Railway Metrics and Dynamics Sweden

Railway Metrics and Dynamics Sweden

RMDX

Översikt

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett svenskt teknikbolag inom området för rörelsesensorer, kapitalförvaltning av materiella tillgångar samt moln- och realtidsbaserade system. Genom att fokusera på tåg- och järnvägsinfrastrukturen kan RMD förutse underhållsbehov och skapa helt nya förutsättningar för säkerhet, effektivitet och lönsamhet. Affärsmodellen är strukturerad över en SaaS-modell där bolagets sensorenheter monteras på lok- och tågvagnar för en mindre implementeringskostnad för att därefter sälja dataanalysen.

Railway Metrics and Dynamics Sweden aktie

Kalender & Rapporter

22 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Jan Lindqvist med familj20.9 % 20.9 %
Howard McCall11.1 % 11.1 %
Fredrik Rågmark6.7 % 6.7 %
Bo Eklöf6.5 % 6.5 %
Basildon Investment AB6.3 % 6.3 %
Life Science Sweden AB4.9 % 4.9 %
Helmuth Kristen2.6 % 2.6 %
Robert O'Connell2.1 % 2.1 %
Per Gustav Eriksson2 % 2 %
Futur Pension2 % 2 %
Lista
Nordic SME
Sektor
Digitala plattformar
VD
Jan Lindqvist
Ordförande
Howard McCall
Noteringsdatum
15 September, 2022

Railway Metrics and Dynamics analys

Bolagsrapporter Railway Metrics and Dynamics

Insiderhandel Railway Metrics and Dynamics

0 - 0 av 0

Om Railway Metrics and Dynamics

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett svenskt teknikbolag inom området för rörelsesensorer, kapitalförvaltning av materiella tillgångar samt moln- och realtidsbaserade system. Genom att fokusera på tåg- och järnvägsinfrastrukturen kan RMD förutse underhållsbehov och skapa helt nya förutsättningar för säkerhet, effektivitet och lönsamhet. Affärsmodellen är strukturerad över en SaaS-modell där bolagets sensorenheter monteras på lok- och tågvagnar för en mindre implementeringskostnad för att därefter sälja dataanalys.

Railway Metrics and Dynamics analys

På kort och medellång sikt ligger fokuset på att accelerera pågående kommersialiseringsfas och utrullningen av bolagets produkter inom järnvägsindustrin. Detta för att skapa betydande marknadsandelar och varumärkeskännedom. Då bolagets patenterade teknik och algoritmer besitter mångsidiga kvaliteter produkt- och tjänsteplattformen även kunna appliceras på andra typer av fast och rörligt infrastruktur. Exempel på framtida affärsområden är byggnadsställningar och elledningar.  

Varför ska man investera i Railway Metrics and Dynamics?

  • SaaS-bolag med skalbar affärsmodell
  • Intelligent förvaltning av materiella tillgångar och infrastruktur
  • Smart järnvägsindustri

Railway Metrics and Dynamics affärsmodell

RMDs affärsmodell går ut på att sälja sofistikerad dataanalys av tågindustrins gångdynamik under SaaS-former (“Software as a Service”). Efter att kund installerat bolagets sensorenheter på sitt tågfordon identifieras och registreras de oregelbundenheter som uppstår i driftsatta tåg. Enheterna förser därefter molnplattformen med datapunkter som molnmjukvarans algoritmer analyserar för att få en förståelse för tågets välmående. De sensorenheter som fästs på lok och vagnar kan jämföras med mobila enheter för löpande besiktning på tåget där besked kommer i samband med att tågets rörelser avviker. 

Railway Metrics and Dynamics avanza

Exempel på indikationer som bolagets applikation kan identifiera är fastfrusna bromsar eller skadade hjulspår. Då all databehandling sker i molnet innebär detta att programvaruuppdateringar sker trådlöst utan behov att byta sensorenheterna. För denna analystjänst debiteras bolagets kunder en fast avgift per dag ett tåg befinner sig i drift. Likt andra SaaS-bolag finns det stora skalfördelar i RMDs värdeerbjudandet. 

Railway Metrics and Dynamics marknad

Railway Metrics and Dynamics är ett svenskt teknikbolag som är verksamma inom gränssnittet för IoT (“Internet of Things”) och den smarta järnvägsindustri. Viktiga faktorer som driver marknadstillväxten för smarta järnvägar inkluderar en hög demografisk tillväxt och hyperubranisering men även en ökad kravbild på effektiva järnvägssystem och optimerade järnvägssystem. 

Railway Metrics and Dynamics marknad

För att öka effektiviteten och minska tidsåtgången åt övervakning av infrastruktur och rälsfordon finns det ett stort behov av realtidsanalyser och prediktivt underhållsarbete. Detta kommer att möjliggöra mer effektiv resurshantering och kostnadsplanering. Enbart i Sverige uppskattas årliga kostnader för förseningar i tågtrafiken uppgår till ca 5,0 MdSEK. 

Railway Metrics and Dynamics aktie

Railway Metrics and Dynamics noterades 15 september 2022 på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden som tillkom vid noteringen användes huvudsakligen för att öka försäljningsresurserna samt fortsätta forsknings- och utvecklingsarbetet. 

Den 31 maj 2024 bytte företaget handelsplats till Nordic SME. Enligt företagsledningen förväntas listbytet stödja RMDs strävan att förbättra den operativa effektiviteten inom företaget samt öka bolagets närvaro på de europeiska marknaderna. Aktien handlas under kortnamnet $RMDX.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Railway Metrics and Dynamics analyser

Vid analys av bolag som Railway Metrics and Dynamics, som fokuserar på digitalisering av järnvägstrafiken, kan man tillämpa värderingsmetoder som vanligtvis används vid analys av SaaS-bolag. SaaS står för "Software as a Service" och innebär att företaget erbjuder en mjukvarulösning via internet istället för en traditionell programvara som installeras på kundens dator. Dessutom behöver man beakta den hårdvara som Railway Metrics and Dynamics säljer och som är nödvändig för att kunna samla in datapunkter att analysera.

Ytterligare viktiga faktorer att överväga vid analys av Railway Metrics and Dynamics är deras tekniska lösningar och marknadstrender. Det är viktigt att undersöka hur företagets teknik förbättrar järnvägens effektivitet och säkerhet, samt hur stort det befintliga marknadsutrymmet är och hur stor potentialen är för framtida tillväxt.

Vid bedömning av företagets potential på marknaden är det också viktigt att överväga deras förmåga att förbli konkurrenskraftiga och behålla befintliga kunder. Därför kan det vara användbart att undersöka vilka konkurrenter som finns på marknaden och hur Railway Metrics and Dynamics skiljer sig från dessa, både vad gäller deras produkter och prisstrategier.

Railway Metrics and Dynamic strategi

Railway Metrics and Dynamics tillväxtstrategi är att fokusera på en snabb organisk utrullning av bolagets sensorenheter med stöd från ledningens väletablerade nätverk inom järnvägsbranschen. Inledningsvis ligger fokus på Europa. I övriga världen har bolaget riktat in sig på vertikalt integrerade järnvägsaktörer vilket är aktörer som både äger rälsfordon och infrastrukturen såsom gruvbolag. 

Analys Railway Metrics and Dynamics
Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Vad är intressant med en investering i den "smarta" järnvägen?

En investering i Railway Metrics and Dynamics och dess digitaliseringslösningar för järnvägsindustrin kan vara intressant av flera anledningar. En sådan anledning är att bolaget kan komma att ha en stark position på en stor och växande marknad med ökad efterfrågan på digitala lösningar för att optimera järnvägstransporter. Genom att använda artificiell intelligens och dataanalys har bolaget potential att uppnå skalfördelar och förbättra effektivitet och säkerhet vid järnvägstransporter.

Dessutom kan Railway Metrics and Dynamics dra nytta av dess tekniska expertis och erfarenhet inom järnvägsindustrin för att utveckla innovativa lösningar och differentiera sig från konkurrenterna. Detta väntas kunna ge bolaget en klar konkurrensfördel tillsammans med ett tidigt marknadsinträde.

Railway Metrics and Dynamic nyheter

För att följa bevakningen av Railway Metrics and Dynamics går det att prenumerera på bolagets pressreleaser här. På TradeVenue samlas dessutom de senaste bolagsanalyserna, nyheterna och pressreleaserna som berör RMD.

Vanliga frågor om Railway Metrics and Dynamics

På vilken börs är Railway Metrics and Dynamics listad?
Vilken sektor tillhör Railway Metrics and Dynamics?
Vem är VD på Railway Metrics and Dynamics?
När börsnoterades Railway Metrics and Dynamics?
Var kan man läsa mer om Railway Metrics and Dynamics?

Railway Metrics and Dynamics forum

Om du vill diskutera Redsense Medical med andra aktieägare eller personer som är intresserade av företaget, kan du använda kommentarsfältet nedan för att dela dina tankar, ställa frågor eller dela med dig av din kunskap. Vi uppmuntrar en öppen och konstruktiv diskussion om företaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.