsrapport 2024-Q3
21 Feb, 2025Årsrapport 2024
9 May, 2025Bolagsstämma 2024
9 May, 2025Delårsrapport 2025-Q1

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Tvaa AB (Teodor Aastrup)16.9 % 16.9 %
Arne Nabseth6.7 % 6.7 %
Avanza Pension4.8 % 4.8 %
Aktiebolaget Gurkmejan4 % 4 %
Vicama AB2.4 % 2.4 %
Monokian, Rafi2.2 % 2.2 %
Nordnet Pensionsförsäkring1.8 % 1.8 %
Wangel, KG1.4 % 1.4 %
Bengtsson, Lennart0.8 % 0.8 %
Söderberg, Marcus (genom Capcoach AB och privat)0.8 % 0.8 %
Lista
Nordic SME
Sektor
Bioteknik
VD
Teodor Aastrup
Ordförande
Arne Nabseth
Noteringsdatum
7 March, 2018

Attana analys

Bolagsrapporter Attana

Insiderhandel Attana

0 - 0 av 0

Om Attana

Attana är ett bioteknikbolag som genom att tillhandahålla snabba kvalitetssäkrade forskningsresultat effektiviserar de långa och kostsamma processer som är förknippade med läkemedelsutveckling. Attana har med sina patenterade cellbaserade biosensorer specialiserat sig mot att analysera hur mänskliga celler reagerar på läkemedelskandidater innan den kliniska forskningsprocessen inleds. Från att tidigt identifiera önskade och oönskade effekter från läkemedelsmolekyler kan Attana hjälpa bolag att prioritera vilka läkemedelskandidater som är lovande att investera i. Bolaget grundades 2002 och är strukturerat i två affärssegment, life science och diagnostics.

Attana Life Science (läkemedelsutveckling)

Affärsmodellen för Life Science är att dels erbjuda analysinstrument för en engångsintäkt med uppföljande fakturering för förbrukningsvaror och service, dels arbeta inom uppdragsforskning över olika projektlängder.

attana forum
Attana Cell 250

Attana Diagnostics (diagnostik)

Inom detta segment avser bolaget att utveckla standardiserade och avancerade instrument för att mäta hur väl antikroppar neutraliserar ett virus. Det vill säga, ett analysverktyg för att mäta hur bra ett immunförsvar är. Attana bedöms i dagsläget vara ensamma om att besitta den nödvändiga kompetensen för färdigutveckla produkten till marknaden. Det standardiserade mätinstrumentet är avsett för konsumentmarknaden och väntas kunna bli en framtida konkurrensfördel.

Varför ska man investera i Attana?

 • Unik produktportfölj
 • Hög tillväxtpotential
 • Bevisat bra prestanda på innovationsportföljen

Attanas teknik

Attanas konkurrensfördelar ligger i de patenterade och egenutvecklade biosensorer som utvecklats för att identifiera biologiska förhållanden. Attanas tredje generations biosensor kan användas brett för att registrera, identifiera och optimera biologiska interaktioner och effekter som uppstår när kroppen bearbetar läkemedelsmolekyler. Sensorerna är lämpliga både i ett prekliniskt skede samt vid tester på djur och människor (FAS 1 och framåt).

attana nyheter

Marknaden för Attana

Marknaden för diagnostistik och uppdragsforsknings har attraherat stora kapitalflöden under de senaste åren från de bolag som tävlat om att få ett försprång inom vaccinering och botemedel för coronaviruset. Utöver den efterfrågechock som gjort COVID-19-vaccinet till en mycket värdefull tillgång är forskning riktad mot cancer det snabbast växande segmentet. Den globala marknaden för läkemedel uppskattades av Statista, konsult- och analysföretag, vara värd ca 1 431 MdUSD år 2021 med en genomsnittlig tillväxt på ca 5 procent. 

Enligt en studie från Deloitte och IFPMA som följt läkemedelsindustrins ledande läkemedelsbolag framgår att dessa bolag år 2021 investerade ca 200 MdUSD i FoU varav den genomsnittliga kostnaden för att ta en läkemedelskandidat till marknaden uppgick till ca 2 MdSEK. Trots ökade investeringar i forskning har antalet nya läkemedelskandidater legat relativt konstant kring ett femtiotal sett till antalet nya läkemedel godkända av amerikanska FDA över jämförbar period. Den förväntade avkastningen på nya läkemedel däremot har fått sig något av ett uppsving till stor del på grund av en pandemi-driven efterfrågan. Vid en historisk överblick framgår dock att den genomsnittliga avkastningen (IRR), definierat som förväntad avkastning från den totala portföljen av läkemedelskandidater som befinner sig vid fas 2 eller ett senare skede, har fallit över en längre period. 

Attana forum

Trendskiftet i IRR från och med år 2019 bedöms huvudsakligen vara en följd av avreglerande åtgärder som implementerats vid kliniska faser samt den värderingspotential som resulterat med anledning av COVID-19. Läkemedelsbolag har dessutom i en större utsträckning utvecklat allt fler läkemedelskandidater i samarbete med nischade aktörer vars spetskompetens och avancerade mätinstrument bidrar positivt till avkastningen. I vattenfallsdiagramet nedan illustreras de värdedrivare som influerat den förväntade avkastningen på en globalt representativ utvecklingsportfölj av läkemedelskandidater.

Attana aktie

Från figuren ovan framgår att andelen projekt som blivit avbrutna har belastat avkastningen med 4,3 procentenheter. Ur ett optimeringsperspektiv motsvara varje avbrutet projekt en stor misshushållning av resurser sett till vad som krävs för att nå fas 2 och längre. Attana växer givetvis med en välmående läkemedelsindustri men har också mycket tillväxt att hämta från att adressera dessa 4,3 procentenheter. Detta då Attanas teknikportfölj kan identifiera brister i läkemedelskandidater och därigenom bespara forskargrupper omfattande kostnader från dödfödda kliniska prövningar.

Om Attanas aktie

Attana noterades på NGM 7 mars 2018. Med noteringen tog Attana nästa steg i sin utveckling mot att marknadsföra bolagets produkter och tjänster. Noteringen innebär även att bolaget har en ökad tillgång till kapitalmarknaden och därmed förbättrade förutsättningarna att driva det långsiktiga utvecklingsarbetet framåt. Attana har tidigare genomfört ett flertal emissioner för att finansiera sin tillväxt.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
Teodor Aastrup
Teodor Aastrup
Chief Scientific Officer Attana

”Vi är glada att kunna ta nästa steg i Attanas utveckling genom att notera bolaget på NGM Nordic MTF och de möjligheter som det ger. Vi vill passa på att tacka alla kunder, personal och aktieägare som bidragit till vår utveckling och vi ser fram emot att kraftfullare kunna marknadsföra oss både nationellt och internationellt”

Analyser på Attana

När man analyserar bolag som är verksamma inom industrin för forskning och utveckling av läkemedel finns det flera viktiga dimensioner som kan vara viktiga att kommentera. Nedan har vi listat ett flertal faktorer som är viktigt att tänka på när man analyserar Attana.

Attana analys
 • Meriter och prestationer: Historiska prestation (eller avkastning för den delen) är ingen garanti för framtida prestationer men kan ge viss insikt i hur välfungerande bolagets teknik och tidigare uppdragsforskning varit. För Attana kan detta analyseras genom att titta på hur många akademiska studier som omnämnt bolagets instrument eller hur väl de läkemedelskandidater vars forskningsresultat validerats av Attana har presterat mot industrisnittet.
 • Finansiell hälsa: Har Attana en tillräckligt stabil finansiell grund för att fortsätta driva forskningen och marknadsföringen framåt? Är Attana självfinansierade eller kommer bolaget att behöva ta in nytt kapital i framtiden.
 • Konkurrensfördelar: Hur unik är Attanas teknik i jämförelse med konkurrenter och substitut?
 • Storlek och tillväxtpotential på marknaden: Hur brett applicerbara är Attanas teknik på läkemedelsindustrin? I vilka faser i utvecklingsprocessen av nya läkemedel är Attanas innovationsportfölj tillämpbar?
 • Samarbeten och partnerskap: Samarbeten och partnerskap kan ofta vara accelererande faktorer för bolagets innovationstakt samt påverka hastigheten som Attana får ut produkter på marknaden. Exempel på nya produkter från Attana är nästa generations biosensorer eller standiserade analysinstrument för att mäta antikroppars neutraliserande egenskaper.

Attana nyheter

Håll dig uppdaterade kring de senaste nyheterna om Attana. TradeVenue listar de senaste pressreleaserna om Attana, producerar analyskommentarer kring uppmärksammade nyheter och bjuder även på unika nyheter som företagsbesök samt intervjuer. Få bolagets utskick direkt till din e-post nedan.

Senaste nytt om Attana

Varför ska man investera i bolag verksamma inom läkemedelsindustrin?

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Det finns flera anledningar varför det är intressant att investera i bolag som effektiviserar processen för läkemedelsutveckling:

 • Hög efterfrågan: Efterfrågan på nya läkemedel är vanligtvis mycket hög och stabil då behovet att behandla sjukdomar väntas vara konstant framöver.
 • Goda ekonomiska incitament: Läkemedelsbolag och deras läkemedelskandidater omfattas ofta av patent med långa tidsramar vilket möjliggör en stabil omsättning till en god vinstmarginal. Detta då läkemedelsbolag kan få monopol på livräddande läkemedel.
 • Tillväxtpotential: Läkemedelsindustrin befinner sig i en ständig tillväxtfas från ny teknologi och innovation som kan tänkas användbar för att behandla olösta sjukdomar.
 • Diversifiering: Efterfrågan på läkemedel tenderar att ha en mycket låg korrelation med marknadens affärscykler. Investeringar i läkemedelsbolag har därmed goda förutsättningar att ge diversifiering till aktieportföljen.

Läs mer om bolag inom läkemedelsindustrin

Vanliga frågor om Attana

På vilken börs är Attana listad?
Vilken sektor tillhör Attana?
Vem är VD på Attana
När börsnoterades Attana?
Var kan man läsa mer om Attana?

Attana forum

Om du söker efter ett forum för Attana för att lära dig mer om bolaget eller prata med andra aktieägare/intressenter så har du flera alternativ. 

 • Attanas hemsida: Läs och lär dig med om Attanas produkter och tjänster. Du kan även hitta kontaktpersoner på Attana om så önskas. 
 • Sociala medier: Självklart finns även Attanas egna sociala kanaler som t.ex. Linkedin och Twitter, den sistnämnda kanalen är främst den vi rekommenderar.  På TradeVenues Twitter kan du också ta del av nyheter och uppdateringar om bolaget och dess verksamhet. Det finns även olika typer av aktiegrupper på Facebook för att diskutera aktien och bolaget. 
 • Events & konferenser: Likt många andra noterade bolag så deltar Attana regelbundet på events och konferenser för att presentera vart bolaget befinner sig till intressenter. 
 • TradeVenues forum: Det finns även möjlighet att kommentera på denna bolagspresentation. 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.