Ta del av TradeVenues

Rapportkommentarer

Om du vill läsa rapportkommentar för noterade bolag kan du besöka TradeVenue som löpande kommenterar bolagens kvartalsrapporter.

Senaste rapportkommenterarna

Om kvartalsrapporter

Kvartalsrapporter på aktier är en mindre omfattande version av ett aktiebolags årsredovisning. Kvartalsrapporter på aktier berör kvartalets räkenskaper samt väsentliga händelser för perioden. För att veta vilka aktier som kan komma att offentliggöra aktiens kvartal har aktiebolagen en finansiell kalender som ger guidning för vilka datum detta sker. Vidare finns det flertalet hemsidor som sammanställer kapitalmarknadens alla kvartalsrapporter på aktier.

kvartalsrapporter

För att ta del av kvartalsrapporter på aktier kan du vända dig till TradeVenue som listar dagens händelser att se fram emot såsom besked från centralbanker, makrostatistik eller just kvartalsrapporter på aktier.

Kvartalsrapporter aktiebolag

I regel måste alla börsnoterade aktiebolag rapportera in sina kvartalsrapporter till bolagsverket. Aktiebolagens kvartalsrapporter måste också uppfylla de krav som börsen och bolagsverket ställer. Alla kvartalsrapporter på TradeVenues fullbevakade bolag går att hitta på hemsidan. Vidare går det även att vända sig till TradeVenues pressmeddelanden för att få koll på kommande kvartalsrapporter och bolagspresentationer från börsens aktiebolag.
 

rapportkommentarer

Hur ska man läsa kvartalsrapporter?

Hur man läser en kvartalsrapport beror på vad man är ute efter samt vad som kvartalsrapporten innefattar.

Vanligtvis är kvartalsrapporten strukturerad för att göra den så lätthanterlig som möjligt. Kvartalsrapporten inleds med en översikt och ett VD-ord som kortfattat summerar perioden som har vanligt. Sedan går kvartalsrapporten närmare in på periodens siffror och räkenskaper i en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Därefter behandlas eventuella noter i respektive finansiell uppställning.

kvartalsrapporter 2023

I vissa fall väger bolagets räkenskaper inte lika tungt och då kan det vara viktigare att kasta ljus på bolagets kommande uppdrag eller utfall på tidigare projekt och vetenskapliga studier.

Om man vill bli bättre på att läsa kvartalsrapporter eller finner det utmanande går det att vända sig till analyshusen för att se hur de tolkar kvartalsresultatet. Ett exempel på hur man kan läsa kvartalsrapporten är därför att jämföra sin egna uppfattning med aktieanalytikers uppfattning i de rapportkommentarer som publiceras. Ett annat exempel på hur man kan läsa kvartalsrapporter är att komplettera läsningen med att lyssna på bolagens presentationer (live eller över videolänk) och ta del av analytikernas frågor och kommentarer.

Vanliga frågor om kvartalsrapporter

Vad är en kvartalsrapport?
När är kvartalsrapporterna?
Vad innehåller en kvartalsrapport?
När kommer kvartalsrapporterna?
Var hittar man bolagsrapporter?
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.