Railway Metrics and Dynamics Sweden

Railway Metrics and Dynamics Sweden

RMDX

Översikt

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett svenskt teknikbolag inom området för rörelsesensorer, kapitalförvaltning av materiella tillgångar samt moln- och realtidsbaserade system. Genom att fokusera på tåg- och järnvägsinfrastrukturen kan RMD förutse underhållsbehov och skapa helt nya förutsättningar för säkerhet, effektivitet och lönsamhet. Affärsmodellen är strukturerad över en SaaS-modell där bolagets sensorenheter monteras på lok- och tågvagnar för en mindre implementeringskostnad för att därefter sälja dataanalysen.

Kalender & Rapporter

27 Feb, 2023Årsrapport 2022
20 Apr, 2023Bolagsstämma 2022
25 May, 2023Delårsrapport 2023-Q1
25 Aug, 2023Delårsrapport 2023-Q2

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Jan Lindqvist med familj22 % 22 %
RMD International AB11.6 % 11.6 %
Basildon Investment AB6.8 % 6.8 %
Fredrik Rågmark6.2 % 6.2 %
Life Science Sweden AB5.3 % 5.3 %
Crafoord Capital Partners AB4.3 % 4.3 %
Lista
AktieTorget
Sektor
Digital Platforms
VD
Jan Lindqvist
Ordförande
Howard McCall
Noteringsdatum
15 September, 2022

Om Railway Metrics and Dynamics

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett svenskt teknikbolag inom området för rörelsesensorer, kapitalförvaltning av materiella tillgångar samt moln- och realtidsbaserade system. Genom att fokusera på tåg- och järnvägsinfrastrukturen kan RMD förutse underhållsbehov och skapa helt nya förutsättningar för säkerhet, effektivitet och lönsamhet. Affärsmodellen är strukturerad över en SaaS-modell där bolagets sensorenheter monteras på lok- och tågvagnar för en mindre implementeringskostnad för att därefter sälja dataanalys.

Railway Metrics and Dynamics analys

På kort och medellång sikt ligger fokuset på att accelerera pågående kommersialiseringsfas och utrullningen av bolagets produkter inom järnvägsindustrin. Detta för att skapa betydande marknadsandelar och varumärkeskännedom. Då bolagets patenterade teknik och algoritmer besitter mångsidiga kvaliteter produkt- och tjänsteplattformen även kunna appliceras på andra typer av fast och rörligt infrastruktur. Exempel på framtida affärsområden är byggnadsställningar och elledningar.  

Varför ska man investera i Railway Metrics and Dynamics?

  • SaaS-bolag med skalbar affärsmodell
  • Intelligent förvaltning av materiella tillgångar och infrastruktur
  • Smart järnvägsindustri

Railway Metrics and Dynamics affärsmodell

RMDs affärsmodell går ut på att sälja sofistikerad dataanalys av tågindustrins gångdynamik under SaaS-former (“Software as a Service”). Efter att kund installerat bolagets sensorenheter på sitt tågfordon identifieras och registreras de oregelbundenheter som uppstår i driftsatta tåg. Enheterna förser därefter molnplattformen med datapunkter som molnmjukvarans algoritmer analyserar för att få en förståelse för tågets välmående. De sensorenheter som fästs på lok och vagnar kan jämföras med mobila enheter för löpande besiktning på tåget där besked kommer i samband med att tågets rörelser avviker. 

Railway Metrics and Dynamics avanza

Exempel på indikationer som bolagets applikation kan identifiera är fastfrusna bromsar eller skadade hjulspår. Då all databehandling sker i molnet innebär detta att programvaruuppdateringar sker trådlöst utan behov att byta sensorenheterna. För denna analystjänst debiteras bolagets kunder en fast avgift per dag ett tåg befinner sig i drift. Likt andra SaaS-bolag finns det stora skalfördelar i RMDs värdeerbjudandet. 

Railway Metrics and Dynamics marknad

Railway Metrics and Dynamics är ett svenskt teknikbolag som är verksamma inom gränssnittet för IoT (“Internet of Things”) och den smarta järnvägsindustri. Viktiga faktorer som driver marknadstillväxten för smarta järnvägar inkluderar en hög demografisk tillväxt och hyperubranisering men även en ökad kravbild på effektiva järnvägssystem och optimerade järnvägssystem. 

Railway Metrics and Dynamics marknad

För att öka effektiviteten och minska tidsåtgången åt övervakning av infrastruktur och rälsfordon finns det ett stort behov av realtidsanalyser och prediktivt underhållsarbete. Detta kommer att möjliggöra mer effektiv resurshantering och kostnadsplanering. Enbart i Sverige uppskattas årliga kostnader för förseningar i tågtrafiken uppgår till ca 5,0 MdSEK. 

Railway Metrics and Dynamics aktie

Railway Metrics and Dynamics noterades 15 september 2022 på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden som tillkom vid noteringen användes huvudsakligen för att öka försäljningsresurserna samt fortsätta forsknings- och utvecklingsarbetet. Railway Metrics and Dynamics aktie handlas till kortnamnet $RMDX.

Jan Lindqvist
Jan Lindqvist
VD för Railway Metrics and Dynamics

Förutom tillgång till kapitalmarknaden, ger noteringen ökat förtroende hos både kunder och leverantörer, samt ökad kännedom om varumärket. Pengarna används i första hand till att finansiera utrullningen av bolagets marknadsledande sensorer. 

Railway Metrics and Dynamics analys

För att analysera ett bolag som Railway Metrics and Dynamics kan man använda sig av de värderingsansatser som används vid analys av SaaS-bolag. Exempel på sådana metodik är att uppskatta värdet av en enskild kund (eller tåg) och sätta detta i relation till kundanskaffningskostnaden.

Railway Metrics and Dynamic strategi

Railway Metrics and Dynamics tillväxtstrategi är att fokusera på en snabb organisk utrullning av bolagets sensorenheter med stöd från ledningens väletablerade nätverk inom järnvägsbranschen. Inledningsvis ligger fokus på Europa. I övriga världen har bolaget riktat in sig på vertikalt integrerade järnvägsaktörer vilket är aktörer som både äger rälsfordon och infrastrukturen såsom gruvbolag. 

Analys Railway Metrics and Dynamics

Railway Metrics and Dynamic nyheter

För att följa bevakningen av Railway Metrics and Dynamics går det att prenumerera på bolagets pressreleaser här. På TradeVenue samlas dessutom de senaste bolagsanalyserna, nyheterna och pressreleaserna som berör RMD.

Forum

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.