Lär dig mer om

SaaS-bolag & SaaS-aktier

Välkommen till Tradevenues sida om Software as a Service (SaaS) bolag och SaaS aktier på börsen. Här kan du ta del av allt från vår grundläggande guide på temat till spännande blogginlägg och våra utförda analyser, allt för att ge dig en heltäckande bild av konceptet SaaS ur ett investeringsperspektiv.

Nyheter om svenska SaaS-bolag

SaaS-aktier på börsen

Analys på SaaS-bolag

Blogginlägg om SaaS-bolag

Om SaaS företag

Att beskriva konceptet SaaS är inte det lättaste eftersom det spänner över flera olika branscher. Därmed kan refereringar till flera konkreta exempel lätt göra att bilden av ett generellt SaaS-bolag blir spretig. I grund och botten går dock SaaS att beskrivas som en affärsmodell där användarna kan nyttja molnbaserade applikationer via Internet. På den långa listan av exempel återfinns bland annat:

 • E-post
 • Kalendrar
 • Google Docs
 • Slack 
 • Zoom

En SaaS produkt är dock inte begränsad till att fylla arbetsrelaterade funktioner, tvärtom faller många av de tjänster som är tätt förknippade med privat konsumtion under kategorin “SaaS”, däribland Netflix och Spotify. 

I en digitaliserad värld innehar SaaS-bolagen en nyckelroll eftersom de hjälper till att effektivisera interaktioner i arbetslivet och skapa nya möjligheter för skräddarsydd konsumtion i vardagen. Mot bakgrund av detta etablerar sig ständigt nya SaaS-bolag på marknaden. Idag ser vi flera globala jättar som har tydliga inslag av SaaS i sina respektive verksamheter och affärsmodeller.

saas bolag

Exempel på 6 välkända SaaS aktier:

 • Alphabet (Google)
 • Amazon
 • Meta (Facebook)
 • Microsoft
 • Netflix
 • Spotify
   

Hur fungerar SaaS-bolag?

SaaS-bolag tjänar sina pengar genom att tillhandahålla en fullständig programvarulösning som köps in enligt en prenumerationsmodell - betalning kan exempelvis ske per användning (vilket dock är ovanligt) eller på en förutbestämd tidsbasis. Den hyrda tjänsten konsumeras via Internet, antingen genom en webbläsare eller en fristående, specialdesignad app. 

vad är saas

På så vis sköts all underliggande infrastruktur, alla mellanprogram och all approgramvara av molntjänstleverantören, vilket skapar en smidig användarupplevelse. Genom att erbjuda prenumerationsbaserade lösningar skapar sig SaaS-bolagen stabila intäktsflöden, och många gånger även mycket goda marginaler. Idag erbjuds SaaS inom många olika områden, varav några listas nedan:

Vad är SaaS-bolag?

 • Bildhantering
 • Bokföring
 • Chattapplikationer
 • Content Management
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Databaser
 • GIS
 • HR-program
 • Kundtjänstplattformar
 • Lönesystem
 • Planering och koordinering
 • Programutveckling
 • Videoredigering

Om SaaS-aktier

SaaS-bolag går att hitta på handelsplatser över hela världen. Det går således att köpa och sälja SaaS aktier på både nationell och global nivå. Sett över de senaste åren arbetar många av de bolag vars aktie gått starkast inom SaaS. Att prenumerera på programvaror via Internet, vilket mer eller mindre beskriver affärsidén bakom SaaS, ligger helt enkelt i tiden och lockar många konsumenter. I dagsläget finns det mycket som talar för att intresset för SaaS-aktier kommer att förbli stort, då molnbaserade IT-lösningar blir alltmer viktiga i en digitaliserad värld. Idag talar man exempelvis om hur SaaS-modellen etablerat sig som norm inom många mjukvaruföretag.

Lista på 20 SaaS-aktier 

 1. Railway Metrics and Dynamics
 2. Irisity
 3. Pexip
 4. Fortnox
 5. Dropbox
 6. Netflix
 7. Amazon
 8. 24 SevenOffice
 9. Salesforce
 10. Spotify
 11. Alphabet
 12. UpSales Technology
 13. Zendesk
 14. Microsoft
 15. Lime Technologies
 16. Admicon
 17. Sinch
 18. FormPipe Software
 19. Adobe
 20. Vertiseit

SaaS-bolag på börsen

På Stockholmsbörsen hittar du flera olika bolag med en tydlig SaaS-profil. Hit hör bland annat Fortnox, Lime Technologies och Sinch, som alla lyfts fram av näringssajten Breakit som betydande aktörer på den svenska marknaden. Fortnox, som grundades år 2001 i Växjö, erbjuder ett helt molnbaserat bokföringsprogram som syftar till att göra bokföring enklare. Lime Technologies arbetar istället med CRM-system och har under de senaste åren genom sin roll som heltäckande SaaS-leverantör kunnat bli marknadsledande. 

saas-företag

Mid Cap-bolaget Sinch är i dagsläget världsledande inom automatiserade företagsmeddelanden (oftast via SMS) och täcker bland annat bokningsbekräftelser från flygbolag, engångslösenord från e-banker etcetera. Värt att nämna om Sinch är även att bolaget ingår i OMXS30, ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Inför 2023 års upplaga av Breakit:s årliga SaaS-rapport står emellertid mjukvaruföretaget Visma Spcs ut som det största SaaS-bolaget i landet. En position som de lyckats bibehålla de tre senaste åren.  

TradeVenue
TradeVenue

Är SaaS-aktier en bra investering?

Att investera i SaaS-bolag kan tänkas vara lukrativt för den som önskar diversifiera sin portfölj och samtidigt stötta innovativa bolag. Genom att bygga verksamheter utifrån prenumerationsbaserade affärsmodeller snarare än engångsköp kan SaaS-bolagen skaffa sig stabila, återkommande intäktsflöden. På så sätt skapas goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och starka incitament att investera. Under pandemin ökade efterfrågan på molnbaserade mjukvarutjänster till följd av de sociala restriktionerna och många SaaS-bolag fick se sina aktiekurser stiga på marknaden. Samtidigt spekuleras det i att dessa bolag kommer få det svårt att upprätthålla samma produktivitet efter Covid varvid en period präglad av mer blygsam tillväxt torde vänta. 

Att investera i molnbaserade techbolag, givet att pengarna inte går till väletablerade jättar, kan mot bakgrund av tidigare nämnda trender betraktas som ett riskabelt förfarande. Däremot kan uppsidan på sikt vara stor eftersom kraven på sömlösa teknikupplevelser ständigt ökar bland företag och privatpersoner, varvid SaaS-modellen lämpar sig väl. Därtill har många av de SaaS-bolag som etablerar sig på marknaden låga kundbortfall och höga förnyelsetal bland sina konsumenter. Detta ger SaaS-bolagen långvariga kundrelationer och därigenom även en stabil grund för att kunna utveckla högkvalitativa och konkurrenskraftiga verksamheter.

Fördelar med aktier inom SaaS

 • Stor tillväxtpotential - SaaS branschen tillskrivs en stor tillväxtpotential i och med att världen blir allt mer uppkopplad och att efterfrågan på molnbaserade lösningar ständigt växer. “Cloud services” erbjuder flexibilitet för användaren och är ofta en kostnadseffektiv lösning för företag som tack vare SaaS-tjänster undkommer inköp av dyr infrastruktur. I takt med att företag omfamnar den digitala transformationen erbjuder SaaS ett naturligt sätt att ställa om på.
 • Stabila intäktsflöden - genom att tillhandahålla prenumerationsbaserade tjänster snarare än köp- och säljbara produkter skapar sig många SaaS-bolag stabila intäktsströmmar som är lätta att prognostisera. Användaren kan exempelvis betala på månads-, kvartals-, eller årsbasis, vilket skapar ett kvitto på att pengar kommer in vid en viss tidpunkt och därigenom även en trygghet för såväl bolaget själva som potentiella investerare.
 • Skalbarhet låga kostnader -  Genom att arbeta med molnbaserad infrastruktur kan SaaS-bolagen lätt skala om sin verksamhet (upp eller ner) utifrån klienternas behov. Den flexibilitet och adaptionsförmåga som förknippas med många SaaS-bolag är en styrka eftersom det bidrar till en viss resistens mot förändringar på marknaden. Därtill medför en internetbaserad verksamhet att SaaS-bolagen ofta präglas av låga utgifter i jämförelse med andra, traditionella mjukvaruföretag, vilket skapar goda förutsättningar för en stabil företagsekonomi.  

Nackdelar med SaaS-aktier

 • Risk för övervärdering - ett varningens finger bör höjas när det kommer till SaaS aktier (eller tech aktier överlag). En ständigt rådande teknikoptimism, bland annat kopplat till molnbaserade tjänster, gör att många investerare ser en stor potential i SaaS-bolagen och därigenom tillkommer även en risk för att aktierna övervärderas.
 • Hård konkurrens på marknaden - den ovan nämnda teknikoptimismen spelar inte bara ut sig genom risk för övervärderade SaaS-aktier. Ett växande behov av molntjänster lockar även fler företag till marknaden, inte bara investerare. Detta skapar en tuff konkurrenssituation för nya och etablerade bolag på marknaden.
 • Säkerhetsrisker - med molnbaserade IT-tjänster tillkommer särskilda risker som den som önskar investera i SaaS-bolag bör ha i åtanke. Svagheter i konfigurationen av den molnbaserade infrastrukturen utgör ett av de största hoten mot SaaS-bolag eftersom det öppnar upp för cyberattacker, som i förlängningen drabbar aktiekursen negativt. 

Hur ser framtiden ut för SaaS?

I och med att SaaS-marknaden är bred och i ständig utveckling är det svårt att sia om framtiden för företag med denna typ av affärsmodell. Med det sagt torde SaaS-marknaden växa i takt med att allt fler bolag börjar använda sig av molntjänster i sina organisationer. Samtidigt höjs det på sina håll kritiska röster som är inne på att marknaden är mättad och att nya bolag kommer att få svårt att etablera sig i en alltmer konkurrensutsatt miljö. Mot bakgrund av detta kräver en investering i SaaS-bolag noga efterforskning där bland annat ovanstående faktorer tas i beaktning.

Vad som talar för att SaaS kommer att växa är, liksom nämnt innan, att konceptet “Software-as-a-Service” spänner vitt och brett - i stort sett alla branscher lämnar utrymme för molnbaserade tjänster och lösningar. Idag ser vi hur SaaS-modellen förekommer inom allt från tech till sjukvård och att många bolag börjar överge skrivbordsapplikationer till förmån för internetbaserade lösningar, som är betydligt mer flexibla. Via de lösningar som SaaS-bolagen erbjuder kan fler företag komma åt den teknologi som krävs för att på ett enkelt sätt skapa strömlinjeformade processer och effektivare organisationer.  

saas aktier

Den nuvarande AI-vågen bör även lyftas fram som en faktor som sannolikt kommer driva SaaS-modellens fortsatta utbredning i det moderna företagsklimatet. AI-baserade SaaS-lösningar är högst aktuella och det kommer troligen inte att dröja lång tid innan vi virtuella assistenter och business intelligence-lösningar grundade på AI blir en del av det sortiment som erbjuds via SaaS-bolagen. 

Sammanfattning om SaaS-bolag och SaaS-aktier

Software as a Service (SaaS) kan i enkla ordalag beskrivas som en tjänst som tillhandahålls via Internet. Genom molnhantering krävs ingen installation av programvara på den egna datorn eller servern, istället kan tjänsten nyttjas genom en webbsida eller app. Leverantören - exempelvis Spotify, Netflix eller Slack - ansvarar för och sköter den bakomliggande infrastrukturen. För den enskilde individen skapar detta en smidigare användarupplevelse samtidigt som det i en företagskontext kan öka effektiviteten inom den egna verksamheten. Detta genom att låta användaren fokusera på sin kärnverksamhet istället för att ägna tid och resurser åt att underhålla onödigt stora delar av sina IT-system.

Eftersom begreppet SaaS har en bred definition är det naturligt att många olika företag ryms inom kategorin. SaaS-bolag kan ägna sig åt allt från bildhantering till CRM och lönehantering. I en svensk kontext har den välrenommerade nyhetssajten Breakit lyft fram bolag som Fortnox, Lime Technologies och Sinch som betydande SaaS-bolag - den ene med en affärsidé som skiljer sig från den andre. Likt fallet med vilka andra aktier som helst uppvisar SaaS aktier både för- och nackdelar. På det hela taget talas det dock positivt om SaaS-bolagen som har en mycket viktig roll i vår digitaliserade värld. Således finns det anledning att tro på en positiv utveckling för många SaaS-bolag framöver. 

Vanliga frågor om SaaS-bolag och SaaS-aktier

Vad är Saas?
Varför ska man investera i SaaS-aktier?
Vilka SaaS-bolag bevakar Tradevenue?
Vilka är fördelarna med SaaS-aktier?
Vilka SaaS-aktier är populära?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.