Lär dig mer om

Life Science aktier & hälsovård

Välkommen till vår sida som fokuserar på Life Science och hälsovårdsföretag på börsen! Här kan du ta del av de senaste nyheterna, analyserna, blogginläggen och vår omfattande guide om investeringar inom dessa sektorer.

Hälsovårdsaktier

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Senaste nytt om Life Science-bolag & Hälsovårdsaktier

Blogginlägg om hälsovårdsaktier

LifeScience-bolag på börsen

Om Life Science och hälsovård

Life Science är en bred sektor inom vilken akademi, näringsliv och offentliga aktörer såsom hälso- och sjukvården verkar för att främja människors hälsa. I praktiken innebär detta att bolag med fokus på exempelvis läkemedel, medicinteknik, bioteknik samt vård och omsorg på ett eller annat sätt faller in i Life Science-kategorin. Begreppet kan i investeringssammanhang näst intill likställas med det svenska ordet hälsovård, som är namnet på en av elva sektorer i branschklassificeringssystemet GICS.

life science aktier

Även om många associerar Life Science och hälsovård till något direkt medicinskt är verkligheten mer komplex än så. I förebyggandet av sjukdom och ohälsa ingår till exempel även miljömässiga interventioner för att minska buller och avgaser. Sammantaget kan alltså ramarna för vad som ingår i Life Science se lite olika ut beroende på vem som tillfrågas.

Exempel på Life Science Aktier

 • Redsense Medical
 • Kontigo Care
 • Attana
 • Active Biotech
 • AcuCort
 • BICO Group
 • CellaVision

Om aktier inom Life Science och Hälsovård

I och med de innefattade bolagens arbete för ökad hälsa och välmående är en fortsatt nyfikenhet gentemot Life Science-sektorn och en aktiv aktiehandel rimlig att vänta. Marknaden som helhet har mått bra av samhällsutvecklingen och idag väger flertalet hälsovårdsaktier tungt i kända index såsom Dow Jones och Euro Stoxx 50. Investeringar kan göras i välrenommerade företag som etablerat sig i den defensiva hälso- och sjukvården, men även i bolag med högre riskprofiler vars omsättningar bygger på banbrytande innovationer. 

Populära hälsovårdsaktier

Läkemedelsjätten AstraZeneca finns med i OMXS30 och har visat upp en stadig tillväxt över lång tid. I sammanhanget är forskningsbolaget BioArctic, som utvecklar behandlingar mot sjukdomar i centrala nervsystemet, mindre etablerat. Företaget har dock fått mycket medial uppmärksamhet och intresset lär inte bli mindre efter den påbörjade läkemedelsförsäljningen i USA. 

hälsovård aktier

Arjo levererar ett stort utbud av medicintekniska produkter, däribland olika lösningar för mobilisering av patienter. När svenska banker tidigare redovisat de mest ägda hälsovårdsaktierna bland sina kunder har Arjo funnits med. På EURO STOXX 50 återfinns tyska Bayer. Blue Chip bolagets affärer drivs av olika delkoncerner, där Bayer Healthcare Pharmaceuticals är en särskilt viktig komponent.    

Sveriges främsta hälsovårdsaktier

 • BioArctic
 • Camurus
 • Addlife
 • ELOS Medtech 
 • AstraZeneca
 • Oncopeptides
 • Calliditas
 • Getinge
 • Vicore Pharma
 • Arjo
   

Var kan man köpa de bästa hälsoaktierna?

Stora som små företag inom olika Life Science-områden återfinns på handelsplatser över hela världen. På Stockholmsbörsen förekommer en uppsjö av svenska hälsovårdsbolag. Till viss del förklaras detta sannolikt av landets innovationskraft i kombination med de tacksamma villkoren för notering bland mindre bolag. Är man primärt intresserad av internationella investeringar går det till exempel att vända sig till de omfattande börserna i Tokyo och New York.

TradeVenue
TradeVenue

Personlig preferens avgör

Uppfattningen om vilka aktier som är bäst varierar beroende på vem man frågar. Stora vinstmöjligheter medför oftast högre risker, där benägenheten att chansa skiljer sig mellan olika individer. För de som föredrar aktier med lägre risk kan etablerade bolag med breda verksamheter såsom AstraZeneca och Getinge utgöra bra alternativ. Tvärtom kan företag som väntar på sitt stora genombrott passa den som hoppas vara med på en lukrativ resa. Oncopeptides och Calliditas Therapeutics är exempel på dessa.

Fonder inom hälsovård

Life Science-sektorn växer genom demografiska förändringar. En åldrande population och ökad förekomst av olika välfärdssjukdomar medför ett stigande behov av hälsovård. Fonder inom kategorin har historiskt sett presterat bra. Nedan följer några exempel som går att spara i:

aktier inom hälsovård

Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
En av de populäraste Life Science-fonderna. Övervägande exponering mot den amerikanska marknaden, med störst innehav i United Health Group respektive Johnson & Johnson. Betyg hos Morningstar: 5.  

BGF World Healthscience A2
Investerar i Life Science bolag världen över, men främst i USA. Erbjuder en portfölj med god spridning över hälsovårdens olika undersektorer, med störst andel i läkemedelsbranschen. Betyg hos Morningstar: 5.

DNB Health Care S
Fonden investerar huvudsakligen i bolag inom farmaka, diagnostik och medicinteknik. Störst andel av fondens kapital är placerad i USA, följt av Schweiz och Storbritannien. Betyg hos Morningstar: 4. 

Är Life Science aktier en bra investering?

Stort politiskt intresse
Sveriges regering har som ambition att göra landet till en ledande Life Science-nation. Framsteg inom sektorn bidrar till ökad hälsa och välstånd, varför den anses ha stor betydelse i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Att området prioriteras högt av politiker skapar goda förutsättningar för Life Science företag att verka och växa i det svenska samhället. Hälsovård har redan idag utvecklats till en av landets viktigaste branscher på så sätt att läkemedel för närvarande är en av Sveriges största exportvaror. Om svenska bolag fortsatt får internationell spridning kan investeringen i dessa visa sig bli mycket lönsam på sikt.

aktier hälsovård

Hett bland investmentbolagen
Utöver den politiska uppmärksamheten har flertalet investmentbolag fått upp intresse för Life Science-branschen. Bland annat har Segulah Medical Acceleration, med finansmannen Gabriel Urwitz som en av initiativtagarna, nyligen valt att miljardsatsa på unga bolag inom MedTech. Förutom att fler företag får möjligheten att introducera innovativa produkter och lösningar på marknaden indikerar investmentbolagens entusiasm en tro på positiv utveckling inom sektorn framöver.

Hög efterfrågan på lösningar 
Slutligen leder faktorer såsom en åldrande population och ökad global energikonsumtion till ett växande vårdbehov och ansträngningar på klimatet. För att hantera detta krävs hållbara lösningar inom såväl hälsa som miljö, varför efterfrågan på Life Science-bolagens produkter och tjänster kommer fortsätta stiga.

Sammantaget finns det flera indikationer på att investeringar inom Life Science och hälsovård kan bli lyckosamma med tiden. 

Fördelar med aktier inom hälsovård

 • Nutidens och framtidens område
  Som bransch betraktad tilldelas hälsovården stor uppmärksamhet. Så kommer det sannolikt förbli, då Life Science företag arbetar med några av de mesta relevanta utmaningarna i modern tid. Sett till rådande samhällsutveckling och de behoven som medföljer kan en del aktier inom hälsovården komma att uppvisa stadig tillväxt både nu och på sikt.
   
 • Stor potentiell avkastning
  Bolag med revolutionerande lösningar på problem som berör planetens och befolkningens hälsa kommer snabbt kunna få globalt fäste. Tidig investering i innovativa företag medför en viss risk, men kan leda till stor avkastning för den enskilda köparen.
   
 • En bred sektor
  Som tidigare konstaterat är hälsovård en mångfacetterad sektor, där segment såsom bioteknik, medicinteknik och farmaka bär på olika riskprofiler. Aktier inom hälsovård kan vara ett bra sätt att ta del av en högaktuell bransch, samtidigt som det går att nischa in sitt sparande mot områden som matchar ens riskbenägenhet.
   
 • Sällsynta möjligheter i Sverige
  I Sverige är tröskeln för notering lägre bland Life Science företag än på många andra ställen i världen. Detta är ett sätt att tillgängliggöra kapital för unga bolag inför exempelvis kliniska prövningar och avancerade studier. Ifall kandidaterna avancerar förbi dessa steg och närmar sig marknaden blir de hett villebråd bland investerare. Med rätt ämneskunskap och följsamhet finns möjligheten att kliva in tidigt och vara med när aktierna rusar uppåt.
   

Nackdelar med aktier inom hälsovård

 • Bolag i beroendeställning
  Prövning i klinisk miljö är en viktig del av produktutvecklingen hos många Life Science företag, varför offentliga aktörer såsom hälso- och sjukvården är av stor betydelse för bolagens tillväxt. Samtidigt är vården satt under stark ekonomisk och social press, vilket gör det svårt för verksamheterna att frigöra resurser som behövs för bra samarbeten med näringslivet. Yttre omständigheter kan således bromsa upp värdeökningen i aktier som investerats i bolag med stor potential.
   
 • Startup-träsket
  På samma sätt som lyckade kliniska prövningar kan förvandla bolag till raketer kan motsatsen resultera i stora ekonomiska förluster. För gemene man är det svårt att förutspå huruvida ett företag tar sig förbi startup-perioden eller ej, varför tidiga investeringar medför uppenbara risker. 
   
 • Hög konkurrens
  På grund av marknadens relevans är det många som valt att verka inom Life Science. Detta har renderat i en tuff konkurrenssituation, där enskilda bolag har svårt att plocka marknadsandelar och gå med vinst. Med flera företag verkandes inom samma område är det en utmaning för köparen att utläsa vilket som utgör det bästa investeringsalternativet.
   
 • Kräver långsiktigt engagemang
  Forsknings- och utvecklingsprocesser inom Life Science kan vara både långa och dyra. Således kan det dröja innan bolag införlivar sin potential och uppvisar hög avkastning på investerat kapital.
   
TradeVenue
TradeVenue

Hur ser framtiden ut för Life Science och hälsovård?

Framtiden inom Life Science och hälsovård ser ljus ut. I dagsläget pågår aktivt arbete med utvecklingen av sektorn på flera olika håll.

Region Stockholm har exempelvis tillsammans med akademi och näringsliv tagit fram en ny strategi, vars handlingsplan bygger på målet att Stockholm inom kort ska vara en av världens ledande forsknings- och Life Science-regioner. En konkret produkt av aktörernas samarbete är “A Working Lab Innomedicum” på Karolinska Institutets campus i Solna. På platsen delar företag, forskare och studenter på labb och kontorsytor, vilket ger möjlighet till produktiva interaktioner och innovationer. Därtill deltar regionen även i flertalet EU-finansierade projekt, som bland annat syftar till att öka tillväxtmöjligheterna hos små och medelstora Life Science företag.

Branscher inom Life Science

 • Medtech
 • Biotech
 • Biomedicin
 • Läkemedel
 • Sjukvård

Medtech

Inbegriper ett stort utbud av produkter och lösningar som används inom olika delar av hälso- och sjukvården. Tillsammans verkar medicintekniska bolag för bättre prevention, diagnostisering och behandling av sjukdomar och ohälsa. Företagen kan sedan vara specialiserade inom exempelvis laboratorieutrustning, förbrukningsmaterial eller medicinska programvaror och appar.
 

Biotech

Kan beskrivas som ett forskningsintensivt område där molekylärbiologisk och teknisk kompetens kombineras för att skapa produkter som bygger på cellulära egenskaper. Dessa tvärvetenskapliga lösningar kan beröra människokroppen och dess hälsa, likväl som hela ekosystem och klimatet i stort.        

Biomedicin

Är ett fundamentalt komplement till den kliniska hälso- och sjukvårdsverksamheten. Termen beskriver ett forskningsområde där biologiska, fysiologiska och kemiska processer huvudsakligen studeras med den mänskliga kroppen som utgångspunkt. På så sätt är biomedicinska upptäckter och kunskaper viktiga för bedrivandet av evidensbaserad sjukvård.    

Sjukvård 

Kan betraktas som en global angelägenhet ur både ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv. I rollen som offentlig aktör utgör sjukvården en viktig samarbetspartner för alla bolag vars produkter och tjänster syftar till att förbättra den kliniska verksamheten på olika sätt.  

Läkemedel

Är en nyckelkomponent i många sjukdomsbehandlingar och bidrar således till ökad livskvalitet för miljontals människor varje dag. Branschen har även en central roll i svensk ekonomi och näringsliv, då läkemedel i dagsläget är en landet största exportvaror. På Stockholmsbörsen återfinns ett flertal läkemedelsorienterade bolag, där svensk-brittiska AstraZeneca är ett av de mest välkända.    
 

Summering

TradeVenue
TradeVenue

Begreppen Life Science och hälsovård är två termer som används synonymt på aktiemarknaden. Tillsammans utgör de paraplybegrepp för flera underliggande områden som på olika sätt kan kopplas till människors hälsa. Några exempel på sådana är medicinteknik, bioteknik, läkemedel samt vård och omsorg. I dagsläget är det populärt att spara i såväl aktier som fonder inom hälsovård. Bland dessa återfinns alternativ såsom AstraZeneca och BioArctic respektive Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) och BGF World Healthscience A2. Som bransch betraktad är Life Science högaktuell och det finns flera skäl att tro på lönsamma investeringar. Som alltid finns det dock risker med att placera sina pengar på börsen, varför angivna nackdelar med hälsovårdsaktier bör tas i beaktning före köp.

Vanliga frågor om Life Science & Hälsovård

Vad är Life Science?

Life Science omfattar flertalet områden som på ett eller annat sätt berör människors hälsa, där kopplingen kan vara såväl direkt som indirekt. Bolag inom till exempel medicinteknik, bioteknik och läkemedelsindustrin tillhör olika subkategorier av Life Science-sektorn. 

Varför ska man investera i Life Science aktier?
Vilka hälsovårdsaktier är populära?
Vilka Life Science företag bevakar TradeVenue?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.