Nyfosa

Nyfosa

NYF

Översikt

Nyfosa är ett svenskt fastighetsbolag med opportunistiskt nisch som möjliggör slagkraftiga förvärv med fria mandat. Med fokus på investeringen verkar Nyfosa för att bygga ett hållbart kassaflöde och addera värde till fastighetsportföljen. Nyfosas fastighetsbeståndet är belägna i tillväxtkommuner i Sverige och Finland.

Kalender & Rapporter

16 Feb, 2023Årsrapport 2022
25 Apr, 2023Bolagsstämma 2022
25 Apr, 2023Delårsrapport 2023-Q1

Största ägare

Ägare Kapital Röster
AB Sagax21.3 % 21.3 %
Länsförsäkringar fondförvaltning AB9.5 % 9.5 %
Swedbank Robur Fonder6.6 % 6.6 %
Lannebo Fonder4.4 % 4.4 %
SEB Fonder4 % 4 %
Handelsbanken fonder 3.9 % 3.9 %
Vanguard3.7 % 3.7 %
BlackRock3.4 % 3.4 %
Jens Engwall2.6 % 2.6 %
Kåpan Pensioner Försäkringsförening 2.6 % 2.6 %
Lista
Large Cap Stockholm
Sektor
Commercial Real Estate
VD
Stina Lindh Hök
Ordförande
Johan Ericsson
Noteringsdatum
23 November, 2018

Om Nyfosa

Nyfosa är ett opportunistiskt och transaktionsintensivt fastighetsbolag med ett fritt investeringsmandat. Fastighetsbeståndet består idag till övervägande del av kontors- och logistikfastigheter i svenska och finska tillväxtkommuner men bolagets fria mandat gör att de varken är begränsade av fastighetskategori, region, transaktionsstorlek eller innehavstid. 

Varför ska man investera i Nyfosa?

  • Opportunistiskt fastighetsbolag med fritt mandat att investera
  • Stort förtroende för ledningen från kapitalmarknaden
  • Nyfosa ger exponering mot nordiska fastigheter

Nyfosa affärsmodell

Nyfosas affärsmodell bygger på att förvärva, förvalta, utveckla och avyttra fastigheter. Genom att ha en flexibel position på fastighetsmarknaden kan Nyfosa agera snabbt och intensivt när affärsmöjligheter uppstår.

Nyfosa aktie

Nyfosa marknad

Nyfosas fastighetsportfölj består till övervägande del av kontors- och logistikfastigheter, men bolagets fria mandat att agera vid affärsmöjligheter står över fastighetskategori. Då Nyfosa inte har några specifika transaktioner i fokus uppstår det vissa svårigheter att prognostisera bolagets framtida möjligheter och risker. Däremot är fastighetsbranschen exponerad mot övergripande global trender såsom digitalisering och demografiska utmaningar som urbanisering vilket kastar ljus på både mer heltäckande lösningar och nischer.

Nyfosa aktie

Under en extra bolagsstämma hösten 2018 beslutade Hemfosas ägare om utdelning av samtliga aktier i Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare. Nyfosas aktie börsnoterades drygt två månader senare den 23de november 2018 på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap.

Syftet med avknoppningen från Hemfosa var att skapa större aktieägarvärde genom att renodla och tillvarata den potential respektive verksamhetsben har. Hemfosas fokus är samhällsfastigheter så som vårdcentraler, skolor och offentlig förvaltning, medan Nyfosa tillåts agera fritt där möjligheter uppstår. Hemfosa förvärvades och avnoterades av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden runt årsskiftet 2019/2020.

Nyfosas aktie handlas under tickern NYF på populära aktie-plattformar som Avanza och Nordnet.

Nyfosa analys

I den senaste analysen på Nyfosa kommenteras den snabba inmarschen i Finland, den fortsatt stabila efterfrågan på Nyfosas lokalen, samt förtroenden som kapitalmarknaden visar för företagsledningen.

→  Den fullständiga rapportkommentaren på Nyfosas tredje kvartalsrapport innehållandes estimat och grafiska element går att finna nedan.

Nyfosa strategi

Strategi för Nyfosa

Bolaget beskriver sin strategi som snabbfotad och flexibel med en marknadsnära organisation, dokumenterad transaktionsvana och lång erfarenhet av att värdera risker. Nyfosa är måna om hållbarhetsfrågor och utvärderar kontinuerligt hur verksamheten tar hänsyn till miljön och deras sociala ansvar. De starkaste konkurrensfördelarna är deras transaktionsintensiva och opportunistiska affärsmodell, den breda strategin samt erfarna ledning.

Nyfosas strategi i fem punkter:

  • Attrahera och utveckla de bästa medarbetarna.
  • Vara aktiv på transaktionsmarknaden.
  • Prioritera kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner.
  • Med hållbarhet addera värde till portföljen.
  • Agera långsiktigt och nära hyresgästerna.

Nyfosa målsättning

Bolagets egna målsättning är en årlig tillväxt i kassaflöde per aktie med 10%. För att minska den finansiella risken har Bolaget riskbegränsningar. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 %, belåningsgraden ska ej överstiga 65 % och räntetäckningsgraden ska ej understiga 2 (Bolagets egna målsättning och riskbegränsningar skall ej ses som prognoser eller antaganden om framtida tillväxt och avkastning.)

Utdelningspolicy

Minst 40 procent av det utdelningsgrundande kassaflödet distribueras till ägarna. Utdelningen ska vid varje tillfälle vägas mot bolagets affärsmöjligheter och kan bestå av sakutdelning, återköp eller kontant utdelning.

Nyfosa riktkurs

TradeVenue publicerar ingen riktkurs för Nyfosa men för att få en indikation av aktiens värderingsintervall ligger kan man vända sig till de uppskattade estimaten samt de indirekta multiplarna. I ett nästa steg kan dessa indikatorer sättas i relation till dagens kurs och Nyfosas substansvärde per aktie.

Nyfosa nyheter

De senaste nyheterna och pressreleaserna som berör Nyfosa går att hitta här, tillsammans med de senaste aktieanalyserna och kommentarerna från TradeVenues aktiebloggare.

Forum

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.