Lär dig mer om att

blanka aktier

Att blanka aktier är en strategi som används av investerare som tror att en viss akties pris kommer att sjunka. Istället för att köpa aktien och hoppas på att dess värde ökar, säljer blankaren aktien med avsikten att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris.

Hur fungerar blankning?

Huvudidén med blankning är att tjäna pengar på skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset. Men det finns också risker. Om aktiens pris stiger istället för att sjunka, måste blankaren köpa tillbaka aktien till ett högre pris än vad den såldes för, vilket leder till en förlust.

Blankade aktier betyder följande:

 • Första steget: Investerares mäklare lånar aktier från en annan aktieägare, oftast genom en mellanhand som en annan mäklarbyrå.
 • Andra steget: Dessa lånade aktier säljs sedan på öppna marknaden.
 • Tredje steget: När aktiens pris sjunker (enligt blankarens förväntningar), köper blankaren tillbaka aktierna till det lägre priset.
 • Fjärde steget: Slutligen returneras de köpta aktierna till den ursprungliga ägaren.

Mest blankade aktier

Blankning är vanligt i aktiemarknaden, och det finns vissa aktier som tenderar att bli mer blankade än andra. Dessa aktier kallas ofta "mest blankade aktier". Det kan finnas flera anledningar till varför en aktie blir högt blankad, bland annat:

 • Dåliga finansiella rapporter: Om ett företag rapporterar sämre än förväntade resultat kan det leda till ökad blankning.
 • Skeptisk marknadsanalys: Om marknadsanalytiker tror att en aktie är övervärderad eller har en osäker framtid.
 • Sektorspecifika händelser: Vissa händelser kan påverka hela sektorer, vilket kan leda till ökad blankning av aktier inom den sektorn.
Blanka aktier

Det är viktigt att notera att bara för att en aktie är högt blankad betyder det inte nödvändigtvis att den är en dålig investering. Det kan faktiskt vara en möjlighet för contrarian-investerare som tror att marknaden har fel.

15 mest blankade aktierna

Varje fredag delar vi en lista över de 15 mest blankade aktierna under den föregående veckan i Sverige. 

Blankningsrisker och belöningar

Blankning av aktier kommer med både risker och potentiella belöningar. Det är viktigt att förstå dessa innan man bestämmer sig för att gå in i en blankningsposition.

blanka en aktie

Risker med blanka aktier:

 • Obegränsade förluster: Till skillnad från traditionell aktiehandel, där den maximala förlusten är det belopp du investerade, kan förlusterna från blankning teoretiskt sett vara obegränsade. Om aktien fortsätter att stiga i pris, kommer förlusterna att ackumuleras.
 • Köptvång: Om många blankare försöker köpa tillbaka en aktie samtidigt (för att minimera sina förluster), kan det leda till en "short squeeze". Detta kan drastiskt höja aktiens pris, vilket ytterligare ökar förlusterna för blankarna.
 • Avgifter: Att låna aktier för blankning kan medföra avgifter, särskilt om aktien är svår att låna.

Fördelar med blankning av aktier:

 • Högre avkastning: Om allt går som planerat och aktiens pris sjunker, kan blankare tjäna en betydande avkastning på sin investering.
 • Diversifiering: Blankning kan också användas som ett sätt att diversifiera en portfölj och skydda mot nedgångar på marknaden.
TradeVenue
TradeVenue

Blankning i praktiken - Exempel

Låt oss ta ett exempel för att illustrera hur blankning fungerar. Anta att du tror att Företag Z, som för närvarande handlas till 100 kr per aktie, kommer att se en nedgång i sitt aktiepris. Du bestämmer dig för att blanka 100 aktier.

 • Du lånar de 100 aktierna och säljer dem direkt för 10 000 kr (100 aktier x 100 kr/aktie).
 • Några veckor senare har aktien som förväntat sjunkit i pris till 80 kr. Du köper tillbaka de 100 aktierna för 8 000 kr (100 aktier x 80 kr/aktie).
 • Du returnerar de 100 aktierna till den ursprungliga ägaren och behåller skillnaden på 2 000 kr (10 000 kr - 8 000 kr) som din vinst.

Detta exempel visar hur blankning kan vara lönsamt. Men kom ihåg att om aktiepriset hade stigit istället, skulle du ha lidit en förlust. 

Medan blankning kan erbjuda stora belöningar, kommer det också med betydande risker. Det är inte en strategi som passar alla investerare.

Hur påverkar en blankad aktie marknaden?

Förutom de individuella riskerna och belöningarna som blankning erbjuder, har den också en bredare påverkan på aktiemarknaden som helhet.

blankade aktierna

Marknadseffektivitet:
Blankning kan bidra till marknadens effektivitet. När investerare identifierar övervärderade aktier och blankar dem, hjälper de till att justera aktiens pris till dess verkliga värde. Detta kan bidra till att förhindra bubblor och överdriven spekulation.

Likviditet:
Blankning kan också öka marknadslikviditeten. Genom att sälja lånade aktier tillförs ytterligare aktier till marknaden, vilket kan göra det lättare för andra investerare att köpa eller sälja aktier.

Prissättning:
Genom att blanka aktier som anses vara övervärderade bidrar blankare till att hålla aktiepriserna i schack. Detta kan hjälpa till att förhindra att aktier blir orimligt högt värderade.

Förståelse av blankningsindex:
Många marknadsanalytiker och investerare övervakar blankningsnivåerna som en indikator på marknadssentimentet. Ett högt blankningsindex kan tyda på att många investerare förväntar sig att marknaden eller en viss aktie kommer att minska.

Etiska överväganden kring blankning

Vissa kritiker menar att blankning kan vara skadligt för företag och deras aktieägare. När stora mängder av en aktie blankas, kan det sända en negativ signal till marknaden, vilket kan leda till ytterligare nedgång i aktiepriset. Detta kan påverka företagets förmåga att skaffa kapital och kan även påverka dess rykte.

blankar aktier

För att bekämpa de potentiellt skadliga effekterna av blankning, har vissa länder infört regleringar. Till exempel kan vissa marknader kräva att blankare offentliggör sina positioner eller förbjuda blankning under vissa förhållanden.

Blankningsstrategier

När det gäller blankning, likt andra investeringsmetoder, finns det olika strategier som investerare kan anta beroende på deras risktolerans, marknadsutsikter och investeringshorisont.

blankning aktier

Teknisk analys: Många blankare använder teknisk analys för att identifiera potentiella ingångs- och utgångspunkter. De kan söka efter tekniska mönster som antyder att en aktie är på väg att sjunka.

Fundamental analys: Genom att granska ett företags finansiella rapporter och prestanda kan blankare identifiera aktier som kan vara övervärderade eller står inför potentiella ekonomiska svårigheter.

Sentimentsanalys: En del blankare kan basera sina beslut på marknadssentiment, inklusive nyhetsrapporter eller förändringar i allmänhetens uppfattning om ett företag.

Blankat aktier vs andra investeringsstrategier

Blankning är endast en av många tillgängliga investeringsstrategier, och det är viktigt att förstå hur den skiljer sig från andra metoder:

 • Långsiktig investering: Medan blankning ofta är en kortsiktig strategi, fokuserar långsiktiga investerare på att hålla aktier under längre perioder, ofta baserat på företagets fundamenta.
 • Dagshandel: Dagshandel involverar köp och försäljning av aktier inom en enda handelsdag. Även om både dagshandel och blankning kan vara kortsiktiga strategier, fokuserar dagshandelare på att utnyttja små prisfluktuationer.
 • Värdeinvestering: Värdeinvesterare letar efter aktier de tror är undervärderade baserat på deras inneboende värde. Till skillnad från blankare, som satsar på en nedgång, tror värdeinvesterare att marknaden kommer att korrigera sig och belöna deras tålamod.

Globala perspektiv på blankning

Blankningens regler och praxis kan variera avsevärt från land till land. I vissa länder kan det finnas strikta regleringar kring blankning, medan det i andra kan vara mer liberalt.

mest blankade aktier
 • USA: Amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) övervakar blankningsaktiviteter och har infört vissa regler för att förhindra marknadsmanipulation.
 • Europa: Många europeiska länder införde temporära blankningsförbud under finanskrisen 2008 och igen under coronaviruspandemin 2020.
 • Asien: Länder som Japan och Kina har sina egna unika regler kring blankning, ofta med fokus på att förhindra överdriven spekulation.

Vanliga missförstånd om blankning aktier

Trots dess närvaro på finansmarknaderna omges blankning aktier av flera myter. Vi har tittat närmare på dessa myter och fenomen.

blankat aktier
 • "Blankning orsakar marknadskrascher": Även om blankning kan förstärka nedåtgående rörelser på marknaden, är det sällan den primära orsaken till en krasch.
 • "All blankning är spekulativ": Många institutionella investerare använder blankning som ett sätt att hedgea sina portföljer snarare än ren spekulation.
 • Fallstudier av framstående blankningshändelser Genom historien har det funnits flera framstående blankningshändelser.
 • Enron: Ett klassiskt exempel där blankare, genom grundlig forskning, identifierade bokföringsirregulariteter långt innan allmänheten.
 • Volkswagen 2008: Där en oväntad förvärvsnyhet orsakade en massiv "short squeeze", vilket ledde till stora förluster för blankare.

Vanliga frågor om blanka aktier

Vad innebär det att blanka en aktie?

Att blanka en aktie innebär att sälja en aktie som man inte äger med förhoppningen om att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris. Målet är att tjäna pengar på skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Är blankning riskabelt?
Varför skulle någon vilja blanka en aktie?
Hur kan jag skydda mig mot riskerna med blankning?
Finns det några regleringar kring blankning?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.