Lär dig mer om

Tech-aktier & Tech-bolag på börsen

Välkommen till vår sida som är dedikerad åt Teknik-bolag på börsen! Vi är din primära källa för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna, utförda analyser, intressanta blogginlägg och vår omfattande guide som ger dig insikter om Tech-aktier.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

JUST NU: Företrädesemission i Finepart

Nyheter om Tech-aktier

Blogginlägg om teknikaktier

Tech-bolag på börsen

Om techbranschen

Techbolag levererar varor och tjänster som bygger på tekniska lösningar. I bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen ingår sammantaget över 4300 teknikbolag. Bland medlemsföretagen återfinns såväl små startups som globalt etablerade jättebolag. Förutom att de varierar i storlek skiljer sig företagen från varandra med avseende på deras produktportföljer. Listan över olika typer av techbolag kan göras lång. IT, telekom, sociala medier, betallösningar, grön teknik och molntjänster utgör bara några exempel på områden som företagen specialiserar sig inom. Enligt Teknikföretagen står organisationens medlemmar för närmare en tredjedel av Sveriges export. Techbolag har således en viktig roll inom svensk ekonomi, utöver att de driver det moderna samhället framåt. 

Åtta välkända Tech aktier:

 • Apple Inc. (AAPL)
 • Amazon.com Inc. (AMZN)
 • Microsoft Corporation (MSFT)
 • Alphabet Inc. (GOOGL)
 • Facebook, Inc. (nu Meta Platforms, Inc. - FB)
 • Netflix, Inc. (NFLX)
 • Tesla, Inc. (TSLA)
 • NVIDIA Corporation (NVDA)
tech aktier

Om tech aktier

Investeringsmöjligheterna inom tech är enorma. På Avanza har man sorterat in aktier i populära kategorier. En av dessa är teknologi, som i sin tur delar in tech aktier i 17 olika subgrupper. I dessa ingår såväl svenska som internationella teknikaktier. Storleken på de olika techbolagen varierar, likväl som områdena de specialiserar sig inom. Mindre bolag har i regel smalare produktportföljer än större företag. Investeringar i dessa innebär således att kapital koncentreras till en nischad del av techbranschen. Placeras pengarna i mer etablerade teknikföretag fördelas de istället oftare över fler områden, då de större aktörernas verksamheter normalt sett är mer mångfacetterade. Detta är en av flera anledningar till att tech aktier i större bolag jämförelsevis betraktas som mer stabila.  

tech bolag

Bäst teknikaktier - 1 år

 • Myhotelmatch SA
 • Ebang International
 • Katapult
 • Scope Carbon Corp
 • Memscap
 • DatChat
 • Nisun Intl Development
 • Motorsport Games
 • GameOn Enterntainment Technologies
 • Personas Social Inc

 

Techbolag på börsen

Nedan ges information om en rad olika svenska teknikaktier. Samtliga bolag verkar inom olika delar av techbranschen. 

 • Evolution

Evolution är en B2B-leverantör som utvecklar och säljer onlinekasinosystem till globala speloperatörer. Produktportföljen innefattar bland annat lösningar för online slots och live casino. Stora delar av bolagets intäkter erhålls via samarbeten med kunder från Asien. 

 • Fortnox

Fortnox erbjuder produkter och tjänster inom fintech. Mer specifikt levererar bolaget en molnbaserad företagsplattform med lösningar för exempelvis bokföring, fakturering, löneadministration och tidrapportering. Fortnox grundades i Växjö år 2001 och i bolagets kundkrets ingår bland annat skolor, föreningar och småföretag.

 • Storytel

Storytel levererar prenumerationstjänster för streaming av ljud- och e-böcker. Utöver detta bedrivs verksamhet inom publishing, där företagets egna ljudboksförlag Storyside räknas till ett av de största i världen. Företaget grundades år 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

 • Tobii

Tobii är ett IT-företag som utvecklar tekniska kommunikationshjälpmedel och lösningar inom eyetracking. Företagets kunder återfinns primärt inom hälso- och sjukvården och fordonsindustrin. Arbetet med attention computing, där datorer registrerar huvud- och ögonrörelser för att avläsa individens intentioner, betraktas som en viktig pusselbit i att hjälpa människor med motoriska nedsättningar till ett rikare liv. I dagsläget bedriver teknikföretaget sin verksamhet via tre separata enheter, Tobii Pro, Tobii Tech och Tobii Dynavox.

 • Sinch

IT-företaget Sinch förser kunder med molnbaserade kommunikationstjänster, vilka tillåter integreringen av olika typer av data. Detta innefattar bland annat samordning av meddelanden, röst- och videosamtal samt andra former av mobildatatjänster. Sinch grundades som CLX Communications år 2008 och används idag av företag inom olika sektorer världen över.  

 • Lime Technologies

Lime Technologies är ett teknikbolag som specialiserar sig inom CRM-system. Företaget kan betraktas som en helhetsleverantör då verksamhetens tjänster innefattar utveckling, försäljning och installation av mjukvaran. I affärsmodellen ingår dessutom teknisk support och olika former av konsulttjänster.

Ovan nämnda företag återfinns i nedanstående lista över populära tech aktier, tillsammans med ytterligare några teknikbolag som är verksamma på den svenska marknaden. På exempelvis Avanzas hemsida kan du läsa mer om deras respektive aktier.  

Populära svenska techbolag

 1. Evolution
 2. Fortnox
 3. Lime Technologies
 4. Storytel
 5. Sinch
 6. Ericsson
 7. Tobii
 8. Mycronic
 9. NCAB Group
 10. Addnode

Utöver dessa teknikföretag går det även att investera i utländska tech aktier. Några av de största internationella techbolagen som går att handla via svenska nätmäklare samlas under egna akronymer. FAANG är ett sådant exempel. I denna ryms följande företag:

 • Facebook 
 • Amazon
 • Apple
 • Netflix
 • Google

Värt att poängtera är att Facebook numera inkluderas i den globala koncernen Meta Platforms, medan Google ingår i det multinationella konglomeratet Alphabet Inc.

Teknikfonder

I Sverige finns ett stort utbud av teknikfonder. Några populära alternativ kan du läsa om nedan. 

 • Swedbank Robur Ny Teknik A

Är en aktivt förvaltad aktiefond som sköts av Fredrik Stenkil och Jesper Birch-Jensen på Swedbank Robur. Större delen av kapitalet placeras i små och medelstora bolag verksamma i Sverige samt övriga nordiska länder. De fem största innehaven återfinns i Fortnox, Novo Nordisk (Danmark), Paradox Interactive, ASM International NV (Nederländerna) samt Xvivo Perfusion.

 1. Risknivå: Hög - 5 av 7
 2. Rekommenderad sparhorisont: Minst 5 år
 3. Betyg hos Morningstar: 2   

  TIN Ny Teknik A

En aktiefond förvaltad av Erik Sprinchorn och Carl Armfelt, där investeringar främst sker i nordiska innovationsbolag. Fonden har störst exponering mot branscher såsom sjukvård, teknik och kommunikation. Evolution, Embracer och Surgical Science Sweden upptar drygt 20 % av fondens kapital. Sammantaget återfinns över 60 % av innehavet i svenska bolag. Andra stora innehav utgörs av Kindred Group (Malta) och Novo Nordisk (Danmark).

 1. Risknivå: Hög - 5 av 7
 2. Rekommenderad sparhorisont: ej angiven
 3. Betyg hos Morningstar:
     
 • Avanza World Tech by TIN

Förvaltas, likt TIN Ny Teknik A, av Erik Sprinchorn och Carl Armfelt på Avanza. Fonden fokuserar på medelstora bolag världen över, med särskilt stor exponering mot den amerikanska marknaden. Solaredge Technologies (USA), Salesforce Inc (USA), Microsoft Corp (USA), Straumann Holding AG (Schweiz) och Edwards Lifesciences Corp (USA) utgör de fem största innehaven.   

 1. Risknivå: Hög - 5 av 7
 2. Rekommenderad sparhorisont: ej angiven
 3. Betyg hos Morningstar: ej angivet 
TradeVenue
TradeVenue

Är tech aktier en bra investering?

Svaret på denna fråga beror givetvis på vad den enskilda köparen söker hos en aktie. Generellt sett kan teknikaktier anses passa den riskbenägna investeraren, som därtill är villig att betala förhållandevis mycket för sina ägarandelar. Tech aktier står ofta högt i kurs i förhållande till företagens historiska vinst. Detta förklaras huvudsakligen av att många bedöms ha stor potential. Framgångsrika techbolag växer ofta betydligt snabbare än företag inom andra sektorer, där den snabba och generösa återbetalningen kan anses väga upp för det något större risktagandet.

Oavsett vilken risk en föredrar att investera med kan teknikens fundamentala roll i det moderna samhället betraktas som ett argument för att inkludera åtminstone några tech aktier i portföljen. Genom att balansera upp teknikaktierna med andra typer av aktier minskar risken för omfattande förluster, samtidigt som det fortfarande finns möjlighet att ta del av deras eventuella fördelar.

Fördelar med techaktier

 • En omättad marknad

Olika former av mobildatatjänster har lagt grunden till effektivare globala samarbeten, medan förfinad medicinteknisk utrustning bidragit till bättre sjukvård och ökad livskvalitet för världens befolkning. För närvarande utforskar olika aktörer potentiella användningsområden för artificiell intelligens, där det globala intresset kort sagt varit stort. Precis som tidigare finns det för närvarande försvinnande få indikationer på att techbranschen är på väg att bli mättad, vilket skapar goda tillväxtmöjligheter för många techbolag.

 • Möjligheter till anpassat risktagande

Det stora utbudet av teknikbolag med olika inriktningar gör techsektorn oerhört mångfacetterad. I och med detta kan investerare inom tech enkelt placera sitt kapital i flera separata branscher, vilket i sin tur ger bättre riskspridning. Inom sektorn finns det även gott om etablerade bolag som historiskt sett presterat stabilt. Köp av aktier i dessa företag är också förenade med förhållandevis små risker. Sammanfattningsvis erbjuder marknaden för teknikaktier goda förutsättningar att spara utifrån personliga preferenser.

 • Teknikaktier - för en diversifierad portfölj 

Tech aktier beter sig annorlunda jämfört med till exempel cykliska aktier inom finans, råvaror och energi. Då techbolag verkar i en snabbt växande bransch används ofta termen tillväxtaktier för att benämna företagens andelar. Ägande av aktier med olika profiler bidrar till en diversifierad portfölj. Tech aktier kan således vara ett nyttigt inslag i ett mer taktiskt sparande.

 • Sparande i fonder hjälper tech aktier

Tekniska produkter och tjänster är fundamentala för att vi ska kunna leva våra liv på det sätt som vi gör. Det ökade användandet har medfört att flera teknikbolag vuxit markant under de senaste decennierna, vilket återspeglas i diverse globala index. I ett av de allra största, S&P 500, utgör techföretag numera över 20 %. Tech aktier som inkluderas i olika indexfonder kan betraktas som ett särskilt stabilt köp. Detta eftersom de tilltalar ett större klientel, då bolagen har möjlighet att få stöttning av investerare som främst föredrar att spara i fonder.

Nackdelar med tech aktier

 • Höga förväntningar kan ligga teknikaktier i fatet

Då marknaden har stor tilltro till flera av teknikföretagen värderas många tech aktier förhållandevis högt. Vid tillfällen då bolag inte lever upp till förväntningarna kan kurserna dock dyka relativt drastiskt, särskilt om det rör sig om unga framtidsbolag. Fluktuationer av denna karaktär bidrar till att teknikaktier stundtals betraktas som opålitliga.

 • Sparsam utdelning

Många teknikbolag återinvesterar stora vinstandelar i den egna verksamheten, för att på vis förbättra förutsättningar för framtida tillväxt. Detta resulterar inte sällan i att aktieägarnas utdelningar begränsas.

 • Svårt att bevara relevans

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, där efterfrågade produkter plötsligt kan bli utdaterade. För att behålla marknadsandelar krävs det således att techbolagen är innovativa, vilket medför höga R&D-kostnader. För unga bolag är det särskilt viktigt att kunna läsa av marknaden och identifiera aktuella behov, då man ofta har små felmarginaler och därför behöver nyttja sina resurser effektivt. Utan relevant ämneskunskap kan det stundtals vara svårt för enskilda köpare att avgöra vilka av alla tech aktier som utgör långsiktigt stabila investeringar. 

Hur ser framtiden ut för teknikföretagen?

Stigande räntor gör att många tech aktier blir svår-värderade, men överlag kan det konstateras att de flesta teknikbolag mår sämre under perioder med tilltagande inflation. Sakkunniga menar dock att flera av de teknikföretag som för närvarande uppvisar negativa resultat kommer revanschera sig när inflationstakten avtar och åtstramningar från centralbankerna minskar. Efter detta förväntar sig sedan experter ett mer återhållsamt klimat, där färre tech aktier övervärderas. En del väljer att beskriva techbranschen som en bubbla med pyspunka, som nu antar en mer realistisk form. Tidigare har tröskeln varit låg för att erhålla kapital, även för bristfälliga projekt. I en mer restriktiv miljö är det mer troligt att de bolag som skördar framgångar på börsen de facto är av hög kvalitet. Två aktörer som tros kunna studsa tillbaka är giganterna Meta och Amazon.

teknikaktier

Tech inom olika sektorer

Antalet subgrupper inom tech är många till antalet. Fintech, greentech, foodtech och proptech är bara några av de grenar som finns. Detta beror sannolikt på att i stort sett alla samhällstjänster numera är beroende av tekniska lösningar. Om du till exempel önskar läsa mer om techbolag som specialiserar sig inom hälsovård kan du klicka in dig på någon av våra texter om medtech- respektive biotech aktier via länkarna nedan.    

Sammanfattning om techbranschen, teknikföretag och tech aktier

Techbranschen är omfattande och rymmer företag som levererar varor och tjänster till bolag från i stort sett samtliga av börsens sektorer. Telekom, molntjänster och den moderna vårdens apparatur är alla exempel på produkter som skapats via tekniska lösningar av olika slag. Dagens utbud av tech aktier tillåter investerare att köpa andelar i både små och stora företag, såväl svenska som internationella. 

svenska techbolag

Några exempel på svenska tech bolag:

 • Evolution
 • Fortnox
 • Storytel
 • Tobii
 • Sinch 
 • Lime Technologies 

Bland de globala jättarna återfinns istället bolag såsom Facebook (Meta Platforms), Amazon, Apple, Netflix och Google (Alphabet Inc.). Om en primärt föredrar att placera kapital i fonder, men ändå vill investera i techföretag, kan Swedbank Robur Ny Teknik A, TIN Ny Teknik A samt Avanza World Tech by TIN utgöra passande alternativ. Likt andra aktier bär teknikaktier både på för- och nackdelar. Ute på marknaden anser dock många att flera av bolagen som nyligen backat har goda förutsättningar att resa sig igen, i synnerhet de internationella giganterna.  

Vanliga frågor om teknik aktier

Vad är techaktier?
Vilka är fördelarna med techaktier?
Vilka är Sveriges bästa teknikaktier?
Vilka teknikfonder ska jag investera i?
Vilka techbolag bevakar TradeVenue?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.