SensoDetect

SensoDetect

SDET

Översikt

SensoDetect är ett Med Tech AI-bolag som specialiserar sig på att tillhanda produkter inom områdena diagnostik, medicinering och hälsa. Företagets vision är att utveckla innovativa lösningar för att bättra livet för människor som kämpar med psykisk ohälsa. Företagets målsättning är att erbjuda ett objektiv, tids- och kostnadseffektivt stöd för att på så vis minska den ekonomiska påverkan på samhället och för privatpersoner. Företaget är ett SaaS-bolag där prissättningen varierar beroende på indikation, avtalstid och antal mätningar. Företaget, vars teknik är baserad på mer än 30 års forskning inom klinisk psykoakustik vid Institutionen för neurovetenskap vid Lunds universitet, fokuserar primärt på screening och diagnostiskt stöd av ADHD, ASD, schizofreni samt hörselscreening av barn.

SensoDetect aktie

Kalender & Rapporter

30 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2
8 Nov, 2024Delårsrapport 2024-Q3
21 Feb, 2025Årsrapport 2024
23 May, 2025Bolagsstämma 2024

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Thomas Erik Frithiof Holmgren11.9 % 11.9 %
QQM Fund Management AB9.8 % 9.8 %
Nordnet Pensionsförsäkring8.8 % 8.8 %
Avanza Pension4.5 % 4.5 %
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.7 % 3.7 %
Tore Robertsson3.1 % 3.1 %
Johan Möllerström med bolag2.8 % 2.8 %
Birgitta Möllerström2.2 % 2.2 %
Per-Anders Hedin2.2 % 2.2 %
Joachim Runesson1.9 % 1.9 %
Lista
Spotlight
Sektor
Medicinsk utrustning
VD
Per-Anders Hedin
Ordförande
Johan Möllerström
Noteringsdatum
24 November, 2009

SensoDetect bolagsrapporter

Insiderhandel SensoDetect

0 - 0 av 0

SensoDetect analys

Om SensoDetect

SensoDetect noterades på Spotlight (före detta Aktietorget) i november 2009 och är ett bolag som är verksamt inom hälsovårdssektorn. Företaget befinner sig just nu i en övergångsfas från att vara ett utvecklingsbolag till att övergå till ett kommersiellt bolag. Företaget erbjuder idag produkter för diagnostik, medicinering och hälsa med syftet att hjälpa individen, dess omgivning och sjukvården. Den egenutvecklade tekniken som företagets produkter bygger på baseras på över 30 års forskning vid Lunds universitet där företaget framförallt fokuserar på screening och diagnostiskt stöd av ADHD, autism, schizofreni samt hörselscreening.

SensoDetect

Genom att använda sig av tekniken kan sjukvården uppnå en snabbare och mer objektiv diagnostisering, vilket i slutändan kan korta kötiderna eftersom det ökar möjligheten till en mer korrekt hänvisning inom sjukvården. Tekniken kan även mäta effekten av medicinering hos en patient, vilket bidrar till att det blir enklare för sjukvården att hitta rätt medicin med rätt dosering. 

Varför ska man investera i SensoDetect?

  • Är i övergångsfasen från att vara ett utvecklingsbolag till att övergå till ett kommersiellt orienterat bolag
  • Är ett SaaS-bolag som har en skalbar affärsmodell
  • Företagets produkter adresserar ett globalt samhällsproblem
Per-Anders Hedin
Per-Anders Hedin
VD för SensoDetect

Med hjälp av SensoDetects världsunika 15 minuters test, Health / Diagnostic / Medication, kan vi hjälpa till och leverera en snabbare och mer kostnadseffektiv vård för det årligen ökande antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa.

SensoDetects affärsmodell och strategi

Företaget har en affärsmodell som baseras på SaaS ("Software as a service") där prissättningen påverkas av indikation, avtalstid samt antalet mätningar. Försäljningen sker antingen direkt eller genom distributörer runt om i världen där företaget även har en “proof of concept” mätklinik i Malmö. 

Företaget bedriver idag verksamheter i Sverige, Saudiarabien, Kina och Bolivia med målsättningen att ta produkten till fullskalig marknadslansering i Kina, USA, Mellanöstern och Nordafrika.  

SensoDetect presenterar hos Aktieportföljen live

SensoDetects BERA-teknologi

SensoDetects BERA-teknologi (BERA® 3) är en metod som används för att analysera hur en patient reagerar på ljudstimulans för att på så sätt kunna urskilja möjliga psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Produkten mäter och analyserar hjärnstammens reaktion på ljudstimuli, och används som ett somatiskt komplement till diagnostiska utredningar. Resultaten jämförs sedan med en databas.

Genom att använda sig av teknologin kan kötiderna kortas ner då teknologin gör det möjligt för vårdgivaren att på ett objektivt, kostnadseffektivt och tidsbesparande sett kunna ställa diagnoser för en mängd mentala störningar såsom ADHD, autism och schizofreni. 

BERA® 3 säljs genom Pay Per Use (PPU) där denna intäktsmodell gör det möjligt för SensoDetect att öka den totala intjäningsförmågan per maskin samtidigt som den underlättar företagets möjligheter att etablera sig i branschen. 

SensoDetect marknad

Nästan 1 miljard människor lider av psykisk ohälsa där detta samhällsproblem inte bara påverkar en persons förmåga att fungera normalt i vardagen utan också dess omgivning. Utöver detta skapar psykiska sjukdomar socioekonomiska utmaningar samt belastar hälso- och sjukvårdssystemet. Bara i Sverige uppgick samhällskostnaderna för psykisk ohälsa till över 30 miljarder kronor under 2022.

psykisk ohälsa Sensodetect

Enligt analyshuset Kenneth Research genererade den globala marknaden för mjukvara och diagnostik inom området för mental hälsa intäkter på ungefär 4 miljarder USD under 2022. Denna marknad förväntas öka till ungefär 13 miljarder USD 2030 där tillväxten framförallt drivs av det ökade behovet av avancerad mjukvara och diagnostiska lösningar bland vårdgivare samt hos de individer som lider av psykisk ohälsa. Detta motsvarar en årlig tillväxt på över 13%. 

SensoDetect aktie

SensoDetect noterades på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) den 24 november 2009. Företagets aktie handlas under kortnamnet $SDET.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

SensoDetect företrädesemission 2023

Den 6 december 2023 inleds teckningsperioden för SensoDetect som löper fram till den 20 december. TradeVenue kommer att bevaka och producera material under hela emissionsperioden. Ni finner allt material på denna sida. 

SensoDetect nyheter

Se till att du är informerad om de senaste nyheterna om SensoDetect. TradeVenue presenterar de senaste pressmeddelandena om SensoDetect, ger analytiska kommentarer och erbjuder även unika artiklar om företagsbesök och intervjuer.

Vanliga frågor om SensoDetect

Vilken lista är SensoDetect noterad på?
Vad är företagets affärsmodell?
Vem är företagets VD?
Vart kan man läsa mer om SensoDetect?

Forum om SensoDetect

Här har du möjligheten att öka din kunskap om SensoDetect genom att engagera dig med andra investerare och intressenter. Dela dina åsikter, ställ frågor och ta del av andras perspektiv för att fördjupa din förståelse av bolaget och dess potential.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.