Nyfosa

Nyfosa

NYF

Översikt

Nyfosa är ett svenskt fastighetsbolag med opportunistiskt nisch som möjliggör slagkraftiga förvärv med fria mandat. Med fokus på investeringen verkar Nyfosa för att bygga ett hållbart kassaflöde och addera värde till fastighetsportföljen. Nyfosas fastighetsbeståndet är belägna i tillväxtkommuner i Sverige och Finland.

Nyfosa aktie

Kalender & Rapporter

10 Jul, 2024Delårsrapport 2024-Q2
23 Oct, 2024Delårsrapport 2024-Q3
20 Feb, 2025Årsrapport 2024
6 May, 2025Bolagsstämma 2024

Största ägare

Ägare Kapital Röster
AB Sagax23.3 % 23.3 %
Swedbank Robur Fonder9.7 % 9.7 %
Länsförsäkringar fondförvaltning AB6.5 % 6.5 %
Lannebo Fonder5.5 % 5.5 %
Vanguard4 % 4 %
SEB Fonder3.5 % 3.5 %
BlackRock3.3 % 3.3 %
Norges Bank2.4 % 2.4 %
APG Asset Management1.9 % 1.9 %
Handelsbanken Fonder1.8 % 1.8 %
Lista
Large Cap Stockholm
Sektor
Kommersiella fastigheter
VD
Stina Lindh Hök
Ordförande
David Mindus
Noteringsdatum
23 November, 2018

Nyfosa analys

Bolagsrapporter Nyfosa

Insiderhandel Nyfosa

0 - 0 av 0

Om Nyfosa

Nyfosa är ett opportunistiskt och transaktionsintensivt fastighetsbolag med ett fritt investeringsmandat. Fastighetsbeståndet består idag till övervägande del av kontors- och logistikfastigheter i svenska och finska tillväxtkommuner men bolagets fria mandat gör att de varken är begränsade av fastighetskategori, region, transaktionsstorlek eller innehavstid.

Varför ska man investera i Nyfosa?

  • Opportunistiskt fastighetsbolag med fritt mandat att investera
  • Stort förtroende för ledningen från kapitalmarknaden
  • Nyfosa ger exponering mot nordiska fastigheter

Nyfosa affärsmodell

Nyfosas affärsmodell bygger på att förvärva, förvalta, utveckla och avyttra fastigheter. Genom att ha en flexibel position på fastighetsmarknaden kan Nyfosa agera snabbt och intensivt när affärsmöjligheter uppstår.

Nyfosa aktie

Nyfosa marknad

Nyfosas fastighetsportfölj består till övervägande del av kontors- och logistikfastigheter, men bolagets fria mandat att agera vid affärsmöjligheter står över fastighetskategori. Då Nyfosa inte har några specifika transaktioner i fokus uppstår det vissa svårigheter att prognostisera bolagets framtida möjligheter och risker. Däremot är fastighetsbranschen exponerad mot övergripande global trender såsom digitalisering och demografiska utmaningar som urbanisering vilket kastar ljus på både mer heltäckande lösningar och nischer.

nyfosa nyheter

Nyfosa aktie

Under en extra bolagsstämma hösten 2018 beslutade Hemfosas ägare om utdelning av samtliga aktier i Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare. Nyfosas aktie börsnoterades drygt två månader senare den 23de november 2018 på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap.

Syftet med avknoppningen från Hemfosa var att skapa större aktieägarvärde genom att renodla och tillvarata den potential respektive verksamhetsben har. Hemfosas fokus är samhällsfastigheter så som vårdcentraler, skolor och offentlig förvaltning, medan Nyfosa tillåts agera fritt där möjligheter uppstår. Hemfosa förvärvades och avnoterades av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden runt årsskiftet 2019/2020.

Nyfosas aktie handlas under tickern NYF på populära aktie-plattformar som Avanza och Nordnet.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Analyser Nyfosa

Nyfosa är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Norden. Bolaget har en internationellt diversifierad fastighetsportfölj som består av kontor, butiker, lager och logistikfastigheter. För att nämna ett fåtal viktiga faktor att ta i beaktning när man analyserar fastighetsbolag kan det vara viktigt att kommentera: uthyrningsgraden, fastigheternas värdeökningar, fastighetsområdet utvecklingspotential samt sektorns framtidsutsikter. TradeVenue är ett av analyshusen som bevakar Nyfosa och ni finner dessa analyser nedan. För att ta del av övriga analyshus som bevakar Nyfosa, rekommenderar vi att ni besöker Nyfosa hemsida.

Nyfosa strategi

Bolaget beskriver sin strategi som snabbfotad och flexibel med en marknadsnära organisation, dokumenterad transaktionsvana och lång erfarenhet av att värdera risker. Nyfosa är måna om hållbarhetsfrågor och utvärderar kontinuerligt hur verksamheten tar hänsyn till miljön och deras sociala ansvar. De starkaste konkurrensfördelarna är deras transaktionsintensiva och opportunistiska affärsmodell, den breda strategin samt erfarna ledning.

Nyfosas strategi i fem punkter:

  • Attrahera och utveckla de bästa medarbetarna.
  • Vara aktiv på transaktionsmarknaden.
  • Prioritera kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner.
  • Med hållbarhet addera värde till portföljen.
  • Agera långsiktigt och nära hyresgästerna.

Nyfosa målsättning

Bolagets egna målsättning är en årlig tillväxt i kassaflöde per aktie med 10%. För att minska den finansiella risken har Bolaget riskbegränsningar. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 %, belåningsgraden ska ej överstiga 65 % och räntetäckningsgraden ska ej understiga 2 långsiktigt (Bolagets egna målsättning och riskbegränsningar skall ej ses som prognoser eller antaganden om framtida tillväxt och avkastning.)

Utdelningspolicy

Minst 40 procent av det utdelningsgrundande kassaflödet distribueras till ägarna. Utdelningen ska vid varje tillfälle vägas mot bolagets affärsmöjligheter och kan bestå av sakutdelning, återköp eller kontant utdelning.

Nyfosa riktkurs

Nyfosas riktkurs är en prognos över vad marknaden förväntar sig att bolagets aktiepris ska uppgå till under en viss tidsperiod. Riktkursen är därmed inget fast värde utan kan varier, både över tid och mellan investerare. Det är viktigt att påpeka att en riktkurs är en prognos och att det inte finns någon garanti att aktiepriset faktiskt kommer att nå den förväntade nivån. TradeVenue publicerar ingen riktkurs för Nyfosa utan fokuserar huvudsakligen på resultatutvecklingen.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Viktiga överväganden vid investering i fastighetsbolag

En viktig faktor att beakta vid analyser av fastighetsbolag är lokaliseringen av fastigheterna. En fastighet på en attraktiv plats kan ha högre uthyrningsgrad och värdeökning, medan en fastighet på en mindre eftertraktad plats kan ha lägre efterfrågan och därmed lägre hyror och värde. Detta är extra viktigt om man befinner sig i en hög- eller lågkonjunktur. Det är också viktigt att ta hänsyn till områdets utvecklingspotential och eventuella planer för ombyggnad eller nybyggnation i närheten av fastigheten.

Nyfosa nyheter

De senaste nyheterna och pressreleaserna som berör Nyfosa går att hitta här, tillsammans med de senaste aktieanalyserna och kommentarerna från TradeVenues aktiebloggare. Prenumera på Nyfosas utskick för att få dessa direkt i din e-postinkorg.

Nyfosa forum

Önskar du att diskutera fastighetssektorn och Nyfosa med andra aktieägare eller personer som är intresserade av företaget? I så fall kan du utnyttja vårt kommentarsfält nedan för att dela dina tankar, ställa frågor eller dela med dig av din kunskap om fastighetsmarknaden och hur den påverkar Nyfosas verksamhet.

Vanliga frågor om Nyfosa

På vilken börs är Nyfosa listad?
Vilken sektor tillhör Nyfosa?
Vem är VD på Nyfosa?
När börsnoterades Nyfosa?
Var kan man läsa mer om Nyfosa?
Vad är skillnaden mellan Hemfosa och Nyfosa?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.